Kalendarium – 1992 r.

Styczeń 1992 r. – przeprowadzono wstępne negocjacje dotyczące wydania książki Wacława Jaroszyńskiego, Bolesława Kłembukowskiego i Eugeniusza Tokarczuka pt. Łuny nad Huczwą i Bugiem – walki oddziałów AK i BCh obwodu hrubieszowskiego w okresie 1939–1944.

Delegaci na zjazd Zarządu Głównego:
1. Wiesław Kuliński ps. „Ryś” – w ZWZ-AK od 1940 r., kapral, dowódca drużyny w oddziale „Carda”. Prezes Obwodu w Biłgoraju.
2. Czesław Dzięba ps. „Vis” – w ZWZ-AK WiN od 1941 r., żołnierz komp. „Konrada”; ciężko ranny w walce z UB; jako żołnierz WiN aresztowany i skazany na więzienie. Wiceprezes Okręgu.
3. Teofil Niemczuk ps. „Tęgi” – w ZWZ-AK WIN od 1941 r., żołnierz komp. „Konrada”; jako żołnierz WiN aresztowany i skazany na więzienie. Prezes obwodu w Zamościu.
4. Bronisław Malec ps. „Żegota” – w ZWZ-AK WiN od 1940 r., dowódca plutonu III komp. „Susiec”; aresztowany w 1946 r. i skazany na więzienie. Prezes Koła Rejonowego w Suścu.
5. Antoni Danilewicz ps. „Lew” – w ZWZ-AK od 1941 r., żołnierz 1 kompanii „Norberta”. Prezes koła rejonowego w Komarowie.
6. Tadeusz Łoś ps. „Kula” – w AK od 1942 r., żołnierz Kedywu obwodu Hrubieszów. Członek Zarządu Okręgu w Zamościu.
7. Józef Sarzyński ps. „Pogrom” – w ZWZ-AK od 1940 r., żołnierz w plutonie „Orkana” komp. „Poleszuka”; w 1943 r. aresztowany przez Gestapo. Członek Zarządu Koła Hrubieszów.
8. Bolesław Sobieszczański ps. „Pingwin”. Prezes Okręgu Zamość ŚZŻAK. Władze Okręgu Zamość od 30 stycznia 1992 r. Zarząd Okręgu 30 stycznia br., w czasie walnego zgromadzenia delegatów ŚZŻAK O/Zamość, wybrano: prezesa Okręgu, 21-osobowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Okręgowy Sąd Koleżeński. Funkcję prezesa delegaci powierzyli jednogłośnie Bolesławowi Sobieszczańskiemu. 8 lutego br., na pierwszym posiedzeniu, ukonstytuował się zarząd Okręgu. Kapelanem Armii Krajowej Okręgu Zamość został ks. infułat Jacek Żórawski.

Wiceprezesami zostali:
1. Jadwiga Kleszczyńska – odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i weryfikacyjne
2. Piotr Kosuń – odpowiedzialny za sprawy historyczne i wydawnicze
3. Czesław Dzięba – odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i finansowe. 

Skarbnikiem Okręgu została Kol. Halina Splewińska.

W terenie Zarząd reprezentują czterej prezesi obwodów:
1. Piotr Kosuń – Obwód Tomaszów
2. Tadeusz Grodyński – Obwód Hrubieszów
3. Teofil Niemczuk – Obwód Zamość
4 Wacław Kuliński – Obwód Biłgoraj.

W skład prezydium Zarządu weszli:
1. Kleszczyńska Jadwiga
2. Teofil Niemczuk
3. Halina Splewińska
4. Piotr Kosuń
5. Zofia Kalisz
6. Wacław Kuliński
7. Czesław Dzięba
8. Jan Grygiel
9. Bronisław Sikora
10. Bronisław Malec
11. Marian Tokarz
12. Mieczysław Kołdyj
13. Antoni Danilewicz
14. Tadeusz Łoś
15. Bolesław Janiuk
16. Jan Sierleczko
17. Stanisław Michalski
18. Ryszard Sokołowski
19. Zygmunt Ludwik
20. Józef Kalinowski
21. Anna Kicińska.

Powołano również przewodniczących i członków komisji problemowych.

Komisja weryfikacyjna:
1. Mieczysław Kołdyj – przewodniczący
2. Marian Petryk
3. Tadeusz Łoś
4. Adolf Popławski
5. Antoni Popek
6. Ludwik Zygmunt
7. Bronisław Malec
8. Jan Sierleczko.

Komisja socjalna:
1. Janusz Kess – przewodniczący
2. Władysław Chwiejczak
3. Marian Tokarz
4. Julian Splewiński
5. Anna Kicińska.

Komisja historyczna:
1. Jerzy Jóźwiakowski – przewodniczący
2. Jan Sitek
3. Jan Grygiel
4. Tadeusz Sienkiel
5. Antoni Danilewicz
6. Ryszard Sokołowski
7. Józef Malinowski.

Na koordynatora ds. upamiętnienia powołano Janusza Tebinkę.

Okręgowy Sąd Koleżeński:
1. Mec. Stanisław Michalski – przewodniczący
2. Teofil Niemczuk
3. Bronisław Malec
4. Halina Splewińska
3. Edmund Derewecki.

Okręgowa komisja rewizyjna:
1. Bronisław Mielniczek
2. Izabela Kindop
3. Bolesław Wiater
4. Edward Szozda
5. Kazimierz Halej.

pismo śzżak do zamoyskiego

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do Marcina Zamoyskiego prezydenta miasta Zamościa w sprawie wyrażenia zgody na wmurowanie na budynku przy ulicy Żeromskiego tablicy pamiątkowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

pismo śzżak do krajowego biura międzynarodowego numeru książkiPismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do Krajowego Biura Międzynarodowego Numeru Książki w Warszawie w sprawie nadania numeru opracowaniu z okresu okupacji pt. Łuna nad Huczwą i Bugiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo przewodniczącego B. Sobieszczańskiego i wiceprzewodniczącego Bogdana Kawałki do przewodniczącego Rady Gminy w Łukowej Jana Dubla o stanie prac wykonanych w 1992 r.

Pismo przewodniczącego B. Sobieszczańskiego i wiceprzewodniczącego Bogdana Kawałki do przewodniczącego Rady Gminy w Łukowej Jana Dubla o stanie prac wykonanych w 1992 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.1992 r.

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. SobieszczańskiegoPismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do Kazimierza Czerskiego w sprawie wyrażenia zgody na wmurowanie tablicy pamiątkowej przy ulicy Żeromskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.1992 r. – opracowano dokumentację upamiętniającą walki niepodległościowe Zamojszczyzny w latach 1863–1956. Wydano Kroniki upamiętnień walk niepodległościowych Zamojszczyzny; jeden egzemplarz przekazano Zarządowi Głównemu ŚZŻAK w Warszawie.

16.02.1992 r. – odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej na budynku dawnej siedziby Gestapo, NKWD i UB przy ul. Żeromskiego w Zamościu „W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej BCh i WiN, torturowanym i zamęczonym w tym budynku przez Gestapo, NKWD i UB w latach 1939–1956 w 50 rocznicę powołania Armii Krajowej. ŚZZAK Okręg Zamość 1992 r.”

17.02.1992 r. – z okazji 50 rocznicy powołania AK w Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” przygotowano wystawę, na którą przekazano 14 sztandarów organizacyjnych AK.

25.02.1992 r. 

Pismo Prezesa Oddziału OkręgowegoPismo Prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do Agencji Reklamowo-Poligraficznej „Square” w sprawie druku książki pt. Łuny nad Huczwą i Bugiem Wacława Jaroszyńskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz sztandarów z dn. 15.04.1992 r.Wykaz sztandarów z dn. 15.04.1992 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.1992 r. – odbył się Zjazd 9 pp Legionów AK Ziemi Zamojskiejw Zwierzyńcu.

Maj 1992 r. – Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika w Błudku* w miejscu upamiętniającym obóz zagłady utworzony przez władze PRL. W 1990 r. wzniesiono w tym miejscu pierwszy obelisk. Miejsce pamięci narodowej powstało z inicjatywy, staraniem żołnierza AK, uczestnika akcji odbicia obozu w dniu

*Pisownia nazwy miejscowości zmieniała się w różnych okresach: Błótko, Błódko, obecnie Błudko i ta forma jest stosowana w niniejszej publikacji (red.).

23.03.1945 r., prezesa Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Suścu ppłk. Bronisława Malca. Jest on także głównym organizatorem uroczystości patriotycznych organizowanych na terenie byłego obozu zagłady dla żołnierzy AK.

Cmentarz Wojenny w Błudku

28.06.1992 r. – obchodzono 48 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami. Okręg organizował wszystkie uroczystości rocznicowe zgodnie z kalendarzem, brały w nich udział delegacje kół całego Okręgu, młodzież szkolna, wojsko, policja, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Pracuje Komitet Budowy Zespołu Pamięci Walk Żołnierzy AK i BCh w Osuchach – trwa przebudowa cmentarza wojennego poległych w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 r. oraz budowa Domu Pamięci Walk w Puszczy Solskiej. Powołano Społeczny Komitet Fundacji Nagrobka śp. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”. 

31.12.1992 r. Okręg liczył 3336 członków.

Odsłonięcie pomnika AK w Biłgoraju, fot. ze zbiorów I. Kulińskiej

Odsłonięcie pomnika AK w Biłgoraju, fot. ze zbiorów I. Kulińskiej

podziekowanie prezesa oddziału

Podziękowanie Prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego mdla Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Zamościu za pomoc przy przebudowie cmentarza wojennego poległych w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.07.1992 r. – w 45 rocznicę śmierci Ryszarda Kastrzeja, ps. „Zawieja”, żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, odbył się w miejscu pochówku przy figurze Matki Boskiej w Rozkoszówce (gm. Uchanie), symboliczny pogrzeb oraz wmurowano tablicę pamiątkową.