Koło Nielisz

27.01.1990 r. – założenie Koła. Od stycznia 1990 do lipca 1996 r. liczyło 34 członków zwyczajnych oraz trzech członków podopiecznych.

Zarząd:
• prezes – Józef Zając
• sekretarz – Eugeniusz Mazurek
• skarbnik – Edward Królikowski
• członkowie – Feliks Świstowski, Mieczysław Jakubczak, Czesław Stefański.

2.08.2009 r. – reaktywowanie Koła z 22 członków zwyczajnych i ośmiu nadzwyczajnych z Koła Rejonowego ŚZŻ AK nr 2 w Zamościu.

Zarząd:
• prezes – Tadeusz Suszek
• wiceprezes – Wiktor Łukaszczyk
• członkowie – Wiktor Gil, Feliks Krawczyk, Mieczysław Stańczyk, Jerzy
Śliwa, Mieczysław Świstowski, Tadeusz Zając.

Komisja Rewizyjna:
• Marian Chmiel, Henryk Miszczak, Antoni Turek.

Delegaci na zjazd Okręgu:
• Tadeusz Suszek (prezes), Wiktor Łukaszczyk, Mieczysław Stańczyk.