Koło Miączyn

Od maja 1990 do grudnia 1997 r. Koło liczyło 93 członków zwyczajnych oraz 25 członków podopiecznych.

Zarząd (1990 r.):
• prezes – Adolf Popławski
• wiceprezes – Mikołaj Worozbit
• sekretarz – Polidor Orłowski
• członek – Edward Będkowski.

Zarząd (19.11.1991 r.):
• prezes – Adolf Popławski
• skarbnik – Bronisław Czyrka
• sekretarz – Stanisław Kowalik
• członkowie – Polidor Orłowski, Edward Będkowski

Obecnym prezesem koła jest Czesław Popek.