Koło Narol

W okresie od lipca 1990 do marca 1991 r. w kole było liczyło 81 członków zwyczajnych, 20 członków podopiecznych oraz jeden członek nadzwyczajny.

Zarząd (5.05.1990 – 20.04.1996 r.):
• prezes – Edward Gmiterek
• wiceprezes – Kazimierz Nowak
• sekretarz – Marian Piwnecki
• skarbnik – Władysław Wolańczyk.

Komisja Weryfikacyjna:
• Tadeusz Banaś, Józef Sycz, Stanisław Łysakowski, Stanisław Stankiewicz.

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Jan Duda
• członkowie – Jan Wolańczyk, Stanisław Łysakowski.

19.05.1991 r. – odbyło się poświęcenie obelisku z krzyżem, upamiętniającego bitwę kompanii narolskiej z UPA pod Lipskiem (21.05.1944 r.).

28.06.1992 r. – poświęcenie sztandaru Koła podczas uroczystości w Osuchach.

2014 r. – zmarł prezes Koła Władysław Wolańczyk.