Kalendarium – 2006 r.

10.01.2006 r. – uroczyste spotkanie opłatkowe żołnierzy AK Okręgu Zamość.

04.02.2006 r. – odbyły się uroczystości związane z 63 rocznicą bitwy pod Lasowcami, stoczonej 4 lutego 1943 r. przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami. Uroczystość zorganizowali: okręg zamojski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz burmistrz Krasnobrodu. Uwieńczeniem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych Żołnierzy AK.

23.04.2006 r. – miały miejsce uroczystości związane z obchodami 61 rocznicy haniebnego mordu na żołnierzach AK, BCh i ludności cywilnej w miejscowości Łabuńki. Uroczystości poświęcone 24 rocznicy śmierci mjr. Józefa Śmiecha ps. „Ciąg”, dowódcy 3 batalionu 9 pp Legionów AK w Skierbieszowie. Uroczystość zorganizowało Koło Rejonowe w Skierbieszowie ŚZŻAK.

06.05.2006 r. – odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca 61 rocznicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowanym przez NKWD dla żołnierzy AK.

fot. m. derkacz

Fot. M. Derkacz, www.slawomirzawislak.pl

27.05.2006 r. – udział w uroczystości zjazdu żołnierzy 9 pp Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu.

fot. m. derkacz

Fot. M. Derkacz, www.slawomirzawislak.pl

18.06.2006 r. – w miejscowości Kolonia Staszic odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne z okazji 61 rocznicy tragicznych wydarzeń w Gminie Uchanie.

25.06.2006 r. – miały miejsce uroczystości patriotyczno-religijne z okazji 62 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami w czerwcu 1944 r.

27.08.2006 r. – w Wolicy Śniatyckiej obchodzono 86 rocznicę bitwy pod Komarowem – zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

17.09.2006 r. – uroczyście obchodzono 67 rocznicę bitwy żołnierzy polskich z wojskiem sowieckim w Zamłyniu (Tyszowce).

17 września 2006

Uroczystości 67. rocznicy bitwy żołnierzy polskich z wojskiem
sowieckim w Zamłyniu (Tyszowce), Źródło: www.slawomirzawislak.pl

27.09.2006 r. – odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu imienia Armii Krajowej. Obchodzono 8 rocznicę ustanowienia przez Sejm RP 27 września – Dniem Podziemnego Państwa Polskiego (Katedra w Zamościu).

01.10.2006 r. – udział w uroczystościach z okazji święta patrona szkoły im. AK w Kaczórkach.

26.11.2006 r. – odbyły się uroczyste odbchody 64 rocznicy wysiedlenia mieszkańców Skierbieszowa i okolic. Uroczystość w Skierbieszowie zorganizowali m.in. wójt Skierbieszowa i Koło Terenowe ŚZŻAK w Skierbieszowie. Członkowie ŚZŻAK wzięli również udział w obchodach 63 rocznicy rozpoczęcia wysiedleń i pacyfikacji na Zamojszczyźnie zorganizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu im. Armii Krajowej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu im. Armii Krajowej,
Źródło: www.slawomirzawislak.pl

28.11.2006 r. – zmarł mjr Teofil Niemczuk ps. „Tęgi”. Funkcję prezesa objął por. Tadeusz Cymberski ps. „Junak”.