Kalendarium – 2000 r.

02.01.2000 r. – 57 rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego w obronie wysiedlanej i pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942–1944. Po uroczystej mszy św. w katedrze zamojskiej uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik AK gdzie po Apelu Poległych złożono wiązanki i kwiaty.

23.01.2000 r. – 137 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w Zwierzyńcu.

04.02.2000 r. – rocznica bitwy oddziałów partyzanckich AK z Niemcami pod Lasowcami. Uroczystość odbyła się przy pomniku w Lasowcach. Przy zabytkowym ołtarzu polowym celebrowano mszę św. kolejne etapy uroczystości przebiegały zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

09.04.2000 r. – udział w „60 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Szczebrzeszynie. Otwarcie wystawy „Katyń – Golgota Wschodu”.

13.04.2000 r. – Okręg Zamość jako główny organizator uroczystości upamiętniającej 60 rocznicę wymordowania Polskich Jeńców Wojennych w Katyniu. Uroczystość rozpoczęła się mszą św w Katedrze Zamojskiej. Następnie wszyscy uczestnicy w szyku zwartym udali się na Rotundę Zamojską, gdzie po wystąpieniu historycznym odbył się Apel Poległych, po którym złożono wieńce i kwiaty na płycie ku czci pomordowanych.

28.05.2000 r. – Zjazd Żołnierzy 9 pp Leg. AK Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu. Przy udziale m.in. 3 Zamojskiej Brygady Obrony Terytorialnej nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odśpiewano hymn. Po wystąpieniu historycznym wręczono odznaczenia i awanse. Kolejnym etapem uroczystości był Apel Poległych i złożenie kwiatów przy pomniku. Następnie
wszyscy uczestnicy uroczystości wzięli udział w uroczystej mszy św.

11.11.2000 r. – udział w Narodowym Święcie Niepodległości w Zamościu.

26.11.2000 r. – 58 rocznica wysiedlenia Skierbieszowa i okolic. Po mszy św. dalsza część uroczystości miała miejsce przy Pomniku Walki i Męczeństwa.