Kalendarium – 2008 r.

04.02.2008 r. – 65 rocznicę bitwy stoczonej 4 lutego 1943 r. przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami uczczono w trakcie uroczystości religijno-patriotycznej.

17.02.2008 r. – w 65 rocznicę wysiedlenia Grabowca i okolic odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna.

20.02.2008 r. – zmarł kpt. Tadeusz Cymberski ps. „Junak”, prezes ŚZŻAK Okręgu Zamość.  Funkcję Prezesa ŚZŻAK Okręgu Zamość przejął kpt. Tadeusz Kopeć ps. „Bratek”, dotychczasowy wiceprezes.

21.02.2008 r. – członkowie Okręgu wzięli udział w pogrzebie kpt. Roberta Kuźmy, który zginął w katastrofie lotniczej samolotu wojskowego CASA pod Mirosławcem. Pogrzeb odbył się w Lipsku.

22.02.2008 r. – odbył się pogrzeb kpt. Tadeusza Cymberskiego, prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK O/Zamość.

31.03.2008 r. – odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ŚZŻAK O/Zamość. Funkcję Prezesa objął S. Zawiślak, poseł na Sejm RP.

13.04.2008 r. – wspólnie ze Stowarzyszeniem „Zamojska Rodzina Katyńska” zorganizowano obchody 68 rocznicy ludobójstwa dokonanego na polskich oficerach przez NKWD. Miejscem uroczystości był kościół rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu.

20.04.2008 r. – w Łabuniach odbyły się uroczystości patriotyczno–religijne poświęcone 63 rocznicy śmierci Edwarda Lachawca ps. „Konrad”. Uczestniczono również w obchodach 65 rocznicy bombardowania wsi Majdan Sitaniecki.

22.04.2008 r. – miało miejsce spotkanie historyczne z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu. Wzięli w nim udział żołnierze Armii Krajowej Okręgu Zamość.

27.04.2008 r. – w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Suścu, w czasie uroczystości patriotyczno-religijnych, odsłonięto tablicę poświęconą Marianowi Wardzie ps. „Polakowski”.  W kościele parafialnym w Skierbieszowie odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone pamięci mjr. Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” i Józefa Kruka ps. „Kasztan”.

04.05.2008 r. – zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 63 rocznicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowanego przez NKWD dla żołnierzy AK.

25.05.2008 r. – w Gminie Żółkiewka odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne, w Olchowcu obchodzono 64 rocznicę żołnierzy BCh poległych w akcji zbrojnej z Niemcami w lesie poperczyńskim, w Zwierzyńcu odbył się zjazd żołnierzy 9 pp AK Ziemi Zamojskiej.

Czerwiec 2008 r. – rozpoczęto pracę nad ustanowieniem odznaki okręgowej.

20.06.2008 r. – z okazji 58 rocznicy zamknięcia klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne.

29.06.2008 r. – w trakcie uroczystości patriotyczno-religijnych z okazji 64 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami odsłonięto i poświęcono odnowiony pomnik upamiętniający walkę żołnierzy Armii Krajowej z niemieckim okupantem.

04.07.2008 r. – w Rapach miały miejsce uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające pomordowanych uczestników bitwy partyzanckiej pod Osuchami.

18.07.2008 r. – mieszkańcy Gminy Gorzków spotkali się z członkami i sympatykami Koła Rejonowego ŚZŻAK w Gorzkowie.

21.07.2008 r. – mieszkańcy Komarowa spotkali się z kombatantami z Koła Rejonowego ŚZŻAK w siedzibie Urzędu Gminy Komarów.

01.08.2008 r. – w Zamościu zorganizowano uroczystości upamiętniające 64 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.

31.08.2008 r. – w Wolicy Śniatyckiej, gmina Komarów, odbyły się uroczyste obchody zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

01.09.2008 r. – z okazji 69 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Rotundzie zamojskiej odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne.

12.09.2008 r. – mieszkańcy Gminy Werbkowice spotkali się z członkami Koła Rejonowego ŚZŻAK w Werbkowicach.

21–23.09.2008 r. – w Warszawie odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Prezes ŚZŻAK O/Zamość S. Zawiślak został wybrany do Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK.

26.09.2008 r. – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły.

27.09.2008 r. – członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK spotkali się z mieszkańcami Gminy Żółkiewka.  Z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Zamościu odbyły się uroczystości patriotyczne.

28.09.2008 r. – Uroczystość poświęcona 69 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, Grabowiec-Góra.

01.10.2008 r. – w Domu Kultury w Biłgoraju odbyło się spotkanie mieszkańców z członkami Koła Rejonowego ŚZŻAK Biłgoraj.

04.10.2008 r. – przedstawiciele Okręgu uczestniczyli w uroczystościach związanych z 68 rocznicą powstania Batalionów Chłopskich, które zorganizowano w Zamościu.

05.10.2008 r. – w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika Armii Krajowej w Kaczórkach brali udział przedstawiciele Okregu.

13.10.2008 r.

Uchwała z dn. 13.10.2008 r.Uchwała z dn. 13.10.2008 r. w sprawie rozpoczęcia remontu Muzeum Inspektoratu AK w Bondyrzu

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2008 r. – w Kole Rejonowym ŚZŻAK w Biłgoraju miało miejsce spotkanie członków z mieszkańcami miasta.

11.11.2008 r. – w Zamościu odbyły się uroczystości z okazji 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

18.11.2008 r. – na zamku w Lublinie uroczystoście obchodzono 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

23.11.2008 r. – miały miejsce uroczystości patriotyczno-religijne związane z 66 rocznicą wysiedlenia Skierbieszowa i okolic.

26.11.2008 r. – członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK w Uchaniach spotkali się z mieszkańcami gminy.

27.11.2008 r. – przedstawiciele Okręgu wzięli udział w uroczystościach, związanych z 66 rocznicą wysiedleń na Zamojszczyźnie, które odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

28.11.2008 r. – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe z Krasnobrodu „Torfex” wsparło ŚZŻAK Okręg Zamość kwotą 19 000 zł na poczet Muzeum AK w Bondyrzu.