Koło Gmina Zamość

Pierwsze deklaracje – 18.02. 1990 r.
21.02.1990 r. – posiedzenie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Armii Krajowej Gminy Zamość.

Od 13.03.1990 do 06.09.1995 r. Okręgowa Komisja Weryfikacyjna przyjęła 40 członków zwyczajnych.

Komisja Historyczna:
• Wiesław Adamczuk, Lucjan Milczuk
Komisja Weryfikacyjna:
• Ostowicz Leon, Florian Grela, Jan Drozdowski, Eugeniusz Tchórzewski,
Stefania Repeć
Komisja Organizacyjna:
• Teodor Czugała, Seweryn Błaszczak.
Koło posiadało własny sztandar.