Kalendarium – 2001 r.

11.01.2001 r. – uroczyste spotkanie opłatkowe żołnierzy AK Okręgu Zamojskiego.

15.02.2001 r. – prezes ZO ppłk Bolesław Sobieszczański ps. „Pingwin” w związku z ciężką chorobą przekazał pełnienie swojej funkcji kpt. Teofilowi Niemczukowi.

30.03.2001 r. – sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość kpt. Antoni Danilewicz, ps. „Lew” wystąpił z pismem do płk. Stanisława Karolkiewicza prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie w związku ze złożoną rezygnacją ze stanowiska prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu – pana płk. Bolesława Sobieszczańskiego. Ww. poinformował m.in., że Zarząd Okręgu na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 12.02.2001 r. powołał na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Zarządu Okręgu kol. kpt. Teofila Niemczuka. Funkcje tę ww. miał pełnić do chwili zwołania Walnego Zgromadzenia, przewidzianego zgodnie ze Statutem na rok 2002.

06.05.2001 r. – 56 rocznica likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowanego przez NKWD dla żołnierzy AK.

17.06.2001 r. – VII Wojewódzki Konkurs Piosenki Partyzanckiej (Aleksandrów).

19.08.2001 r. – uroczystość upamiętniająca zbrodnie dokonane na Polakach i jeńcach sowieckich w lesie w Lipsku-Polesiu przez hitlerowców w latach 1941–1944.

26.08.2001 r. – 81 rocznica bitwy pod Komarowem – zwycięskiej bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. w programie: pokazy Szwadronu Kawalerii (ŚZŻAK jako współorganizator).

25.10.2001 r. – odbył się pogrzeb prezesa Okręgu Bolesława Sobieszczańskiego. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele katedralnym w Zamościu w asyście kompanii honorowej garnizonu zamojskiego, a także orkiestry wojskowej, licznych pocztów sztandarowych AK i innych formacji bojowych z okresu okupacji oraz wielu przyjaciół, mieszkańców Zamościa i okolic. Głównym celebrantem mszy żałobnej był ks. bp Jan Śrutwa, ponadto uczestniczyli w niej ks. Czesław Galek, ks. Zdzisław Ciżmiński, ks. Aleksander Siwek, ks. Bogusław Romankiewicz i ks. Franciszek Greniuk. Homilię wygłosił ks. Jacek Żórawski. Ppłk Bolesław Sobieszczański ma wielkie zasługi w walkach partyzanckich z Niemcami i w organizowaniu ŚZŻAK Okręgu Zamość w latach 1989–2001. Pułkownik nie zawsze był zadowolony z tego, co działo się w Polsce po roku 1989. Widział wiele zagrożeń i niebezpieczeństw dla Ojczyzny zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Uważał, że przed Polską jest jeszcze długa droga do tej Ojczyzny, jaką sobie wymarzyli żołnierze AK. Przemówienie pożegnalne w imieniu ŚZŻAK Okręg Zamość wygłosił tymczasowy prezes Okręgu Zamość kol. Teofil Niemczuk. Ppłk Bolesław Sobieszczański został pochowany na cmentarzu komunalnym w Zamościu. Przeżył lat 84. Jako dowódca plutonu, a następnie kompanii stoczył ok. 30 udokumentowanych walk i potyczek z Niemcami pod dowództwem por. Józefa Śmiecha, ps. „Ciąg” lub własnym.

pogrzeb sobieszczańskiego

Pamiątkowa fotografia z pogrzebu prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość
ppłk. Bolesława Sobieszczańskiego, ps. „Pingwin”. Kronika ŚZŻAK
Okręg Zamość, oprac. W. Baj

27.09.2001 r. – uroczystość poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu; msza św. w Katedrze Zamojskiej, następnie przemarsz pod pomnik Armii Krajowej, Apel Poległych, złożenie kwiatów.