Koło Zwierzyniec

Koło zostało założone w 1989 r. Od września 1989 do grudnia 1996 r. liczyło 86 członków zwyczajnych oraz 19 członków podopiecznych.

Zarząd:
• prezes – Jan Jasina
• sekretarz – Mieczysław Zdziarski
• skarbnik – Bronisław Bury
• członek – Czesław Ciupik; od 13.01.1991 r. – Klara Ostrowska, Czesław Konik, Czesław Pajfer.

Sztandar Koła został zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/163/2002.

Obecnie Koło w Zwierzyńcu nie prowadzi działalności statutowej.