Kalendarium – 1996 r.

W wyniku przeprowadzonej akcji sprawozdawczo-wyborczej w Okręgu Zamość ŚZŻAK prezesami poszczególnych kół rejonowych zostali wybrani:

• Aleksandrów – Bronisław Adamowicz
• Biłgoraj – Wacław Kuliński
• Dołhobyczów – Józef Czajkowski
• Dzików Stary – Ludwik Rokosz
• Gmina Zamość – Jan Drozdowski
• Gorzków – Edward Żurek
• Grabowiec – Bolesław Janiuk
• Horodło – Eugeniusz Kościuczuk
• Hrubieszów – Piotr Kojro
• Izbica – Robert Rowiński
• Jarczów – Mieczysław Rachański
• Józefów – Stanisław Podolak
• Komarów – Antoni Danilewicz
• Krasne – Albin Mazurek
• Krasnobród – Wacław Lis
• Kraśniczyn – Jan Madejewski
• Krynice – Stanisław Smoląg
• Łabunie – Marian Petryk
• Łaszczów – Mieczysław Żukowski
• Miączyn – Adolf Popławski
• Mircze – Stanisław Kozar
• Narol – Edward Gmiterek
• Nielisz – Józef Zając
• Radecznica – Józef Malinowski
• Rudnik – Wacław Zabłocki
• Sitno – Jan Tarkot
• Skierbieszów – Włodzimierz Adamczuk
• Stary Zamość – Stanisław Mazurek
• Sułów – Jan Kot
• Susiec – Bronisław Malec
• Szczebrzeszyn – Stanisław Flis
• Tarnogród – Czesław Gruca
• Telatyn – Jan Sierleczko
• Tomaszów – Szczepan Mateja
• Trzeszczany – Wincenty Władysław Sendłak
• Turobin – Tadeusz Dziura
• Tyszowce – Mieczysław Baj
• Uchanie – Antoni Wiech
• Ulhówek – Zenon Lizut
• Werbkowice – Antoni Hubka
• Zamość nr 1 – Wacław Sędłak
• Zamość nr 2 – Tadeusz Cymberski
• Zamość nr 3 – Czesław Dzięba
• Zwierzyniec – Jan Jasina
• Żółkiewka – Kazimierz Kiszczak

14.02.1996 r. – w 54 rocznicę przemianowania ZWZ na AK w Katedrze Zamojskiej odbyły się uroczystości. Przy Zarządzie Okręgu od stycznia działa Komitet ds. edukacji młodzieży. Podjęto współpracę z ZHP, wojskiem, policją, kuratorium i Towarzystwem Krajoznawczym. Zarząd zaproponował włączenie miejsc pamięci narodowej do tras turystycznych (wykorzystanie wydanych przez Okręg przewodników: Puszcza Solska i Powstanie Zamojskie). Zorganizowano spotkania tematyczne z młodzieżą szkolną dotyczące historii AK. Ufundowano sztandary dla SP im. AK w Osuchach, Malicach i Drogojówce.

Do ZG ŚZŻAK przekazano wykaz sztandarów wykonanych w Okręgu
• 9 pp leg. AK Ziemi Zamojskiej – przekazany z Warszawy 3.05.1990 r. wykonany w 1989 r.
• ŚZŻAK Obwód Zamość – 24.06.1991 r.
• Koło Aleksandrów – 2.07.1995 r.
• Biłgoraj – czerwiec 1993 r.
• Dołhobyczów – październik 1992 r.
• Gorzków – 1996 r.
• Grabowiec – maj 1993 r.
• Obwód Hrubieszów – 9.12.1994 r.
• Horodło – 10.03.1993 r.
• Józefów – 26.06.1993 r.
• Komarów – lipiec 1992r.
• Krasnobród – 2.07.1995 r.
• Kraśniczyn – maj 1992 r.
• Krynice – czerwiec 1992 r.
• Łabunie – 31.10.1993 r.
• Łaszczów – 10.09.1991 r.
• Miączyn – 10.05.1992 r.
• Mircze – 3.10.1993 r.
• Narol – 2.07.1995 r.
• Nielisz – wrzesień 1993 r.
• Rudnik – 26.06.1993 r.
• Sitno – 10.07.1994 r.
• Skierbieszów – 17.05.1992 r.
• Stary Zamość – sierpień 1993 r.
• Sułów – 1.09.1993 r.
• Susiec – 9.05.1993 r.
• Szczebrzeszyn – sierpień 1993 r.
• Tarnogród – 7.11.1993 r.
• Telatyn – 12.1990 r.
• Tomaszów Lubelski – lipiec 1990 r.
• Trzeszczany – maj 1993 r.
• Turobin – 27.09.1992 r.
• Tyszowce – 24.06.1991 r.
• Uchanie – 18.07.1993 r.
• Ulhówek – 26.09.1993 r.
• Werbkowice – kwiecień 1991 r.
• Zwierzyniec – 30.05.1993 r.
• Żółkiewka – 8.11.1992 r.
• gmina Zamość – 1992 r.

18.07.1996r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobieszczański ps. Pingwin wystosował pismo do Prezesa ŚZŻAK Zarządu Głównego Stanisława Karolkiewicza z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w wysokości co najmniej 60 mln starych zł.