Koło Ulhówek

13.05.1990 r. – powstanie Koła. Liczyło 32 członków zwyczajnych, dwóch członków nadzwyczajnych i jednego podopiecznego.

Zarząd:
• prezes – Zygmunt Lichacz (od 21.10.1990 r. – Bronisław Baran)
• sekretarz – Kazimierz Halej
• skarbnik – Andrzej Mielniczek.

Komisja weryfikacyjna:
• przewodniczący – Zenon Lizut
• członkowie – Feliks Sachajko, Józef Wasąg.

Zarząd (26.02.1992 r.):
• prezes – Zenon Lizut
• skarbnik – Stanisław Jeruzal
• sekretarz – Kazimierz Halej

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Roman Lichacz
• sekretarz – Władysław Hałasa
• członek – Kazimierz Heba.

26.09.1993r. – poświęcenie sztandaru Koła podczas uroczystości w Ulhówku.