Koło Jarczów

Komisja weryfikacyjna Okręgowa 1.07.1989 r. przyjęła pierwsze deklaracje członkowskie, a ostatnie w lipcu 1996 r. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się 16.05.1993 r.

• Prezesem pierwszego Zarządu był Antoni Maryńczak.
W skład drugiego Zarządu wchodzili:
• prezes – Rachański Mieczysław, wiceprezes i skarbnik – Józef Momot,
sekretarz – Adam Herda.
Koło liczyło 45 członków zwyczajnych i 2 podopiecznych.

Obecnie Koło nie prowadzi działalności.