Koło Krynice

Koło powstało 10.02.1991 r. Liczyło 88 członków zwyczajnych i czterech członków podopiecznych.

Zarząd:
• prezes – Stanisław Smoląg
• sekretarz – Stanisław Pałka
• skarbnik – Seweryn Zieliński
• członkowie – Marian Kowalski, Władysław Kowalczuk.
• Przewodniczący Komisji weryfikacyjnej – Emilian Murzacz.

Obecnie prowadzone są rozmowy w sprawie reaktywowania koła.