Kalendarium – 1997 r.

Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Okręgu odbywały się zgodnie z kalendarzem.

10.01.1997 r. – odsłonięcie i poświęcenie tablicy „Poległych i pomordowanych Żołnierzy Armii Krajowej w okresie 1939–1947” w Komarowie.

Kronika ŚZŻAK Okręg Zamość oprac. W. Baj

11.04.1997 r. – posiedzenie Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu, na którym omówiono sprawy organizacyjne Zarządu, sprawę tablic pamiątkowych dla zasłużonych dowódców zamojskiego okręgu. W powyższym posiedzeniu udział wzięli:

• prezes zarządu – Bolesław Sobieszczański
• wiceprezes zarządu – Antoni Danilewicz
• wiceprezes zarządu – Czesław Dzięba
• wiceprezes zarządu – Zbigniew Kruk
• wiceprezes zarządu – Piotr Kosuń
• sekretarz zarządu – Teofil Niemczuk
• skarbnik zarządu – Halina Splewińska
• gospodarczy zarządu – Michał Kręglicki

11.05.1997 r. – poświęcenie tablic dla Dowódców 1 bat. 9 pp Leg. Armii Krajowej – Kościół pw. Świętego Krzyża w Zamościu.

14.06.1997 r. – w Kolonii Staszic (gm. Uchanie) odsłonięto pomnik upamiętniający pomordowanych w latach 1944–1947 przez Niemców, NKWD i UB 24 mieszkańców gminy Uchanie. Każdego roku, z inicjatywy koła AK w Uchaniach, odbywa się w tym miejscu uroczystość patriotyczno-religijna, z licznym udziałem pocztów sztandarowych AK z całego okręgu oraz mieszkańców gminy.

29.06.1997 r. – obchody 53 rocznicy bitwy partyzanckiej w Puszczy Solskiej – Osuchach.

osuchy 1997

Stoi z prawej – Teofil Niemczuk – sekretarz ZO, obok siedzi ppłk Bolesław
Sobieszczański – prezes ZO, fot. z Kroniki ŚZŻAK Okręg Zamość, oprac. W. Baj

25.07.1997 r. – Zarząd Okręgu podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2000 zł na budowę pomnika AK w Warszawie. W związku z powodziami w południowej i zachodniej części kraju Zarząd Okręgu podjął uchwałę o przeprowadzeniu wśród członków AK zbiórki dla powodzian. Przekazano kwotę 3000 zł na konto Okręgu Wrocław dla poszkodowanych żołnierzy AK z terenu Wrocławia.

05.08.1997 r. – do Opola przekazano zapomogę dla powodzian – żołnierzy AK w wysokości 4335 zł, a z Wrocławia w wysokości 3000 zł.

08.08.1997 r. – w związku z podjęciem decyzji o budowie pomnika ku czci żołnierzy AK Inspektoratu Zamojskiego, Zarząd Okręgu zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Zamościa o przekazanie placu pod budowę pomnika.

06.09.1997 r. – uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego obiektu szkolnego w Chmielku oraz nadania szkole imienia por. Edwarda Błaszczaka, ps. „Grom”; poświęcenie sztandaru.

05.10.1997 r. – poświęcenie tablicy poległych żołnierzy AK i WiN w latach 1939–1956 z rąk hitlerowców oraz UB i NKWD w Żółkiewce.

14.10.1997 r. – przeznaczono 300 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej kapitanowi Antoniemu Rychlowi ps. „Anioł”, który zginął w walce z policją ukraińską w Sahryniu.

23.10.1997 r. – powołano Komitet Budowy Pomnika Armii Krajowej przy ŚZŻAK O/Zamość. W jego skład weszło dziewięć osób, z których wyłoniono 4-osobowy Zarząd:
• przewodniczący – Tadeusz Cymberski
• zastępca przewodniczącego – Jan Sierleczko
• sekretarz – Marian Petryk
• skarbnik – Antoni Danilewicz.

26.10.1997 r. – w Sahryniu odbyło się poświęcenie pomnika dowódcy Obwodu Hrubieszów Antoniego Rychla ps. „Anioł”.

11.11.1997 r. – przedstawiciele Okręgu uczestniczyli w uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci harcerek i harcerzy uczestników walk z okupantem hitlerowskim, umieszczonej na ścianie pamięci w kościele garnizonowym AK w Zwierzyńcu.