Koło Zamość

W okresie od lutego 1990 do 1999 r. liczyło 56 członków zwyczajnych. Zebranie Koła. Brak daty wyboru nowego Zarządu ze względu na fakt, że pierwszy prezes (Hamerski Roman) był sekretarzem PZPR i nie mógł pełnić funkcji prezesa koła.

Zarząd (01.02.1991 r.):
• członkowie – Franciszek Ryń, Józef Skrzyński, Wacław Sędłak.

Nowy Zarząd:
• prezes – Wacław Sędłak
• członkowie – Tadeusz Benginow, Czesław Rabiega, Jan Rabiega.

1.03.2011 r. – wybór Zarządu Koła. Prezes mjr Antoni Piotr Rawiak ps. „Kacper” oraz siedmiu członków koła obecnych na zebraniu podejmują
uchwałę o połączeniu się z Kołem Rejonowym nr 2 w Zamościu.
6.04.2011 r. – połączenie kół nr 1 i nr 2 na walnym nadzwyczajnym zebraniu.