Koło Cieszanów

W okresie od 3.07.1992 do 22.10.1992 r. Komisja Weryfikacyjna Okręgowa przyjęła 23 członków zwyczajnych.

Zarząd:
• Stanisław Ciećkiewicz
• Stanisław Szabatowski
• Eugeniusz Szajowski.
Obecnie Koło nie prowadzi działalności statutowej.