Koło Łabunie

Koło zostało założone w 1990 r.

W okresie styczeń 1990 – luty 1995 r. liczyło 53 członków zwyczajnych zweryfikowanych.

Zarząd:
• prezes – Marian Petryk
• skarbnik – Eugeniusz Pysiewicz
• członek – Stanisław Ciuraszkiewicz.

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Józef Wiater
• członkowie – Jan Sierota, Bolesław Juszczak.

Delegaci na Zjazd:
• Kazimierz Ciuraszkiewicz, Eugeniusz Pysiewicz, Marian Petryk.