Koło Krasne

W okresie od 13.09.1990 do 09.01.1993 r. było 18 członków zwyczajnych zweryfikowanych.

Zarząd:
• prezes – Albin Mazurek
• sekretarz – Edward Szypula
• członek – Czesław Bochniak.

Obecnie Koło nie prowadzi działalności statutowej.