Koło Adamów

Koło zostało założone w 1992 r.

Zarząd:
• prezes – Mieczysław Gwozda
• sekretarz – Piort Halik
• skarbnik – Adolf Mierzwa.

Obecnie Koło w Adamowie nie prowadzi działalności statutowej.