Koło Tarnogród

Od kwietnia do grudnia 1995 r. w Kole było 40 członków zwyczajnych oraz sześciu członków podopiecznych.

Zarząd:
• prezes – Czesław Gruca
• wiceprezes – Józef Szunert
• sekretarz – Weronika Mulawa
• skarbnik – Helena Pytlak
• członkowie – Piotr Piediak, Helena Pytlak, Danuta Banach, Antoni Kurowski.

Zarząd (23.10.2003 r.):
• prezes – Helena Pytlak
• wiceprezes – Piotr Piebiak
• skarbnik – Genowefa Zając.

9.03.2004 r. – przekazanie sztandaru pod opiekę Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie.

16.05.2006 r. – Koło przestało działać.