Koło Dzików Stary

Od 31.05. do 14.07.1991 r. w Kole było 17 członków zwyczajnych i jeden członek podopieczny.
18.09.1990 r. – Komisja Weryfikacyjna Okręgowa przyjęła 17 członków zwyczajnych.

Zarząd (31.05.1991 r.):
• prezes – Stanisław Żyła
• wiceprezes – Władysław Nieckarz.

Zarząd (06.01.1993 r.):
• prezes – Stanisław Żyła
• wiceprezes – Władysław Nieckarz
• sekretarz – Ludwik Rokosz.

Obecnie Koło nie prowadzi działalności statutowej.