Koło Turobin

1989 r. – powstanie Koła. Od września 1989 do października 1996 r.

Koło liczyło 89 członków zwyczajnych oraz 11 członków podopiecznych.
W 2002 r. Koło AK liczyło 37 członków, 12 podopiecznych i pięciu członków nadzwyczajnych.

Pierwszy Zarząd:
• prezes – Edward Biziorek,
• sekretarz – Andrzej Wróblewski
• skarbnik – Mieczysław Fik.

Następnie, przez wiele lat, prezesem był Czesław Wójtowicz, a sekretarzem Czesław Kędra.

Komisja weryfikacyjna (24.03.1990 r.):
• przewodniczący – Józef Głowala
• sekretarz – Edmund Wróblewski
• członkowie – Ryszard Tyburski, Czesław Wójtowicz, Edward Biziorek, Tadeusz Zawiślak.

2003 r. – podczas jednego ze spotkań w Urzędzie Gminy w Turobinie uczestnicy wykonali pamiątkowe zdjęcie, które włączono do kroniki turobińskiego koła; znalazło się też w kwartalniku „Dominik Turobiński” wydawanym w parafii św. Dominika w Turobinie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zwyczajni i nadzwyczajni AK w Turobinie: Jan Jargieło, Stanisław Graboś, Czesław Bida, Stanisław Romański, Jan Piątek, Ryszard Radej, Wojciech Krzywicki, Czesław Wójtowicz, Mieczysław Fik, Edward Biziorek, Aleksandra Biziorek, Tadeusz Dziura, Edmund Wróblewski, Jan Błaszczak, Adolf Bąk. Poczet sztandarowy reprezentowali: Jan Zawiślak, Jan Oleszko, Czesław Fik. W strukturach ŚZŻAK oddział w Turobinie czynnie działał Ryszard Tyburski. Obecnie wiele z wymienionych osób już nie żyje, ale Koło AK działa nadal i poprzez sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Turobinie jest reprezentowane na różnych uroczystościach patriotyczno-religijnych zarówno w Turobinie, jak i okolicach.

Sztandar Koła został zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/161/2002.
Obecnym prezesem Koła jest Czesław Wójtowicz.