Kalendarium – 2009 r.

03.01.2009 r. – spotkanie z mieszkańcami Gminy Żółkiewka oraz członkami Koła Armii Krajowej w Żółkiewce.

12.01.2009 r. – Konferencja prasowa Zarządu ŚZŻAK O/Zamość.

13.01.2009 r. – odbyło się spotkanie mieszkańców Miasta i Gminy Szczebrzeszyn z członkami Koła Armii Krajowej.

14.01.2009 r. – mieszkańcy Starego Zamościa spotkali się z członkami Koła ŚZŻAK.

20.01.2009 r. – zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne w kościele garnizonowym pw. św. Jana Bożego w Zamościu. Podczas mszy św. sprawowanej przez ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. bp. Wacława Depo, została odsłonięta tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej Inspektoratu Zamojskiego, ufundowana przez ŚZŻAK O/ Zamość.

20 stycznia 2009

Tablica w Kościele Garnizonowym pw. św. Jana Bożego w Zamościu ufundowana przez
ŚZŻAK Okręg Zamość i poświęcona przez ówczesnego Bp. Wacława Depo, która czci
pamięć żołnierzy PPP, także Żołnierzy Wyklętych, fot. P. Błażewicz

24.01.2009 r. – członkowie Okręgu uczestniczyli w uroczystościach historyczno-patriotycznych pt. „Ocalić od zapomnienia” – rekonstrukcji bitwy pod Krasnobrodem.

25.01.2009 r. – w Zwierzyńcu odbyły się wojewódzkie obchody 146 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

04.02.2009 r. – miała miejsce uroczystość religijno-patriotyczna związana z 66 rocznicą bitwy stoczonej 4 lutego 1943 r. przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami.

15.02.2009 r. – odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna poświęcona 66 rocznicy wysiedlenia Grabowca i okolic przez okupanta niemieckiego.

23.02.2009 r. – spotkanie delegacji Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość z premierem Jarosławem Kaczyńskim w Zamościu.

spotkanie z premierem jarosławem kaczyńskim 23 lutego 2009 rok

Spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim. Delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość,
Zamość 23.02.2009 r., fot. A. Jaroszyński

Marzec 2009 r. – po przejściu całej procedury Komisja Heraldyczna MON 20 marca 2009 r. pozytywnie zaopiniowała wzór i regulamin „Odznaki Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”, a następnie ww. odznaczenie zostało zatwierdzone przez Kancelarię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

10.03.2009 r. – spotkanie z mieszkańcami Rudnika oraz członkami Koła ŚZŻAK. Spotkanie z mieszkańcami Żółkiewki oraz członkami Koła ŚZŻAK.

16.03.2009 r. – spotkanie założycielskie Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. Celem spotkania było skoordynowanie działań społecznych mających na celu utworzenie „Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego”, jednym z założycieli był ŚZŻAK Okręg Zamość.

24.03.2009 r. – odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

25.03.2009 r. – miało miejsce zebranie członków Koła Rejonowego nr 2 ŚZŻAK w Zamościu.

26.03.2009 r. – odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Hrubieszowie.

27.03.2009 r. – mieszkańcy Biłgoraja spotkali się z członkami Koła ŚZŻAK.

06.04.2009 r. – Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz i prezes ŚZŻAK Okręg Zamość S. Zawiślak podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Lublinie i ŚZŻAK Okręg Zamość. Konferencję prasową zorganizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Komunikat dla mediów
W dniu 6 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz członków Prezydium Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu. Przedmiotem konferencji była prezentacja porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Kuratorium Oświaty w Lublinie i ŚZŻAK Okręg Zamość.

Pan kurator Babisz poinformował, że na mocy zawartego porozumienia rozpoczęła się współpraca Kuratorium i ŚZŻAK Okręg Zamość w zakresie upowszechniania w szkołach i placówkach podlegających kuratorium na Zamojszczyźnie wiedzy historycznej na temat dziejów Polski i losów obywateli w latach 1939–1989 oraz w zakresie upowszechniania tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej. Kurator Krzysztof Babisz poinformował także, że nawiązana współpraca jest efektem inicjatywy weteranów z ŚZŻAK, reprezentowanych przez prezesa Zarządu Okręgu Sławomira Zawiślaka. Podkreślił, że zawarte porozumienie znacznie poszerza możliwości edukacji patriotycznej i historycznej dzieci i młodzieży, dla której bezpośredni kontakt i możliwość rozmowy z uczestnikami walk o niepodległość Polski w czasach okupacji niemieckiej i sowieckiej będzie najskuteczniejszą i najatrakcyjniejszą formą nauki. Kurator podkreślił, że jego podstawowym zadaniem będzie wspomaganie działania w zakresie organizowania dla uczniów i nauczycieli prelekcji, sesji historycznych i spotkań z udziałem żołnierzy AK na temat polskiego czynu zbrojnego w okresie okupacji. Ponadto Lubelski Kurator Oświaty, we współpracy z ŚZŻAK Okręg Zamość, będzie udzielał pomocy w zakładaniu na terenie szkół na Zamojszczyźnie Klubów Historycznych im. Armii Krajowej.

W drugiej części konferencji Poseł Zawiślak podziękował kuratorowi Babiszowi za przychylność i pozytywne ustosunkowanie się do wniosku ŚZŻAK. Stwierdził, że podpisanie porozumienia jest ostatnią szansą na skorzystanie z ogromnego potencjału edukacyjnego, jakim jest niewątpliwie świadectwo żyjących żołnierzy Armii Krajowej i WiN, uczestników walk o niepodległość Ojczyzny. Czas mija nieubłaganie, a szeregi ŚZŻAK topnieją z miesiąca na miesiąc, dlatego tym bardziej należy się spieszyć i skorzystać z wiedzy tych, którzy jeszcze pozostali. Prezes Zawiślak wyraził przekonanie, że współpraca z Kuratorium pozwoli na upowszechnienie wiedzy o etosie Polskiego Państwa Podziemnego i jego siły zbrojnej, jaką była Armia Krajowa, oraz spowoduje zintensyfikowanie łączności międzypokoleniowej i przyczyni się do ożywienia idei patriotycznych, leżących u podstaw działalności ŚZŻAK. Dzięki temu kolejne pokolenia młodych Polaków będą wchodzić w dorosłe życie świadome ogromnej spuścizny pozostawionej przez pokolenie żołnierzy niepodległości. Wyraził również nadzieję, że podpisane porozumienie i realizowane na jego podstawie działania spowodują w konsekwencji zasilenie szeregów ŚZŻAK przez przedstawicieli młodego pokolenia, nauczycieli i młodzież szkolną, pragnących kultywować niepodległościowe tradycje Armii Krajowej.

W oparciu o podpisane porozumienie, w najbliższej przyszłości w szkołach Zamojszczyzny, zostaną powołane zespoły robocze składające się przedstawicieli kuratorium i ŚZŻAK Okręg Zamość, które będą ukierunkowywały i koordynowały wspólne działania. Jednym z pierwszych zadań tych zespołów będzie zorganizowanie w tym roku konkursu wiedzy historycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wieku do 18 lat, pod roboczym tytułem „Młodzież o Armii Krajowej na Zamojszczyźnie”. Konferencja prasowa z udziałem członków Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

Źródło: slawomirzawislak.pl

 

Udział w konferencji na temat powołania Muzeum Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyżnie (komunikat)

W dniu 6 kwietnia br. w biurze poselskim posła Sławomira Zawiślaka w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem członków Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie, na czele z przewodniczącym Komitetu Jerzym Zacharowem. Tematem konferencji była prezentacja idei utworzenia Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie” oraz zakresu prac organizacyjnych zmierzających do realizacji tej idei. Z inicjatywy Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, a także innych organizacji katolickich i niepodległościowych, w tym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w dniu 16 marca w Zamościu ukonstytuował się Tymczasowy Komitet Budowy Centrum Wysiedlonych. W skład Komitetu weszli, poza jego przewodniczącym, także Pani Maria Gmyz, poseł Sławomir Zawiślak, Pan Dariusz Zagdański – przewodniczący Klubu Radnych PiS, Pan F. Bogdan Łasocha, Pan Marek Siedlecki, Pan Andrzej Szymański oraz Pan Piotr Kurzępa. Celem Komitetu jest wybudowanie w Zamościu nowoczesnego muzeum upamiętniającego cierpienia ludności polskiej wypędzanej ze swych domostw i eksterminowanej przez niemieckiego okupanta.

Największa tego typu akcja została przeprowadzona przez hitlerowców, przy wsparciu kolonistów niemieckich i ludności ukraińskiej, właśnie na Zamojszczyźnie. Wysiedlenia z Zamojszczyzny były próbą praktycznej realizacji założeń Generalnego Planu Wschodniego. Zasadnicza jego część przewidywała wysiedlenie kilkudziesięciu milionów Słowian z terenu Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej i osiedlenie w ich miejsce ludności niemieckiej. Zamojszczyzna stała się obszarem eksperymentalnym dla tego nieludzkiego planu. Rejon ten, w myśl planów Himmlera, miał być pierwszym z 14 planowanych „bastionów niemczyzny” (niem. ein Deutsches Bollwerk). Plan ten uzyskał formalną podstawę w dniu 12 listopada 1942 r., kiedy to Himmler wydał rozporządzenie nr 17C, które wyznaczało obszar Zamojszczyzny jako tzw. „pierwszy obszar osadniczy” w Generalnym Gubernatorstwie. Strefa wysiedleń obejmowała powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski.

Pierwsze wysiedlenia z Zamojszczyzny przeprowadzono próbnie jeszcze w listopadzie 1941 r. Przy współpracy kolonistów niemieckich z miejscowości Brody Duże hitlerowcy wysiedlili 2 tys. Polaków z 6 zamojskich wsi. Właściwa akcja wysiedleńcza rozpoczęła się zaś jesienią 1942 r. i trwała do sierpnia 1943 r. Akcja objęła łącznie blisko 110 tys. mieszkańców Zamojszczyzny, w tym 30 tys. dzieci (tzw. rabunek dzieci – kilkanaście tysięcy „wartościowych rasowo” dzieci wywieziono do Rzeszy, po wojnie powróciło tylko około 800 z nich). Władze III Rzeszy zamierzały osiedlić na Zamojszczyźnie 60 tys. kolonistów niemieckich przesiedlonych m.in. z Besarabii, Bośni, Serbii i ZSRR. Ostatecznie na terenie Zamojszczyzny zdołano osiedlić ok. 12 tys. Niemców. Wśród nich byli rodzice obecnego niemieckiego prezydenta Horsta Köhlera, który urodził się w Skierbieszowie – 20 km od Zamościa. Wysiedleńców umieszczano w obozach przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu. Warunki, w jakich przyszło żyć wysiedlonym i politycznym więźniom, jak wynika z relacji naocznych świadków, porównywalne były do tych z obozów śmierci – segregacja rodzin, wszy, głód, błoto, tortury, dzienna śmiertelność w jednym tylko baraku: ok. 30 osób. Więźniowie przebywali w 16 barakach, odgrodzonych od siebie drutami kolczastymi. Baraki nie były opalane, z powybijanymi szybami, bez podłóg i urządzeń sanitarnych. W obozach przeprowadzano badania rasowe. W wyniku selekcji wydzielono cztery grupy osób. Pierwsza grupa przeznaczona była do „ponownego zniemczenia” (niem. Wiedereindeutschung) i kierowana do dalszych badań rasowych, do specjalnego obozu w Łodzi. Druga grupa kierowana była do pracy przymusowej w Rzeszy i na wschodzie. Trzecią grupę, osoby w wieku powyżej 60 lat niezdolne do pracy i dzieci do lat 14 przymusowo odbierane rodzicom, kierowano do tzw. wiosek rentowych (niem. Rentendörfer), utworzonych w powiatach: garwolińskim, siedleckim, mińskim i sokołowskim. Z kolei osoby z grupy czwartej przeznaczone były do eksterminacji w obozach koncentracyjnych, głównie w Auschwitz-Birkenau i na Majdanku – szacowano, iż do natychmiastowej likwidacji przeznaczonych zostanie ponad 20% wszystkich wysiedlanych.

Akcji wysiedleńczej towarzyszył opór ludności. Mieszkańcy Zamojszczyzny, po początkowym zaskoczeniu, już na przełomie 1942 i 1943 r. rozpoczęli samoobronę, wspomagani w tym przez zorganizowane oddziały polskiego podziemia AK i BCh – tzw. powstanie zamojskie. Władze niemieckie postanowiły przezwyciężyć problem siłą, wznawiając działania przeciwko ludności cywilnej i przeprowadzając pomiędzy 23 czerwca a 15 sierpnia 1943 r. akcję pacyfikacyjno-wysiedleńczą „Wherwolf ”, mającą na celu „zwalczanie band”. Do akcji zaangażowano duże siły żandarmerii wojskowej, SS, pomocniczą policję ukraińską oraz 10 tys. żołnierzy Wehrmachtu. Pacyfikacja przeprowadzana była z użyciem wyjątkowo brutalnych metod, łącznie z egzekucjami jako elementem terroru masowego – m.in. w Rotundzie Zamojskiej rozstrzelano ok. 8 tys. osób.

Członkowie Komitetu Budowy Centrum chcą, by wszystkie te tragiczne wydarzenia były przedstawione i upamiętnione w nowoczesnym muzeum – Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. W muzeum upamiętnione mają być również ofiary wysiedleń dokonywanych przez sowieckiego okupanta na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, a także ofiary polsko- -ukraińskich konfliktów narodowościowych. Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie ma jednak także inny, wcale nie ukrywany wymiar: ma być odpowiedzią na próbę fałszowania historii przez naszych zachodnich sąsiadów, na utworzenie w Berlinie Centrum upamiętniającego cierpienia ludności niemieckiej wysiedlanej po wojnie z tzw. ziem odzyskanych. Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie ma być antidotum na relatywizowanie historii, świadome i całkowicie zamierzone mieszanie dobra i zła, zrównywanie kata i ofiary, dokonywane w ostatnich latach w Niemczech. Inicjatorzy budowy Centrum podkreślili, że to dobrze, iż polski rząd zabiera w tej sprawie głos. To dobrze, że polski rząd protestuje przeciwko uczestnictwu we władzach fundacji, która zajmować się będzie tworzeniem Centrum w Berlinie, najbardziej antypolskiego niemieckiego polityka – Eriki Steinbach. Członkowie Komitetu Budowy Centrum mają jednak pełną świadomość tego, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać budowy tego berlińskiego muzeum fałszowania historii. Jedyne co możemy i musimy zrobić, to odpowiedzieć w sposób zasadniczy i skuteczny stosownymi działaniami w Polsce. Takim właśnie działaniem powinna być budowa Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. Pismo w sprawie utworzenia Centrum wystosowano już do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ministra Spraw Zagranicznych. Członkowie Komitetu oczekują w najbliższych
dniach ich odpowiedzi. Przed dwoma tygodniami poseł Zawiślak wystosował także interpelację w tej sprawie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oczekując na wsparcie inicjatywy ze strony rządu. Inicjatywę budowy Centrum poparły już organizacje niepodległościowe i kombatanckie działające na Zamojszczyźnie. Głos w sprawie miała zabrać
także Rada Miejska Zamościa, która o inicjatywie budowy Centrum była poinformowana już na sesji w dniu 23 lutego br. Niestety, projekt uchwały w tej sprawie, złożony przez radnych PiS, został zignorowany przez przewodniczącego Rady Jana Matwiejczuka. Członkowie Komitetu Budowy Centrum ubolewają, że przewodniczący Matwiejczuk nie jest w stanie myśleć w kategoriach ponadpolitycznych i w praktyce sprzeciwia się realizacji idei budowy Centrum. Szkoda, bo uchwała Rady Miejskiej byłaby jasnym i czytelnym sygnałem dla innych samorządów Zamojszczyzny. Obstrukcja i bezmyślność przewodniczącego Matwiejczuka w tej sprawie budzi największy sprzeciw członków komitetu, którzy wyrażają jednak nadzieję, że uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Członkowie Komitetu zapowiedzieli, że w najbliższych dniach wystosują odpowiednie pisma do pozostałych samorządów Zamojszczyzny z prośbą o wsparcie idei utworzenia Centrum i przystąpienie do współtworzenia Fundacji Pamięci Ofiar Nazizmu Niemieckiego z siedzibą w Zamościu. Zasadniczym zadaniem fundacji będzie doprowadzenie do utworzenia Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie”. Inicjatywa Komitetu jest otwarta na wszystkie środowiska. Członkowie Komitetu zapraszają przedstawicieli samorządów Zamojszczyzny i organizacji społecznych, a także wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 14 kwietnia br. o godz. 16.10 w sali konferencyjnej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Członkowie Komitetu proszą także wszystkie środki masowego przekazu o jej wsparcie. Poinformowali również, że w najbliższym czasie w biurze poselskim posła Sławomira Zawiślaka, w biurze senatorskim senatora Jerzego Chróścikowskiego zostaną wyłożone księgi, w których mieszkańcy Zamojszczyzny będą mogli swym wpisem wesprzeć ideę budowy Centrum. Członkowie Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie poinformowali także, iż na dzisiejszym posiedzeniu jednogłośnie przyjęli w skład TKBCW na Zamojszczyźnie prezesa Ogólnopolskiego Związku BCH Okręg Zamość, Pana Edwarda Zubrzyckiego.
Źródło: http://www.slawomirzawislak.pl

08.04.2009 r. – odbyło się spotkanie z członkami koła zamojskiego ŚZŻAK. Do nowo otwartego koła w Nieliszu przyjęto kilkudziesięciu nowych członków.

14.04.2009 r. – Tymczasowy Komitet Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie zorganizował, w Delegaturze LUW w Zamościu, spotkanie dla samorządowców w celu ustalenia warunków współpracy.

Komunikat
W sali konferencyjnej Delegatury LUW w Zamościu odbyło się spotkanie członków Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i organizacji kombatanckich z całego regionu. Spotkanie zapowiedziane zostało podczas konferencji prasowej Komitetu w dniu 6 kwietnia br., zaś jeszcze przed świętami Komitet rozesłał zaproszenia wraz z listem informacyjnym do ponad 100 wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad na całej Zamojszczyźnie. Na spotkanie zaproszeni zostali także wszyscy parlamentarzyści z terenu Zamojszczyzny oraz szefowie organizacji niepodległościowych i społecznych. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób.

Wielu samorządowców telefonicznie zgłaszało swoje pełne poparcie dla idei utworzenia Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie”, usprawiedliwiając jednocześnie swą nieobecność na spotkaniu. Podobnie uczynił również poseł Wojciech Żukowski, który swe poparcie przekazał za pośrednictwem posła Sławomira
Zawiślaka. Spotkanie otworzył przewodniczący Tymczasowego Komitetu Jerzy Zacharow, który po powitaniu wszystkich zebranych przedstawił ideę utworzenia Centrum oraz zakres dotychczasowych prac zrealizowanych przez Komitet. Bogdan Łasocha uszczegółowił plany związane z budową muzeum i zaapelował o ponad polityczne podejście do tej inicjatywy. Z kolei poseł Sławomir Zawiślak poinformował o rozmowach i interpelacjach, jakie w tej sprawie złożył do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także poprosił wszystkich zebranych samorządowców o jak najszybsze poparcie idei utworzenia Centrum poprzez podejmowanie stosownych uchwał, listów intencyjnych lub stanowisk
przez organy jednostek samorządu terytorialnego Zamojszczyzny. Podkreślił, że tego rodzaju uchwały mają na celu pokazanie decyzji samorządowców w zakresie pełnego wsparcia dla idei, co będzie niezwykle pomocne w rozmowach nad finansowaniem Muzeum, prowadzonych w Warszawie. W dyskusji głos zabrali także inni członkowie Komitetu – Maria Gmyz i Marek Siedlecki, a także senator Jerzy Chróścikowski, który zaapelował do samorządu Miasta Zamościa o pilne poparcie idei utworzenia Centrum poprzez jak najszybsze podjęcie stosownej uchwały, co dodatkowo zachęci wszystkie inne samorządy Zamojszczyzny. Z wypowiedzi zaproszonych gości wynikało, iż Komitet ma zdecydowane poparcie wszystkich zgromadzonych reprezentantów Parlamentu, samorządowców i przedstawicieli organizacji społecznych. Przewodniczący Rady Miasta Zamościa Jan Matwiejczuk zadeklarował, że stosowny projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej, kwietniowej, sesji Rady Miejskiej. Deklaracja przewodniczącego Matwiejczuka spotkała się z żywą reakcją posła Zawiślaka i pozostałych członków Komitetu, którzy podkreślali, że cieszy ich zmiana stanowiska przewodniczącego w tej sprawie. Deklaracja ta jest znaczącym krokiem naprzód, za który bardzo dziękują. Członkowie Komitetu wyrazili przy tym nadzieję, iż na spotkaniu w tej sprawie, organizowanym w Ratuszu dnia 15 kwietnia br., Przewodniczący podtrzyma swoje stanowisko. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że sama idea utworzenia Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie jest bardzo cenną inicjatywą i zasługuje na pełne poparcie, zaś szczegóły przedsięwzięcia będą precyzowane na podobnych spotkaniach w przyszłości. Na zakończenie poseł Sławomir Zawiślak zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie zarejestrowana Fundacja, która przejmie zadania Tymczasowego Komitetu. Poseł zaprosił także wszystkie zainteresowane samorządy do udziału we władzach programowych Fundacji, co spowoduje, że idea utworzenia Centrum faktycznie będzie inicjatywą ponad polityczną i będzie miała bardzo duże szanse na realizację.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

15.04.2009 r. – odbyło się spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta Zamościa w celu wyjaśnienia problemów związanych z uchwaleniem przez Radę Miejską Zamościa uchwały popierającej społeczną ideę budowy Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego.

18.04.2009 r. – mieszkańcy Gminy Żółkiewka spotkali się z członkami ŚZŻAK. Przyjęto również nowych członków do Związku.

19.04.2009 r. – odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne związane z 64 rocznicą śmierci Edwarda Lachawca ps. „Konrad”.

26.04.2009 r. – w Skierbieszowie uczestniczono w uroczystościach patriotyczno-religijnych poświęconych 27 rocznicy śmierci mjr. Józefa Śmiecha, ps. „Ciąg” oraz żołnierzom z jego batalionu.

28.04.2009 r. – odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

30.04.2009 r. – uroczystości pogrzebowe żołnierzy i sanitariuszki w Mirczu.

Uroczystości pogrzebowe żołnierzy i sanitariuszki Września 1939 r. Fot. S. Zawiślak

Uroczystości pogrzebowe żołnierzy i sanitariuszki Września 1939 r. Fot. S. Zawiślak

05.05.2009 r. – miało miejsce zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

19.05.2009 r. – odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

25.05.2009 r. – w Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie, w żywej lekcji historii uczestniczyli członkowie Okręgu i weterani Armii Krajowej w Szczebrzeszynie.

31.05.2009 r. – z okazji święta 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej im. Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu przedstawiciele Okręgu uczestniczyli w uroczystościach patriotyczno-religijnych.

03.06.2009 r. – w Bondyrzu, w trakcie wizyty w Szkole Podstawowej im. W. i W. Jeżo – żołnierzy AK, przekazano do biblioteki „Biuletyn Informacyjny”, miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z lat 2000–2008.

08.06.2009 r. – uczestnictwo w seminarium nt. „Stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej”, które odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach.

14.06.2009 r. – obchody uroczystości patriotyczno-religijnej przed pomnikiem ofiar poległych w czasie II wojny światowej w miejscowości Kolonia Staszic (gm. Uchanie), z udziałem 16 pocztów sztandarowych AK.  W 66 rocznicę pomordowanych Polaków na Wołyniu i całym Wschodzie, w Rotunda w Zamościu miała miejsce uroczysta msza święta.

16.06.2009 r. – odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

20.06.09 r. – zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone działalności i 59 rocznicy likwidacji przez UB II Inspektoratu Zamojskiego AK i Klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy.

28.06.2009 r. – Okręg był współorganizatorem uroczystości patriotyczno- religijnych w 65 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami.

29.06.2009 r. – odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

25.07.2009 r. – uczestniczono w obchodach 65 rocznicy pacyfikacji Władysławina i Chłaniowa, w Gminie Żółkiewka w Powiecie Krasnystaw.

65 Rocznica Pacyfikacji Władysławina i Chłaniowa, fot. S. Zawiślak

65. Rocznica Pacyfikacji Władysławina i Chłaniowa, fot. S. Zawiślak

01.08.2009 r. – ŚZŻAK O/Zamość zorganizował obchody 65 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

02.08.2009 r. – odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Nielisz dotyczące powołania struktur gminnych ŚZŻAK O/Zamość.

Komunikat
W imieniu Prezydium ŚZŻAK O/Zamość pragnę uprzejmie poinformować o reaktywowaniu do pracy organizacyjnej Koła Rejonowego naszego Związku w Gminie Nielisz. Dnia 2 sierpnia br. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Średniem Dużem odbyło się Walne Zebranie Wyborcze 22 aktywnych członków ŚZŻAK celem powołania ww. Koła. W Zebraniu uczestniczyło także 8 członków nadzwyczajnych zdecydowanych przystąpić do powoływanego Koła oraz zaproszeni goście: Sławomir Zawiślak prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, kpt. Tadeusz Kopeć wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, kpt. Michał Kręglicki, skarbnik ŚZŻAK Okręg Zamość mgr Marian Derkacz, prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK Nr 2 w Zamościu Ryszard Sokołowski, wiceprezes Koła Rejonowego ŚZŻAK Nr 2 w Zamościu.

W trakcie zebrania wyłoniono następujące władze Koła. Prezesem Koła Rejonowego ŚZŻAK w Nieliszu został Pan Tadeusz Suszek. Do Zarządu Koła wybrano Wiktora Gila, Feliksa Krawczyka, Wiktora Łukaszczyka, Mieczysława Stańczyka, Jerzego Śliwę, Mieczysława Świstowskiego oraz Tadeusza Zająca. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Chmiel, Henryk Miszczak, Antoni Turka. Delegatami Koła na zjazd wyborczy ŚZŻAK Okręg Zamość wybrano: Tadeusza Suszka prezesa Koła, Wiktora Łukaszczyka oraz jako jego zastępcę Mieczysława Stańczyka.

Powołane z chwilą rozpoczęcia działalności przez ŚZŻAK Koło w Nieliszu ograniczyło, po śmierci w latach dziewięćdziesiątych prezesa Koła śp. Pana Józefa Zająca, swoją działalność wyłącznie do indywidualnych kontaktów Okręgu z bardzo nielicznymi jego byłymi członkami. Pierwsze rozmowy na temat ponownej reaktywacji pracy Koła miały miejsce pod koniec 2008 r.

W czasie ww. spotkania zaprezentowano członkom odtworzonego Koła w Nieliszu sztandar, który Zarząd Okręgu ŚZŻAK Okręg Zamość przekaże władzom Koła. Jednocześnie omówiono sprawy organizacyjnej współpracy Koła z Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość na rzecz krzewienia etosu AK oraz postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków.

Licząc na przychylność wójta Nielisz, członkowie Koła wystąpili z wnioskiem o skierowanie pisma o udostępnienie przez władze samorządowe pomieszczenia w Urzędzie Gminy lub tzw. Agronomówce w Stawie Noakowskim na rzecz podjęcia pracy organizacyjnej Związku.

 

12.08.2009 r. – w sali przy Urzędzie Gminy w Komarowie miało miejsce spotkanie mieszkańców oraz członków ŚZŻAK z terenu Gminy Komarów.

01.09.2009 r. – odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

04.09.2009 r. – członkowie ŚZŻAK z terenu Gminy Hrubieszów spotkali się w siedzibie Koła AK w Hrubieszowie. Spotkanie z członkami ŚZŻAK z terenu Gminy Werbkowice zorganizowano w sali przy Urzędzie Gminy w Werbkowicach.

17.09.2009 r. – odbyły się obchody 70 rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. W ramach obchodów prezes uczestniczył we mszy św. celebrowanej przez ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej biskupa Wacława Depo w katedrze zamojskiej oraz wziął udział uroczystościach na Zamojskiej Rotundzie.

19.09.2009 r. – udział w uroczystym odsłonięciu pomnika ku czci żołnierzy września 1939 r. poległych w I bitwie tomaszowskiej znajdującego się przy Filialnej Szkole Podstawowej w Zielonem w Gminie Krasnobród.

20.09.2009 r. – udział w uroczystościach związanych z obchodami 70 rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r. i II rekonstrukcji historycznej „Ocalić od zapomnienia”. Uchanie. W miejscowości Rozkoszówka odbyły się uroczyste obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowane przy grobie kpr. Ryszarda Kastrzeja ps. „Zawieja”. Podczas uroczystości, w której uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy, władze samorządowe oraz delegacja żołnierzy jednostki wojskowej w Zamościu, odsłonięta została tablica pamiątkowa ufundowana z inicjatywy Koła Rejonowego ŚZŻAK w Uchaniach.

21.09.2009 r. – w 70 rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego odbyło się spotkanie młodzieży, pedagogów i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu z kombatantami ŚZŻAK O/Zamość. W Domu Kultury w Żółkiewce miało miejsce spotkanie z członkami ŚZŻAK z terenu gminy.

22.09.2009 r. – w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej młodzież, pedagodzy i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu spotkali się z kombatantami ŚZŻAK O/Zamość.

27.09.2009 r. – uczestniczono w obchodach 11 rocznicy ustanowienia przez Sejm RP 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego; mszy św. celebrowanej przez ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp. Wacława Depo w Katedrze Zamojskiej; uroczystościach pod pomnikiem Inspektoratu Armii Krajowej przy ul. Partyzantów w Zamościu.

28.09.2009 r. – udział w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej 1939–1945 na skwerze przy ul. Rynek w Hrubieszowie.

30.09.2009 r. – w 70. rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego młodzież, pedagodzy i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu spotkali się z kombatantami okręgu zamojskiego ŚZŻAK.

02.10.2009 r. – w sali przy Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z członkami ŚZŻAK z terenu gminy Werbkowice.

04.10.2009 r. – udział w święcie Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach w gminie Krasnobród.

05.10.2009 r. – w siedzibie Urzędu Gminy Biłgoraj miało miejsce spotkanie mieszkańców miasta i gminy Biłgoraj z członkami ŚZŻAK.

17.10.2009 r. – uczestnictwo w konferencji naukowej w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej, zorganizowanej przez Ogólnopolski Związek Żołnierzy BCH oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w kinie CKF Stylowy w Zamościu.

20.10.2009 r. – w sali Urzędu Gminy w Biłgoraju z członkami ŚZŻAK spotkali się mieszkańcy miasta i gminy Biłgoraj.

27.10.2009 r. – odbyło się otwarcie wystawy pt. „Opór Młodzieży Przeciwko Sowietyzacji Polski”, przygotowanej przez Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy”. Organizatorami wystawy byli Zarząd Okręgu w Zamościu ŚZŻAK oraz dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

08.11.2009 r. – odbyła się uroczystość uczczenia 46 rocznicy śmierci dr. Janusza Petera ps. „Kordian”, w trakcie której, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim odsłonięto tablicę upamiętniającą, ufundowaną przez koło ŚZŻAK w Tomaszowie Lubelskim.

11.11.2009 r. – w Zamościu wzięto udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z obchodami 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości były połączone z odsłonięciem i poświęceniem pomnika Powstańców Styczniowych w Krasnobrodzie.

22.11.2009 r. – w trakcie uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z 67 rocznicą wysiedlenia Skierbieszowa i okolic wręczono weteranom Armii Krajowej odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP.

26.11.2009 r. – w siedziba ŚZŻAK Okręg Zamość odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii – „Otaczając opieką, odzyskać dla lokalnej społeczności”. Spotkanie stanowi realizację polsko-niemieckiego partnerstwa dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę.

27.11.2009 r. – miały miejsce uroczystości z okazji 67 rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie, zorganizowane przez dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu i Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Zamościu. Weteranom Armii Krajowej wręczono odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP.

04.12.2009 r. – w trakcie obchodów 60-lecia powołania Zastępczej Służby Wojskowej, zorganizowanych przez Okręgowy Zarząd w Zamościu Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników i kościół garnizonowy w Zamościu, prezes S. Zawiślak otrzymał od władz ww. Związku dyplom uznania oraz podziękowanie za okazaną pomoc i współpracę.

06.12.2009 r. – odbyły się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Złojcu imienia Dzieci Zamojszczyzny i poświęcenie sztandaru.

10.12.2009 r. – w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się zebranie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Zamość z udziałem prezesów kół, a następnie konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli innych organizacji patriotycznych, tj.: prezesem Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu Janiną Kalinowską, prezesem Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Edwardem Zubrzyckim, przedstawicielem Związku Wolność i Niezawisłość Janem Sitkiem, prezesem Hrubieszowskiego Towarzystwa Regionalnego Jerzym Krzyżewskim. Dotyczyła ona wspólnego stanowiska w sprawie niesprawiedliwego i krzywdzącego oceniania dokonań jednego z największych bohaterów Armii Krajowej, śp. por. Zenona Jachymka ps. „Wiktor”, m.in. dowódcy oddziału partyzanckiego, który toczył walkami z ukraińskimi nacjonalistami w Sahryniu w 1944 r. W czasie konferencji ogłoszono także konkurs zorganizowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Patronat Honorowy objęli: ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. dr bp. Wacław Depo oraz prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK płk Czesław Cywiński. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Notatka prasowa
W dniu 10 grudnia br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem członków Prezydium ŚZŻAK O/Zamość Zamość z prezesem Zarządu Sławomirem Zawiślakiem. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele kilku innych organizacji kombatanckich i niepodległościowych: Janina Kalinowska – prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Edward Zubrzycki – prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Okręg Zamość, Jan
Sitek – przedstawiciel Związku Wolność i Niezawisłość oraz Jerzy Krzyżewski – prezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Regionalnego.

Przedmiotem pierwszej części konferencji była prezentacja regulaminu konkursu pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizowanego staraniem ŚZŻAK O/Zamość w szkołach Zamojszczyzny oraz na terenie organizacyjnej pracy ŚZŻAK. Konkurs jest kolejnym etapem realizacji Porozumienia o Współpracy, zawartego w dniu 6 kwietnia 2009 r. pomiędzy Krzysztofem Babiszem, Lubelskim Kuratorem Oświaty i ŚZŻAK Okręg Zamość reprezentowanym przez Sławomira Zawiślaka. Jest to nowy zakres pracy podjętej przez ŚZŻAK Okręg Zamość na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i etosu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Weterani z AK, członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość, poprzez członków Prezydium, ogłosili początek konkursu dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także tych szkół podstawowych, które noszą imię AK lub jednego z dowódców i żołnierzy AK. Konkurs ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie
wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej; kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego; zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania; doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: relacje, wywiady, opowiadania, reportaże, prezentacje medialne.

Zgodnie z regulaminem konkursowym, zaprezentowanym podczas konferencji, dostępnym niebawem również na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty, zgłoszenia do mogą napływać do ŚZŻAK do 1 lutego przyszłego roku. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród, po przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania – szkolnego i międzyszkolnego, nastąpi w dniu 4 czerwca przyszłego roku. Organizatorzy liczą na wsparcie w rozpropagowaniu imprezy ze strony Lubelskiego Kuratora Oświaty i dyrektorów szkół. Konkurs patronatem honorowym objęli JE ks. bp. Wacław Depo i prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK płk. Czesław Cywiński. Członkowie Prezydium ŚZŻAK zwrócili się z apelem i prośbą
także do wszystkich środków masowego przekazu o objęcie patronatem konkursu i wsparcie w jego popularyzacji.

W drugiej części konferencji prezydium oraz przedstawiciele innych organizacji kombatanckich Zamojszczyzny, obecni na konferencji, zaapelowali do przedstawicieli mediów i wszystkich, którzy zajmują się badaniem i informowaniem o historii naszej Ojczyzny, o rzetelne i obiektywne przedstawianie wydarzeń, jakie miały miejsce w dniach 9 i 10 marca 1944 r.
w Sahryniu. Weterani z AK wyrazili swoje zaniepokojenie niesprawiedliwymi i krzywdzącymi ocenami dokonań jednego z największych bohaterów Armii Krajowej, śp. por. Zenona Jachymka ps. „Wiktor”, dotyczącymi walk jego oddziału z ukraińskimi nacjonalistami w Sahryniu w 1944 r., wygłaszanymi nie tylko przez wrogie niepodległej Polsce nacjonalistyczne środowiska ukraińskie, ale także – ku zdumieniu weteranów – przez niektóre media polskie.

Uczestnicy konferencji stanowczo oświadczyli, że nieprawdą jest, jakoby oddział por. Jachymka miał dokonać celowej rzezi (w prasie określanej niekiedy nawet mianem ludobójstwa) na ukraińskiej ludności cywilnej w Sahryniu i wyrazili szczególny żal pod adresem tych polskich środków masowego przekazu, które te niesprawiedliwe i bezczeszczące pamięć por. „Wiktora” informacje przekazywały w ostatnim czasie. Uczestnicy konferencji przekazali mediom stosowną uchwałę Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość i dołączone do niej oświadczenie, podpisane przez przedstawicieli wszystkich obecnych na konferencji organizacji kombatanckich i niepodległościowych, a także oświadczenia zarządu ŚZŻAK i żołnierzy, podkomendnych i przyjaciół śp. mjr. Józefa Śmiecha ps. „Ciąg”, dotyczące publicznego posądzania tego wybitnego dowódcy o współpracę z PRL-owskimi służbami bezpieczeństwa.
Źródło: http://slawomirzawislak.pl

10.12.2009 r. – w Zamościu odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne związane z 28 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.