Kalendarium – 1998 r.

W Zwierzyńcu, z udziałem przedstawicieli ambasady węgierskiej, obchodzono uroczystość powstania styczniowego. W Błudku, gdzie znajdował się obóz zagłady dla żołnierzy AK zorganizowany przez NKWD i UB, zorganizowano obchody kolejnej, cyklicznej uroczystości, która odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę po 3 maja.

15.02.1998 r. – 56 rocznica przemianowania ZWZ na AK przez Rząd RP w Londynie (katedra zamojska).

31.05.1998 r. – zjazd 9 pp Leg. AK Ziemi Zamojskiej – Kościół Garnizonowy Armii Krajowej w Zwierzyńcu.

12.07.1998 r. – spotkanie żołnierzy 3 bat. 9 pp Leg. AK Ziemi Zamojskiej w Puszczy Bonieckiej przy Historycznym Żródełku.

27.09.1998 r. – 59 rocznica napaści Niemiec i Bolszewików na Polskę – Grabowiec przy pomniku.