Kalendarium – 1995 r.

08.01.1995 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do marszałka Sejmu RP, Józefa Zycha z prośbą o interwencję i poparcie stanowiska ŚZŻAK Okręg Zamość w związku z posiedzeniem Sejmu, którego tematem była nowelizacja ustawy kombatanckiej. Przygotowany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z dnia 24.01.1991 r. zawierał sformułowania, które nie mogły zyskać aprobaty ŚZŻAK Okręg Zamość.

Marzec 1995 r. – ks. dziekan Andrzej Puzon został mianowany kapelanem AK Obwodu Hrubieszów.

05.06.1995 r. – stan kół w okręgu ŚZŻAK Okręg Zamość.

20.06.1995 r. – nadanie imienia 9 pp Legionów AK Szkole Podstawowej w Pukarzowie.

21.06.1995 r. – sekretarz Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Teofil Niemczuk wystąpił z pismem do ŚZŻAK Zarządu Głównego w Warszawie informującym m.in. o uroczystościach zaplanowanych na drugą połowę 1995 r. oraz o tym, że Okręg Zamość rozpoczął wydawanie biuletynu informacyjnego, który ukazuje się raz na kwartał i wydawany jest techniką małej poligrafii w objętości 25 stron w formacie A3.

13.08.1995 r. – udział, obok władz kombatanckich i przedstawicieli UdSKiOR, w rocznicowym święcie wyzwolenia obozu przejściowego w Zwierzyńcu.