Kalendarium – 2005 r.

23.01.2005 r. – z okazji 142 rocznicy wybuchu powstania styczniowego odbyły się uroczyste obchody w Zwierzyńcu. ŚZŻAK Okręg Zamość był współorganizatorem uroczystości.

04.02.2005 r. – uroczyście obchodzono rocznicę bitwy pod Lasowcami.

29.05.2005 r. – odbył się zjazd żołnierzy 9 pp. Legionów AK Ziemi Zamojskiej.

26.06.2005 r. – w 61 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami, przygotowano rekonstrukcję bitwy partyzanckiej i koncert patriotyczny.

01.08.2005 r. – uroczystości w Zamościu upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia zamość

Fotografia pamiątkowa z uroczystości upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego
(Zamość), od lewej: kpt. Antoni Danilewicz – sekretarz ZO, por. Tadeusz Cymberski – skarbnik
ZO, mjr Teofil Niemczuk – prezes ZO, Kronika ŚZŻAK Okręg Zamość, oprac. W. Baj

21.08.2005 r. – w kościele parafialnym w Komarowie miało miejsce poświęcenie tablic pamiątkowych poświęconych mjr. Hieronimowi Białowolskiemu ps. „Grot” i Zenonowi Jachymkowi ps. „Wiktor”.

28.08.2005 r. – z 85 rocznicy zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej, w Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem przygotowano rekonstrukcję wydarzeń – szarżę kawalerii.

15–17.09.2005 r. – Okręg uczestniczył w uroczystościach „Roku Zamościa” ogłoszonym dla uczczenia 400 rocznicy śmierci założyciela i fundatora Zamościa, 425 rocznicy lokacji miasta oraz odsłonięcia pomnika Kanclerza i Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.

02.10.2005 r. – wspólnie z uczniami SP im. Armii Krajowej w Kaczórkach obchodzono święto patrona.

11.11.2005 r. – udział w uroczystościach z okazji 87 rocznicy odzyskania niepodległości oraz poświęcenia pomnika ku czci Żołnierzy Armii Krajowej, Mieszkańców wsi Pniówek zamordowanych przez Niemców 1944 r. w Rotundzie Zamojskiej i w egzekucji publicznej w Potoczku.