Koło Sułów

Koło zostało założone w 1990 r.

Od stycznia 1990 r. było 44 członków zwyczajnych.

Zarząd (6.01.1990 r.):
• prezes – Jan Kot
• sekretarz – Piotr Bartnik
• skarbnik – Feliks Rataj
• członkowie – Stanisław Kuźma, Jan Pietrykowski.

Komisja weryfikacyjna:
• przewodniczący – Adam Godzisz
• członkowie – Stanisław Kuźma, Feliks Bartnik.

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Bolesław Kuźma
• członkowie – Bronisław Hanaka, Tadeusz Godzisz.

Komisja socjalno-bytowa:
• przewodniczący – Feliks Juźwiak
• członek – Wicenty Polak.

Delegaci na zjazd Okręgu:
• Jan Kot, Piotr Bartnik.

1993 r. – poświęcenie sztandaru Koła nr Sz/Zw/163/2002 

Obecnie Koło w Sułowie nie prowadzi działalności statutowej.