Kalendarium – 2003 r.

14.01.2003 r. – uroczyste spotkanie opłatkowe żołnierzy AK Okręg Zamość.

26.01.2003 r. – 140 rocznica wybuchu powstania styczniowego – ŚZŻAK Okręg Zamość jako współorganizator.

04.02.2003 r. – Wystąpienie historyczne prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość mjr. Teofila Niemczuka w 60 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Lasowcami.

lasowce 2003

Lasowce, 04.02.2003 r.

27.04.2003 r. – w Skierbieszowie obchodzono rocznicę śmierci mjr. Józefa Śmiecha ps. „Ciąg”, a w Łabuniach rocznicę śmierci Edwarda Lachawca, ps. „Konrad”. 58 rocznica brutalnego mordu dokonanego przez UB i NKWD na dowódcy oddziału AK – Edwardzie Lachawcu, ps. „Konrad” i Jego żołnierzach oraz ludności cywilnej w Łabuniach.

15.06.2003 r. – obchody 59 rocznicy walk AK 2 czerwca 1944 r. w Tyszowcach.

31.08.2003 r. – rocznica bitwy pod Komarowem.

01.09.2003 r. – rocznica wybuchu II wojny światowej.

17.09.2003 r. – obchody rocznicy agresji sowieckkiej na Polskę.

27.09.2003 r. – 5 rocznica ustanowienia przez Sejm RP Dnia Podziemnego Państwa Polskiego; otwarcie wystawy „Wrzesień 1939 na Zamojszczyźnie”.

28.09.2003 r. – 64 rocznica Ofiar Września 1939 r. w Górze Grabowiec; polowa msza św. Obchody święta patrona Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, a także ślubowanie uczniów klas pierwszych.

19.10.2003 r. – 64 rocznica Walk Wrześniowych pod Aleksandrowem uroczystości na cmentarzu w Sigle.