Koło Zamość nr 3

Koło zostało założone w 1990 r. Od września 1990 do grudnia 2002 r. liczyło 58 członków zwyczajnych.

Zarząd:
• prezes – mjr Czesław Dzięba.

Zarząd (2.12.1990 r.):
• Prezes – Czesław Dzięba
• wiceprezes (od 07.03.1993 r.), kronikarz Koła – mjr Wacław Baj
• skarbnik – Leszek Łyś (od 05.07.1992 r. – Józef Pilczuk)
• sekretarz – Mieczysław Mazur
• członkowie – Krzysztof Chwedyk, Sabina Błaszczuk.

Komisja rewizyjna (05.07.1992 r.):
• przewodniczący – Zygmunt Barczuk
• członkowie – Jan Winiarski, Edward Dziuba.

Delegaci na zjazd:
• Czesław Dzięba, Mieczysław Mazur, Zbigniew Cytawa, Wacław Baj (od 08.11.1992 r.).

Komisja socjalna (7.03.1993 r.):
• Przewodniczący – Zbigniew Cytawa
• członkowie – Józef Suchora, Krzysztof Hwedyk.

11.03.2007 r. – prezes Wacław Baj doprowadza do połączenia koła nr 3 z Kołem nr 2. Do Koła nr 2 przekazano akta 20 członków zwyczajnych z uprawnieniami, dwóch członków podopiecznych oraz dwóch członków nadzwyczajnych z Koła nr 3.