Koło Zamość nr 2

Koło Rejonowe nr 2 w Zamościu
(od 6.04.2011 r. – Koło Rejonowe Zamość)

23.05.1990 r. – odbył się Zarząd założycielski
• przewodniczący – Julian Splewiński
• sekretarz – Mieczysław Koldyj
• skarbnik – Czesław Dzięba
• członkowie – Jadwiga Kleszczyńska, Jerzy Matuszewski, Marian Tokarz, Teofil Niemczuk, Halina Splewińska.

16.06.1990 r. – powstanie Koło nr 2. Jak podaje w kronice kolega „Sosna”, z inicjatywy 106 członków zwyczajnych, pięciu wspierających żołnierzy AK oraz jednego członka nadzwyczajnego. Dzięki kierownikowi Muzeum mgr Andrzejowi Stomporowi Koło miało siedzibę koła w Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” w Zamościu przy ul. Zamkowej 2. Wybrano Zarząd i komisje problemowe.

13.09.1990 r. – wybór Zarządu:
• prezes – Julian Splewiński
• sekretarz – Mieczysław Kołdyj
• skarbnik – Czesław Dzięba
• członkowie – Stefan Grabowski, Zofia Kalisz, Jadwiga Kleszczyńska, Halina Splewińska, Izabela Kindop, Marian Tokarz, Leon Tomaszewski, Zbigniew Kruk, Władysław Kleszczyński.

17.03.1991 r. – wybór Komisji rewizyjnej:
• przewodniczący – Henryk Tyszko
• sekretarz – Władysław Poklepa
• członkowie – Bolesław Michalec, Helena Czop, Wiktor Nowosadzki, Bolesław Machałek.

Komisja historyczna:
• przewodnicząca – Iwanciow Helena
• członkowie – Edward Sulewski, Jan Grygiel, Ryszard Splewiński, Mieczysław Mazur, Stanisław Piwkowski, Leon Tomaszewswki.

Komisja Kontaktów z Zagranicą:
• przewodniczący – Stefan Grabowski
• członkowie – Ryszard Splewiński, Mieczysław Mazur, Julian Splewiński, Mieczysław Kołdyj.

21.06.1990 r.
Komisja socjalno-bytowa:
• przewodniczący – Marian Tokarz
• członkowie – Halina Splewińska, Zofia Kalisz, Izabela Kindop, Jadwiga Kleszczyńska.

Komisja weryfikacyjna:
• przewodniczący – Julian Splewiński
• członkowie – Stefan Grabowski, Mieczysław Koldyj, Marian Tokarz, Czesław Dzięba.

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Stefan Grabowski
• sekretarz – Bolesław Michalec
• członek – Henryk Tyszko.

6.12.1995 r.
Komisja rewizyjna:
• Stefan Grabowski, Bolesław Michalec, Henryk Tyszko.

27.01.1993 r.
Zarząd:
• prezes – Julian Splewiński
• sekretarz – Mieczysław Kołdyj
• skarbnik – Zofia Kalisz
(od 16.02.1994 r.
• p.o. skarbnika – Ryszard Sokołowski,
• p.o. sekretarza – Tadeusz Cymberski)

6.12.1995 r.
Zarząd:
• prezes – Tadeusz Cymberski
• sekretarz – Janina Ukleja (od 01.01.1996 r. sekretarzem był Tadeusz Stasiuk)
• skarbnik – Ryszard Sokołowski
• członkowie – Tadeusz Kopeć, Czesław Zieliński

Komisja socjalno-bytowa:
• przewodniczący – Czesław Zieliński
• członkowie – Jadwiga Kleszczyńska, Halina Splewińska, Izabela Kindop, Karolina Szady, Janina Leszczuk.

Komisja weryfikacyjna:
• Jadwiga Kleszczyńska, Narcyz Kruk, Tadeusz Kopeć, Kazimierz Lizak, Leon Tomaszewski.

Komisja historyczna:
• Alina Ukleja, Leon Tomaszewski, Stanisław Derkacz, Bronisława Tytoń.

Poczet Sztandarowy:
• Władysław Smala, Mieczysław Bartosiak, Jan Kowarz, Tadeusz Stasiuk.
• Kronikę koła prowadziła Alina Ukleja.

11.03.2007 r. –połączenie się kół rejonowych nr 3 i nr 2 w Zamościu.

Dotychczasowy skład Zarządu Koła Rejonowego nr 2 uzupełniono członkami Zarządu Koła Rejonowego nr 1.

Zarząd nowego koła:
• prezes – mgr Marian Andrzej Derkacz
• wiceprezesi – st. sierż. Henryk Konstantynowicz, mjr Antoni Rawiak, mgr Marek Splewiński
• sekretarz – mjr Wacław Baj
• protokolant – st. sierż. Tomasz Kowalczyk
• skarbnik – Henryk Syposz
• członkowie Zarządu i przewodniczący komisji problemowych:

Komisja ewidencyjna:
• st. sierż. Krzysztof Głowacki

Komisja historyczna:
• Zbigniew Mazurek

Komisja socjalno-bytowa:
• Feliks Szala
• zastępca członka Zarządu – Maria Szala.

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – por. Ryszard Sokołowski
• członkowie – por Ryszard Gruszecki, kpt Michał Kręglicki, por Władysław Olech.

6.04.2011 r. – Zarząd Koła na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu: „Honorowego Prezesa Koła Rejonowego Zamość” mjr. Zbigniewowi Krukowi, kpt. Tadeuszowi Kopciowi, mgr. Sławomirowi Zawiślakowi. Wniosek przegłosowano jednomyślnie.

7.03.2012 r. – za działalność w ZWZ-AK i ŚZŻAK Zarząd Koła na walnym zebraniu sprawozdawczym nadał, jednomyślnie, tytuł „Honorowego Prezesa Koła Rejonowego Zamość”: mjr. Wacławowi Bajowi, kpt. Michałowi Kręglickiemu, por. Ryszardowi Sokołowskiemu.

3.03.2014 r. – odbyło się Walne Zebranie Koła Rejonowego Zamość, na którym wybrano nowe władze.

Zarząd:
• prezes – mgr Marian Derkacz
• wiceprezesi – Henryk Konstantynowicz, mgr Marek Splewiński
• sekretarz – mjr dr Ryszard Maleszyk
• skarbnik – Henryk Syposz
• członkowie – Sylwester Kruk (komisja ds. ewidencji), Bogumił Łoś (komisja socjalno-bytowa), Zbigniew Mazurek (komisja historyczna)
• odpowiedzialny za poczty sztandarowe koła – kpt Józef Łaba
• zastępcy członka Zarządu (1.07.2015 r.) – kpt Waldemar Seroka, Helena Chwiejczak.

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – kpt Ryszard Sokołowski
• sekretarz – Jerzy Michalec
• członek – por. Ryszard Gruszecki († maj 2015), płk Marian Puszka (od 1.07.2015 r.).

Delegaci koła na zjazd Okręgu:
• mgr Sławomir Zawiślak (Prezes Zarządu Okręgu), ppłk Zbigniew Kruk i mjr Tadeusz Kopeć (wiceprezesi Okręgu), mjr Michał Kręglicki, mgr Marian Derkacz (sekretarz Okręgu i prezes Koła Rejonowego Zamość), st. sierż. Henryk Konstantynowicz (Komisja Rewizyjna Okręgu), mgr Marek Splewiński – (przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Okręgu).

Delegaci na Zjazd Okręgu:
• mjr Wacław Baj, mjr Antoni Rawiak, mjr dr Ryszard Maleszyk, kpt. Ryszard Sokołowski, Sylwester Kruk, Zbigniew Mazurek, Henryk Syposz.