Kalendarium – 2002 r.

03.02.2002 r. – 59 rocznica bitwy stoczonej 4 lutego 1943 r. przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami – uroczystość odbyła się pod pomnikiem poległych żołnierzy AK. W programie – występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

21.03.2002 r. – Odbył się Walny Zjazd, na którym wybrano władze okręgu. Prezesem został kpt. Teofil Niemczuk ps. „Tęgi”.

03.05.2002 r. – w obchodach święta Konstytucji 3 Maja delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość złożyła wieniec w miejscu upamiętniającym pobyt Józefa Piłsudskiego na Rynku Wielkim w Zamościu.

Delegacje składające wieńce w miejscu upamiętniającym pobyt Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Na pierwszym planie delegacja z prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość Teofilem Niemczukiem, 3 maja 2002 r.

 

 

 

 

 

Czerwiec 2002 r. – uroczystości patriotyczne w Telatynie.

Fot. upamiętniająca poczty
sztandarowe. Kronika ŚZŻAK
Okręg Zamość, oprac. W. Baj

 

 

 

 

 

22.06.2002 r. – uroczystości patriotyczne upamiętniające bitwę pod Osuchami.

delegacja szzak

Delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość składająca wieniec pod pomnikiem poległych żołnierzy
AK pod Osuchami. Od lewej: Piotr Kosuń – wiceprezes, Antoni Danilewicz – sekretarz,
Teofil Niemczuk – prezes ZO, Tadeusz Cymberski – skarbnik. Osuchy 22 czerwca 2003 r.

27.07.2002 r. – dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika ku czci żołnierzy AK w Trzeszczanach.

27.09.2002 r. – uroczystość poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu; msza św. w katedrze zamojskiej, następnie przemarsz pod pomnik AK, Apel Poległych, złożenie kwiatów.

23.10.2002 r. – pierwsza rocznica śmierci ppłk. Bolesława Sobieszczańskiego, ps. „Pingwin” – odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele garnizonowym AK w Zwierzyńcu.