Koło Gorzków

10.01.1995 r. – w zebraniu założycielskim Koła uczestniczyło 23 członków i 10 zaproszonych gości, m.in. prezes Okręgu Zamość ppłk Bolesław Sobieszczański.

Koło liczyło 73 członków zwyczajnych oraz 18 członków podopiecznych.

W styczniu 1995 r. powiększyło się o 12 członków nadzwyczajnych.

Zarząd:
• prezes – Edward Żurek (od 17.01.1997 r – Ferdynand Pastuszak)
• sekretarz – Ferdynand Pastuszak
• skarbnik – Aleksander Jarocki
• członkowie – Jolanta Żurek, Stanisław Mrozek.

Zarząd (17.01.1997 r.):
• prezes – Ferdynand Pastuszak
• wiceprezes – Anna Fidecka
• sekretarz – Aleksander Jarocki
• skarbnik – Jolanta Żurek
• członek – Stanisław Mrozek.

Komisja Rewizyjna:
• przewodnicząca – Eugenia Stefańczyk
• członek – Edward Czórnóg.

Delegaci na zjazd Okręgu:
• Ferdynand Pastuszak (prezes Koła), Stanisław Mrozek.

Zarząd:
• prezes – Edward Żurek
• sekretarz – Fedynand Pastuszak
• skarbnik – Aleksander Jarocki
• członkowie – Jolanta Żurek, Stanisław Mrozek.

Komisja weryfikacyjna:
• przewodniczący – Stanisław Mrozek
• członkowie – Wacław Bobik, Izydor Kisielewicz.

Komisja Rewizyjna:
• przewodnicząca – Eugenia Stefańczyk
• członkowie – Edward Czórnóg, Bolesław Flak, Marian Wiesław Chachaj.

Delegaci na Zjazd Okręgu:
• Zbigniew Żurek, Irena Mrozek.