Koło Biłgoraj – kalendarium

01.04.1990 r. – odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej w Zamościu, na którym zweryfikowano i przyjęto w poczet członków zwyczajnych 50 osób.

12.03.1991 r. – na drugim posiedzeniu po weryfikacji przyjęto kolejnych 14 członków zwyczajnych.
Koła liczyło wówczas 64 członków zwyczajnych – na wykazie 80 osób i 7 podopiecznych.

W latach 1990–2014 r. w Kole było 67 członków weteranów z uprawnieniami kombatanckimi:
Blacha Józef, ps. „Krzemień”; Blicharz Franciszek, ps. „Szpada”; Błażejewski Stanisław, ps. „Zając”; Bosak Jan, ps. „Maj”; Brodziak Roman, ps. „Jałowiec”; Buczek Jan; Chabros Maria, ps. „Marysia”; Cios Franciszek, ps. „Grzmot”; Cios Józef, ps. „Kozioł”; Chmiel Józef, ps. „Grom”; Chmiel Maria; Dąbek Janina, ps. „Karolinka”; Dąbek Władysław, ps. „Janka”; Dubiel Marianna, ps. „Gwiazda”; Dubiel Weronika; Iwańczuk Roman, ps. „Zagłoba”; Kalinowski Maciej, ps. „Chołpa”; Kicińska Anna, ps. „Dana”; Kiciński Witold, ps. „Olgierd”; Kłosiński Witold; Koper Jan, ps. „Marek”; Koszarny Jan, ps. „Kot”; Kot Marianna, ps. „Irka”; Tadeusz ps. „Czajka”, Kulińska Irena, ps. „Rosa”; Kuliński Wacław, ps. „Ryś”; Kurowski Antoni, ps. „Zajączek”; Lekan Jan, ps. „Orzech”; Ligaj Irena, ps. „Jolanta”; Ludwik Ewa, ps. „Zośka”; Ludwik Zygmunt, ps. „Opal”; Maciocha Jan, ps. „Sokół”; Machowski Marian, ps. „Maszek”; Mazur Stanisław, ps. „Wrzos”; Miazga Łucja, ps. „Izabela”; Micyk Jan, ps. „Szpak”; Niemiec Piotr, ps. „Zamek”; Nowak Aniela, ps. „Jagoda”; Nowak Stanisław; Nowiński Antoni, ps. „Burak”; Okoniewski Tadeusz; Oleszczak Stanisław; Pacyk Kazimierz, ps. „Grom”; Paczos Adam, ps. „Wawel”; Paluch Franciszek, ps. „Kruk”; Przekaza Jan, ps. „Luty”; Rak Jan, ps. „Oko”; Rak Karolina, ps. „Gwiazda”; Rekiel Stanisław, ps. „Szyszka”; Różański Jan, ps. „Czajka”; Różański Jan, ps. „Janusz”; Rybak Jan, ps. „Jarzyński”; Rybak Marianna, ps. „Róża”; Sarzyńska Aniela, ps. „Tęsknota”; Sarzyński Antoni, ps. „Orzech”; Sarzyński Jan; Sędłak Jan, ps. „Węgiel”; Skiba Franciszek, ps. „Zając”; Skóra Jan, ps. „Ryś”; Skóra Irena, ps. „Mała”; Skubis Stanisław, ps. „Hel”; Sobaszek Jan, ps. „Szczur”; Trojanowski Zenon; Wąsek Bronisława, ps. „Klara”; Wróbel Bolesław, ps. „Szpak”; Zych Anna, ps. „Malwa”; Żelasko Stanisław.

W oparciu o zapisy statutowe ŚZŻAK od 2006 r. zaczęto przyjmować w poczet ŚZŻAK przedstawicieli młodego pokolenia. Najczęściej byli to najbliżsi członkowie rodzin żołnierzy AK. Po odbyciu stosownego stażu członka nadzwyczajnego aspirujący uzyskiwał status członka zwyczajnego bez uprawnień kombatanckich. Pierwszymi członkami ŚZŻAK pokolenia powojennego w Kole Rejonowym w Biłgoraju byli: Tomasz Książek i Stanisław Schodziński.

Wykaz członków ŚZŻAK bez uprawnień kombatanckich:
Blicharz Jerzy, Bordzań Tomasz, Dzięgiel Jan, Dzięgielewska Elżbieta, Hawryluk Anna, Kłosek Teresa, Kozdra Anna, Kozdra Ryszard, Książek Tomasz, Kutyła Michał, Łosiewicz Tadeusz, Łukaszczyk Anna, Nizio Jerzy, Oleszczak Stefan, Schodziński Kazimierz, Schodziński Stanisław, Szeliga Piotr, Ulidowski Marek.

Władze Zarządu Koła na przestrzeni lat

Rok 1990 obfitował w liczne zmiany personalne.

Zarząd (12.01.1990 r.):
• prezes – Witold Dembowski
• sekretarz – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”.

Zarząd (1.02.1990 r.):
• prezes – mjr. Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• wiceprezes – Witold Kłosiński
• sekretarz – Anna Kicińska ps. „Dana”
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”.

Zarząd (24.10.1991 r.):
• prezes – 1. mjr. Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• sekretarz – Ludwik Zygmunt
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”
• członek – Irena Marianna Kot.
• Delegaci na Zjazd Okręgu Zamość: Witold Kłosiński, Anna Kicińska, Zygmunt Ludwik, Wacław Kuliński.

Komisja Rewizyjna (16.06.1992 r.):
• przewodnicząca – Irena Kulińska
• członkowie – Adam Paczos, Anna Kicińska.

Komisja Rewizyjna (31.12. 1992 r.):
• przewodnicząca – Anna Kicińska
• członkowie – Adam Paczos, Irena Kulińska.

Zarząd (24.02.1994 r.):
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• wiceprezes – Anna Kicińska
• sekretarz – Ludwik Zygmunt
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”.
Zarząd (10.10.1996 r.):
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”
• członek – Irena Marianna Kot.

Komisja Rewizyjna (10.10.1996 r.):
• przewodnicząca – Anna Kicińska
• członkowie – Adam Paczos, Franciszek Skiba.

Komisja Rewizyjna (9.01.1997 r.):
• przewodnicząca – Anna Kicińska
• członkowie – Józef Blacha, Franciszek Skiba.

Zarząd (31.12.1997 r.):
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”
• członek – Irena Marianna Kot.

Zarząd (31.12. 1998 r.):
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”
• członek – Stanisław Mazur ps. „Wrzos”.

Zarząd (30.08.2001 r.):
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• sekretarz – Stanisław Mazur ps. „Wrzos”
• skarbnik – Anna Kicińska ps. „Dana”.

Komisja Rewizyjna:
• przewodnicząca – Irena Marianna Kot
• członkowie – Franciszek Skiba, Jan Różański.

Zarząd (8.05.2003 r.):
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• sekretarz – Stanisław Mazur ps. „Wrzos”
• skarbnik – Anna Kicińska ps. „Dana”.

Komisja Rewizyjna:
• przewodnicząca – Irena Marianna Kot
• członkowie – Franciszek Skiba, Jan Różański.

Zarząd (9.10.2003 r.):
• prezes – por. Stanisław Mazur ps. „Wrzos”
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”
• członkowie – kpt. Witold Kiciński ps. „Olgierd”, kpt. Wacław Kuliński ps. „Rys”.

Zarząd (24.02 2005 r.):
• prezes – por. Stanisław Mazur ps. „Wrzos”
• wiceprezes – por. Irena Kulińska ps. „Rosa”
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”
• członkowie – por. Anna Kicińska ps. „Dana”, Jan Różański.

Komisja Rewizyjna:
• przewodnicząca – Irena Marianna Kot
• członkowie – Franciszek Skiba, Władysław Dąbek.
• Delegaci na Zjazd O/Zamość – Antoni Nowiński, Irena Kulińska.

Zarząd (6.01.2010 r.):
• prezes – por. Stanisław Mazur ps. „Wrzos”
• sekretarz – Tomasz Książek
• por. Antoni Nowiński ps. „Burak”
• członkowie – por. Anna Kicińska ps. „Dana”, Stanisław Schodziński.

Komisja Rewizyjna
• przewodnicząca – por. Irena Kulińska ps. „Rosa”
• członkowie – Hawryluk Anna, Kozdra Ryszard.

Zarząd (20.12.2010 r.):
• prezes – por. Irena Kulińska ps. „Rosa”
• wiceprezes, sekretarz – Tomasz Książek
• skarbnik – Kozdra Ryszard
• członkowie – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”, por. Anna Kicińska ps. „Dana”, Stanisław Schodziński.

Komisja Rewizyjna:
• przewodnicząca – Hawryluk Anna
• członkowie – Teresa Kłosek, Jerzy Blicharz.
• Delegaci na Zjazd O/Zamość – Irena Kulińska, Stanisław Mazur, Tomasz Książek, Jerzy Blicharz.

Zarząd (27.02.2014 r.):
• prezes – por. Irena Kulińska ps. „Rosa”
• wiceprezes – Tomasz Książek
• sekretarz – Jerzy Blicharz
• skarbnik – Ryszard Kozdra
• członek – Stanisław Schodziński

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Stefan Oleszczak
• członkowie – Hawryluk Anna, Teresa Kłosek
• delegaci na Zjazd O/Zamość – Irena Kulińska, Stanisław Mazur, Tomasz Książek, Jerzy Blicharz.
• Delegatem Okręgu Zamość na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie został wybrany Tomasz Książek.

1990 r.

Jedną z pierwszych inicjatyw uchwałodawczych Zarządu ŚZŻAK Rejonu Biłgoraj była uchwała o ufundowaniu pomnika Armii Krajowej Obwodu Biłgorajskiego. Budowę pomnika usytuowanego na skwerze Solidarności przy głównej ulicy miasta (Tadeusza Kościuszki) sfinansowano ze składek społeczeństwa. Uroczystego odsłonięcia dokonano 27 września 1992 r. Na cokole pomnika umieszczono mosiężną płytę z symbolem 9 pp AK Ziemi Zamojskiej oraz napisem „Żołnierzom Armii Krajowej Obwodu Biłgorajskiego społeczeństwo Biłgoraja 1992”, zaś na cokole awersu pomnika widnieje napis „Walka o wolność gdy się raz zaczyna, z krwią ojca spada dziedzictwem na syna” (Giaur, G.G. Byron, tł. A. Mickiewicz). Na rewersie znalazły się nazwiska, stopnie i pseudonimy komendantów i dowódców Oddziałów Leśnych i Rejonów Armii Krajowej Obwodu Biłgorajskiego.

1991

Osuchy 1991. Poświęcenie sztandaru ŚZŻAK Biłgoraj. Zdjęcie z albumu I. Kulińskiej

Kolejną ważną decyzją dla środowiska ŚZŻAK Rejon Biłgoraj było ufundowanie ze składek członkowskich sztandaru 9 pp Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej Rejon i Obwód Biłgoraj. Sztandar został zaprezentowany i poświęcony w 47 rocznicę bitwy pod Osuchami 23.06.1991 r. Pierwszymi reprezentantami Pocztu Sztandarowego Obwodu Biłgorajskiego AK byli: por. Antoni Nowiński, ps. „Burak”; por. Tadeusz Kozdra, ps. „Czajka”; sierż. Adam Paczos. Od 2002 r. sztandar na uroczystościach prezentuje młodzież z LO im ONZ w Biłgoraju. Z inicjatywy ŚZŻAK Rada Miasta Biłgoraja uhonorowała Armię Krajową, nadając jednej z ulic miasta imię Armii Krajowej.

1992 r.

Realizując Uchwałę Zarządu ŚZŻAK we współpracy z urzędem miasta rozpoczęliśmy coroczny kwietniowy cykl „Objazd Miejsc Pamięci Narodowej”. Członkowie ŚZŻAK w towarzystwie młodzieży szkolnej odwiedzają na terenie miasta i powiatu miejsca związane z najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii i etosu AK.

biłgoraj 92

Biłgoraj 1992. Zdjęcie z albumu I. Kulińskiej

1993 r.

Z inicjatywy środowisk prawicowych miasta Biłgoraja, w tym byłych żołnierzy AK członków ŚZŻAK, Rada Miasta Biłgoraja uchwałą nr XXXIX/193/93 zmieniającą nazwy wielu ulic gloryfikujące postaci, wydarzenia i daty oraz wielu fałszywych bohaterów z okresu komunistycznego w Polsce, przyczyniła się do odkłamania historii:
ul. Waryńskiego zmieniono na gen. Okulickiego,
ul. M. Buczka na M. Wańkowicza, ul. Hanki Sawickiej na „Wira” Bartoszewskiego,
ul. 1 Maja na Bohaterów Monte Cassino, ul. 22 lipca na gen. Komorowskiego,
ul. J. Dechnika na Krzeszowską, ul. Świerczewskiego na Armii Kraków,
ul. Gwardii Ludowej na gen. Maczka. ul. F. Zubrzyckiego na Józefa Piłsudskiego,
ul. J. Krasickiego na Nadstawną, ul. Nowolubelską na 11 listopada.

1994 r.

Biłgoraj 1994. Wręczenie Krzyży Armii Krajowej. Zdjęcia z albumu J. Blicharza

Na mocy Uchwały Zarządu ŚZŻAK Rejon Biłgoraj oraz dzięki składkom członkowskim upamiętniono por. Józefa Steglińskiego, „Corda”, fundując mu pomnik na Cmentarzu Wojskowym w Biłgoraju.

1996 r.

Z inicjatywy środowisk prawicowych miasta Biłgoraja w tym byłych żołnierzy AK i członków ŚZŻAK: Adolfa Kalczyńskiego, Tomasza Książka, Wacława Kulińskiego, Michała Kutyłę, Stanisława Mazura, Stanisława Schodzińskiego, w związku z odzyskaniem po 123 latach niewoli niepodległości 11 listopada 1918 r., grupa inicjatywna postanowiła uczcić tę rocznicę, organizując w Biłgoraju Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się 10–11 listopada 1996 r, przez festiwalową scenę przewinęło się wówczas ponad 100 wykonawców. Wielkie zainteresowanie Regionalnym Festiwalem Pieśni Patriotycznej i Legionowej spowodowało, że dzięki ówczesnemu dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju Tomaszowi Książkowi festiwal na stałe zagościł w kalendarzu imprez Młodzieżowego Domu Kultury. W dziewiętnastu dotychczasowych edycjach Regionalnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej przez scenę przewinęło się ponad 1500 wykonawców.

2000 r.

Na wniosek ŚZŻAK Rada Miasta Biłgoraja Uchwałą nr XXIV/159/00 uhonorowała pamięć wybitnego dowódcy AK, nazywając jedną z ulic imieniem Józefa Steglińskiego „Corda”.

2002 r.

Sztandar 9 pp Armii Krajowej Obwodu Biłgorajskiego Ziemi Zamojskiej, w 61 rocznicę wybuchu II wojny światowej (1.09.2002 r.) na rynku miasta Biłgoraja uroczyście (z udziałem władz miasta, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Biłgoraja) został przekazano w opiekę LO im. ONZ. Młodzież, prezentując Sztandar w Poczcie Sztandarowym podczas obchodów świąt narodowych, patriotycznych i rocznicowych, reprezentuje również ŚZŻAK Rejon Biłgoraj.

2003 r.

Od 2003 r. weterani – żołnierze AK, a także członkowie ŚZŻAK upamiętniają przekształcenie 14.02.1942 r. ZWZ w AK, uczestnicząc w uroczystościach organizowanych przez LO im. ONZ w Biłgoraju. Prelegentami ze strony ŚZŻAK najczęściej byli kpt. Stanisław Mazur, ps. „Wrzos” oraz Tomasz Książek z-ca prezesa koła. Organizowane spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży – chętnie uczestniczy w różnorakich konkursach wiedzy historycznej o AK, zdobywając nagrody uroczyście wręczane w trakcie obchodów
rocznicy bitwy pod Osuchami.

2004 r.

Z inicjatywy członków ŚZŻAK we współpracy ze Starostwem Powiatowym podjęto inicjatywę upamiętnienia ofiar biłgorajskiego Urzędu Bezpieczeństwa poprzez ufundowanie pamiątkowej tablicy. We wrześniu 2004 r. na budynku Starostwa Powiatowego byłej siedziby UB w latach 1944–1956 uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą przesłuchiwanym i torturowanym mieszkańcom Ziemi Biłgorajskiej walczącym o wolność Ojczyzny w oddziałach AK, BCh, a także w zbrojnym podziemiu. W inskrypcji umieszczono napis: „W hołdzie zamordowanym i prześladowanym przez zbrodniarzy komunistycznych w latach 1944–1956 za wierność Bogu, Narodowi i Ojczyźnie”. Uroczystość cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Biłgoraja. Gośćmi specjalnymi byli: płk. Stanisław Książek, ps. „Wyrwa” – prezes ŚZŻAK Środowiska Zamojskiego AK w Warszawie; Stanisław Schodziński – starosta biłgorajski; byli więźniowie biłgorajskiego Urzędu Bezpieczeństwa; Lucjan Hajduk, ps. Ogień”; Franciszek Skiba; Tadeusz Kozdra, ps. „Czajka”; Stanisław Mazur – prezes ŚZŻAK Koła Rejonowego Biłgoraj.

2012 r.

Biłgoraj 2012

Biłgoraj 2012. Nadanie imienia Armii Krajowej
III Liceum Ogólnokształcącemu w Biłgoraju,
fot. M. Magoch

19 kwietnia dla Żołnierzy 9 pp Armii Krajowej Obwodu Biłgorajskiego był dniem szczególnym i wyjątkowym – świętem całego środowiska skupionego wokół ŚZŻAK Rejonu Biłgoraj. Od tego dnia III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju nosi imię Armii Krajowej. Po dwuletnim okresie wdrażania stosownych procedur związanych z nadaniem imienia jednostce oświatowej, po wielu spotkaniach z młodzieżą, dyrekcją, nauczycielami oraz organem prowadzącym uroczyście – z udziałem władz samorządowych Starostwa Powiatowego, władz oświatowych, Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, społeczności szkolnej, członków Zarządu Okręgu Zamość, Rejonu Biłgoraj ŚZŻAK – odbyła się ceremonia nadania imienia A K III LO w Biłgoraju. Warto dodać, że uroczystość odbyła się w roku, w którym przypadła 70 rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w AK.

2014 r.

W związku z 70 rocznicą największej po stronie aliantów partyzanckiej bitwy stoczonej z regularną armia niemiecką stoczoną na Ziemi Biłgorajskiej pod Osuchami zorganizowaliśmy konferencję naukową z dwoma panelami tematycznymi:
1. „Akcja Burza na Zamojszczyźnie”
2. „Akcja Sturmwind II na Zamojszczyźnie” – bitwa pod Osuchami Zarząd ŚZŻAK Rejon Biłgoraj postanowił uczcić w wyjątkowy sposób 70-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Organizatorom zależało na tym, by na obchodach zgromadziło się jak najwięcej uczestników.
Do współpracy zaproszono:
partnerów samorządowych:
1. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
2. Urząd Miasta Biłgoraj
3. Urząd Gminy Biłgoraj
4. Parafię pw. św. Jerzego w Biłgoraju
partnerów instytucjonalnych:
1. Biłgorajskie Centrum Kultury
2. Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
4. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
5. Komendę Powiatową Policji w Biłgoraju
6. Straż Miejską w Biłgoraju
partnerów społecznych:
1. Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego, ps. „Wir”
2. Jednostkę Strzelecką „Strzelec” 2046 Biłgoraj
3. Klub Kibica „Łada 45” w Biłgoraju
4. Harcerzy Rzeczpospolitej „Zawisza” działających przy parafii pw. WNMP.

24 sierpnia we współpracy z Zarządem Okręgu ŚZŻAK Zamość po raz pierwszy w historii Biłgoraja zorganizowaliśmy Galowy Koncert Orkiestry Reprezentacyjnego Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego. Koncert dedykowaliśmy wszystkim mieszkańcom Ziemi Biłgorajskiej, których nigdy nie zabrakło w godzinach próby – w walce o wolność w powstaniach narodowych, a także podczas I i II wojny światowej. Nie zabrakło ich także w strukturach „Solidarności” w czasie stanu wojennego. Koncertem pragnęliśmy uczcić:
–– przypadające na 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego,
–– 94 rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej „cudem nad Wisłą”,
–– 70 rocznicę Powstania Warszawskiego.
Doskonały koncert atmosfera reakcja, widowni i aplauz publiczności, a głównie nieprzebrane tłumy zaskoczyły wszystkich.

Biłgoraj 2014

Biłgoraj 2014. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
fot. M. Grzybowska

2015 r.

W ramach obchodów przypadającego na 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyliśmy we mszy św. w kościele pw. św. Jerzego w Biłgoraju. Tam też przedstawiliśmy rys historyczny na temat drugiej konspiracji w kontekście organizacji niepodległościowych i ich żołnierzy – „Żołnierzy Wyklętych”. Następnie delegacja ŚZŻAK wraz z innymi delegacjami zapaliła znicze i złożyła kwiaty w miejscach kaźni NKWD i UB żołnierzy podziemia w latach 1944–1956 – przy tablicy ku czci ofiar UB na budynku starostwa (byłej siedzibie UB) oraz przy pomniku Ofiar Stalinowskich NKWD i UB przy ul. Poprzecznej. 

Biłgoraj 2015

Biłgoraj 2015. Rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego, fot. M. Szado

Zarząd Główny ŚZŻAK w dniach 24–26 marca 2015 r. w Warszawie zwołał XIV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ŚZŻAK. W zjeździe Okręg Zamojski reprezentował między innymi członek, a zarazem z-ca prezesa Koła Rejonowego w Biłgoraju kol. Tomasz Książek. ŚZŻAK Rejon Biłgoraj jest głównym organizatorem cyklicznych uroczystości ściśle związanych z historią i etosem AK, które zajęły stałe miejsce w kalendarzu uroczystości miejskich:
1) Od 1995 r. organizowane są corocznie lutowe uroczystości związane z rocznicą przemianowania ZWZ na AK (14 lutego 1942 r.).
2) Od 1990 r. organizowane są corocznie uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.
3) Od 2003 r. nasi członkowie odbywają spotkania edukacyjne z młodzieżą szkół Średnich. Dotyczą one historii, a także AK – jej walki zbrojnej z okupantem niemieckim i sowieckim.

W ramach obchodów 73 rocznicy utworzenia AK 19 lutego 2015 r. w czytelni biblioteki szkolnej odbyło się kolejne spotkanie z wiceprezesem ŚZwiązku ŻAK Rejon Biłgoraj. Pan Tomasz Książek w swoim wykładzie przedstawił historię kształtowania się organizacji, jej strukturę i działalność w kraju – szczególnie na terenie Zamojszczyzny, przypomniał także postacie znanych dowódców Armii Krajowej i ich losy powojenne. 27 lutego w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju uczniowie techników spotkali się z przedstawicielami ŚZŻAK. Głównym tematem spotkania byli Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego – Żołnierze Wyklęci. 

Obok działalności edukacyjnej o charakterze cyklicznym zgłaszanych jest wiele doraźnych inicjatyw dotyczących AK oraz naszego środowiska skupionego wokół ŚZŻAK:

  • Zgłoszono inicjatywę nadania nazw nowopowstałym rondom w Biłgoraju: „Dzieci Zamojszczyzny”, „Żołnierzy Wyklętych”, „Powstańców Styczniowych”.
  • Z inicjatywy ŚZŻAK Rejon Biłgoraj na placu Wolności i skwerze Solidarności przy pomniku AK w Biłgoraju wybudowano maszty, na których w trakcie uroczystości państwowych, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, wciągana jest polska flaga.
  • Staraniem ŚZŻAK Rejon Biłgoraj nadano III LO przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących imię Armii Krajowej.
  • ŚZŻAK podtrzymuje ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju – opieka i prezentacja sztandaru ŚZŻAK obwodu Biłgorajskiego AK z okazji różnorakich świąt i uroczystości.
  • Zarząd ŚZŻAK Rejon Biłgoraj wystąpił do Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu z wnioskami o uhonorowanie naszych członków medalami Zasłużony dla ŚZŻAK.
  •  Po odbyciu stażu organizacyjnego przez członków ŚZŻAK Rejon Biłgoraj wystąpiono o zmianę statusu organizacyjnego z członka nadzwyczajnego na członka zwyczajnego.
  • Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Zarządem Okręgu Zamojskiego ŚZŻAK, z prezesem Sławomirem Zawiślakiem, dyrektorami szkół, parafiami, organizacjami kombatanckimi, grupami rekonstrukcji historycznych w naszym regionie.
  • ŚZŻAK Rejon Biłgoraj (delegacje, Poczet Sztandarowy ŚZŻAK Obwodu Biłgoraj) systematycznie uczestniczy w uroczystych obchodach świąt narodowych, patriotycznych, i rocznicowych organizowanych przez władze samorządowe, organizacje kombatanckie, pozarządowe, a także jednostki kultury i oświaty różnych szczebli zarówno w Biłgoraju, jak i okolicznych miejscowościach.