Kalendarium – 1999 r.

24.01.1999 r. – 136 rocznica wybuchu powstania styczniowego – msza w kościele garnizonowym AK w Zwierzyńcu, Apel Poległych, salwa honorowa pod pomnikiem powstańców.

14.02.1999 r. – 57 rocznica przemianowania ZWZ na AK (katedra zamojska); Apel Poległych i złożenie kwiatów pod tablicami AK.

24.03.1999 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin” oraz przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika

Armii Krajowej przy Okręgu ŚZŻAK w Zamościu Tadeusz Cymberski wystosowali pismo do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków Zamiejscowego Oddziału w Zamościu z prośbą o zatwierdzenie konserwatorskie załączonego projektu budowlanego na budowę pomnika AK w Zamościu przy ul. Partyzantów. Jednocześnie poinformowali, że pomnik zostanie wybudowany ze składek środowiska żołnierzy AK, a jego odsłonięcie planowane podczas wizyty Ojca Świętego w Zamościu w czerwcu 1999 r.

29.03.1999 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do ŚZŻAK Zarządu Głównego w Warszawie w sprawie listy delegatów i ich zastępców na V Krajowy Zjazd Delegatów ŚZŻAK w Warszawie oraz informacją, że zgodnie z projektem uchwały Zarządu Głównego ŚZŻAK z dnia 23 lutego 1999 r. zostały złożone dobrowolne oświadczenia wg wzoru załączonego do niniejszej uchwały.

Lista delegatów i ich zastępców z okręgu zamojskiego na V Krajowy Zjazd Delegatów oraz Światowy Zjazd Żołnierzy AK 25–28 wrzesień 1999 r.:
• Bolesław Sobieszczański – Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość
• Kosuń Piotr – Wiceprezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość
• Niemczuk Teofil – Sekretarz Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość
• Sierleczko Jan – Prezes Koła Rejonowego w Telatynie: Członek Prezydium Zarządu Okręgu w Zamościu
• Mirska Stefania – Sekretarz Zarządu Koła Rejonowego w Józefowie: Członek Prezydium Zarządu Okręgu w Zamościu
• Chmarzyński Mieczysław – Prezes Zarządu Koła Rejonowego w Hrubieszowie; Członek Prezydium Zarządu Okręgu w Zamościu.

Zastępcy:
• Michał Kręglicki – Członek Zarządu Okręgu Zamość
• Ziarkiewicz Marian – Wiceprezes Zarządu Koła Rejonowego w Hrubieszowie; Członek Prezydium Zarządu Okręgu.

29.03.1999 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do kanclerza Kurii Diecezjalnej ks. F. Greniuka w celu poinformowania, że do wręczenia Ryngrafu Matki Boskiej Akowskiej upoważniony został prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość płk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin”. W załączeniu został przekazany wykaz osób wytypowanych przez zarząd do sektoru „O”:
• Bolesław Sobieszczański – prezes zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu
• Kosuń Piotr – wiceprezes zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu
• Teofil Niemczuk – sekretarz zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu
• Halina Splewińska – skarbnik zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu
• Czesław Dzięba – wiceprezes zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu.

23.04.1999 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do ŚZŻAK Zarządu Głównego w Warszawie w sprawie składów osobowych delegacji i pocztu sztandarowego wytypowanych na uroczystości poświęcenia pomnika AK w Warszawie 11.06.1999 r.

Delegacja:
• Bolesław Sobieszczański
• Teofil Niemczuk
• Piotr Kosuń.

Poczet Sztandarowy:
• Michał Kręglicki
• Stanisław Kleban
• Tadeusz Flis.

12.06.1999 r. – aktywny udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość w powitaniu Ojca Św. Jana Pawła II w Zamościu.

W sobotę 12 czerwca 1999 r. przybył z wizytą do Zamościa Ojciec Święty Jan Paweł II o godz. 17.10 Ojciec Święty wylądował helikopterem na lądowisku w Mokrem pod Zamościem. Dostojnego Pielgrzyma jako pierwszy na ziemi zamojskiej powitał biskup zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa, następnie biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński, ks. Franciszek Greniuk – kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. Czesław Grzyb – proboszcz katedry i inni. Ze strony świeckiej pierwszym witającym był prezydent Zamościa Marek Grzelaczyk, następnie wiceprezydenci Zamościa Andrzej Lubczyk i Krzysztof Michalski – wojewoda lubelski oraz parlamentarzyści województwa lubelskiego i inni oraz Jan Zamoyski – ostatni ordynat. Po krótkim powitaniu Jan Paweł II pojechał do katedry, gdzie modlił się dłuższą chwilę, po czym spotkał się z władzami miasta na Rynku Wielkim. Następnie poświęcił szpital swojego imienia, i orszak papieski ruszył na miejsce celebry przy kościele Matki Bożej Królowej Polski. Po krótkiej modlitwie Ojciec Święty wszedł na podest ołtarza przed kościołem Matki Bożej Królowej Polski, gdzie rozpoczął liturgię słowa. Następnie rozpoczęto składanie darów.

Fot. z Kroniki ŚZŻAK Okręg Zamość, oprac. W. Baj

Fot. z Kroniki ŚZŻAK Okręg Zamość, oprac. W. Baj

Prezes ŚZŻAK ppłk Bolesław Sobieszczański w imieniu organizacji akowskiej wręczył Papieżowi srebrny ryngraf Matki Bożej AK. Dary złożyły też inne organizacje i zakłady pracy. Pod koniec uroczystości Ojciec Święty pożegnał się z pielgrzymami słowami: „Zostańcie z Bogiem” oraz udzielił błogosławieństwa apostolskiego i odleciał helikopterem do Warszawy o godz. 20.00.

Ojciec Święty Jan Paweł II przebywał w Zamościu w dn. 12.06.1999 r. W spotkaniu z Papieżem uczestniczyło ok. 300 tys. pielgrzymów.

27.06.1999 r. – 55 rocznica bitwy pod Osuchami.

25.08.1999 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do prezydenta miasta Zamościa, Marka Grzelaczyka w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z ruchu odcinka ul. Partyzantów (od ronda do przejazdu kolejowego) w dniu 1 września w związku z uroczystościami patriotyczno-religijnymi związanymi z poświęceniem pomnika AK znajdującego się przy ul. Partyzantów w Zamościu.

01.09.1999 r. – odsłonięto i poświęcono pomnik Armii Krajowej przy
ul. Partyzantów w Zamościu.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na Rynku Wielkim w Zamościu i meldunkiem zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie prezydenta miasta Zamościa Marka Grzelczyka. Po mszy św. w katedrze zamojskiej uczestnicy w asyście wojska i licznych pocztów sztandarowych udali się w szyku zwartym pod pomnik. Poświęcenia pomnika dokonał JE ks. bp prof. Jan Śrutwa – Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.