Koło Mircze

Od sierpnia 1989 do 23.10.1996 r. w kole było 69 członków zwyczajnych oraz sześciu członków podopiecznych.

Zarząd:
• prezes – Stanisław Wichniewicz
• sekretarz – Jan Wojak
• skarbnik – Stanisław Kozar.

Zarząd (od lutego1994 r.):
• prezes – Stanisław Kozar
• sekretarz – Mieczysław Mankiewicz
• skarbnik – Mikołaj Nowosad
• członkowie – Jan Wojak, Kazimierz Butyński.

Delegaci na zjazd Okręgu:
• Stanisław Kozar, Aleksander Kot, Zbigniew Pukaluk.