Kalendarium – 1991 r.

09.01.1991 r. – Zarząd Okręgu mianował Jana Sitka społecznym kustoszem Muzeum Historycznego w Bondyrzu.

Pismo Komitetu Organizacyjnego do redakcji „Tygodnika Zamojskiego” w Zamościu w sprawie publikacji powiadomienia o uroczystościach w Lasowcach 03.02.1991 r.

Pismo Komitetu Organizacyjnego do redakcji „Tygodnika Zamojskiego” w Zamościu w sprawie publikacji powiadomienia o uroczystościach w Lasowcach 03.02.1991 r.

14.01.1991 r. – ŚZŻAK i Związek Sybiraków w Zamościu wystosowały zaproszenie na uroczystą mszę św. odprawioną w kościele Św. Krzyża na Nowym Mieście 3 lutego 1991 r. ku pamięci Sybiraków oraz żołnierzy AK i BCh poległych w bitwie pod Lasowcami. Uroczystość połączono z poświęceniem tablicy pamiątkowej ku czci pomordowanych, poległych i zaginionych Sybiraków oraz w intencji nowo powołanego Koła Rejonowego nr 3 w Zamościu.

03.02.1991 r. – Zarząd Okręgu zorganizował uroczystość patriotyczno–religijną w rocznicę Bitwy pod Lasowcami, która znalazła się w kalendarzu stałych obchodów. Podczas mszy św. za poległych w bitwie żołnierzy AK i BCh została poświęcona tablica pamiątkowa ku czci Sybiraków pomordowanych, poległych i zaginionych w latach 1939–1956.

15.02.1991 r. – przedstawiciele Okręgu (45 osób) i poczet sztandarowy wzięli udział w pogrzebie dowódcy II batalionu 9 pp AK Ziemi Zamojskiej śp. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, który odbył się w Pyrach k. Warszawy.

19.03.1991 r. – powołano Nadzwyczajną Komisję Weryfikacyjną do przeprowadzenia weryfikacji zarządów Kół Rejonowych.

Pismo prezesa zarządu B. Sobieszczańskiego w sprawie powołania komisji

Pismo prezesa zarządu B. Sobieszczańskiego w sprawie powołania komisji

 

26.03.1991 r. – Zarząd Okręgu zwrócił się do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z propozycją realizacji następujących zadań:

– Zespół Pamięci Bitwy Partyzanckiej w 1944 r. w Osuchach – wykonanie prac budowlanych stanu surowego, uporządkowanie cmentarza partyzanckiego
– Cmentarz Wojenny na Rotundzie Zamojskiej – uporządkowanie grobów żołnierskich, wykonanie tablic z informacją historyczną, ekspozycja dokumentów historycznych w Muzeum na Rotundzie
– Pole bitwy z Armią Budionnego pod Komarowem w dniu 31 sierpnia 1929 r. – zorganizowanie punktu widokowego i umieszczenie odpowiedniej informacji historycznej
– Cmentarz Wojenny w Hostynnym – uporządkowanie grobów żołnierzy WP, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. od kul żołnierzy sowieckich; umieszczenie pełnej informacji historycznej
– Cmentarz Wojenny w Sigle – wykonanie tablic imiennych, zgodnych z posiadanymi dokumentami, na grobach żołnierzy z 1939 r. i partyzantów z 1944 r.
– Kwatera żołnierzy 1939 r. i partyzantów 1939–1944 w Skierbieszowie
– uporządkowanie grobów, informacja historyczna.

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Zamościu w sprawie powołania komisji.

 

Pismo prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK Bolesława Sobieszczańskiego i sekretarza Zarządu ŚZŻAK Oddziału Okręgowego w Zamościu Teofila Niemczuka do Prezesa Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Bronisława Kamińskiego w sprawie prac realizowanych na terenie Puszczy Solskiej w miejscu walk partyzanckichPismo prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK Bolesława Sobieszczańskiego i sekretarza Zarządu ŚZŻAK Oddziału Okręgowego w Zamościu Teofila Niemczuka do Prezesa Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Bronisława Kamińskiego w sprawie prac realizowanych na terenie Puszczy Solskiej w miejscu walk partyzanckich

 

 

 

 

 

 

 

Pismo po. przewodniczącego Dominika Szajnera do przewodniczącego Zarządu Okręgu Zamojskiego ŚZŻAK kol. Bolesława Sobieszczańskiego w sprawie wypożyczenia sztandaru na okres wizyty Papieża Jana Pawła II w WarszawiePismo po. przewodniczącego Dominika Szajnera do przewodniczącego Zarządu Okręgu Zamojskiego ŚZŻAK kol. Bolesława Sobieszczańskiego w sprawie wypożyczenia sztandaru na okres wizyty Papieża Jana Pawła II w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.1991 r. – odbył się Zjazd żołnierzy 9 pp Legionów AK Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu, który od tego momentu odbywa się cyklicznie, w ostatnią niedzielę maja. W trakcie zjazdu odbyło się poświęcenie sztandarów kół rejonowych i obwodów oraz tablicy pamięci Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Wręczono również odznaczenia oraz awanse żołnierzom AK.

Pismo – komunikat 1/91 prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego w sprawie powiadomienia o uroczystościach święta 9 pp AK ziemi zamojskiejPismo – komunikat 1/91 prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego w sprawie powiadomienia o uroczystościach święta 9 pp AK ziemi zamojskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

3.06.1991 r. – delegacje kół rejonowych i poczty sztandarowe wzięły udział w uroczystościach religijnych w Lubaczowie, związanych z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II.

06.06.1991 r. – Prezes zarządu B. Sobieszczański wystosował zaproszenie wraz z programem na uroczystości związane z 47 rocznicą bitwy pod Osuchami AK i BCh, które odbędą się 23 czerwca 1991 r. przy cmentarzu w Osuchach (gm. Łukowa).

9.06.1991 r. – w kościele parafialnym w Sitańcu odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy AK, BCh i WiN z Zamościa i okolic, poległych i zamordowanych w latach 1939–1956.

23.06.1991 r. – zorganizowano uroczyste obchody 47 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami, które, jako uroczystość cykliczna, odbywają się co roku, w ostatnią niedzielę czerwca. W trakcie obchodów poświęcono sztandar Obwodu Biłgorajskiego AK i Dom Pamięci Bitwy pod Osuchami oraz wręczono odznaczenia i awanse.

wezwanie

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do ŚZŻAK Zarządu Głównego w Warszawie w sprawie zastraszania członków koła gminnego w Grabowcu

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do ŚZŻAK Zarządu Głównego w Warszawie w sprawie zastraszania członków koła gminnego w Grabowcu

 

 

 

 

 

 

 

 

23.07.1991 r. – na terenie Okręgu działa już 46 Kół Rejonowych. W ciągu roku Okręg prowadził akcję weryfikacyjną, składał wnioski awansowe i odznaczeniowe, organizował uroczystości, pomagał kołom przy załatwianiu formalności związanych z pozyskiwaniem sztandarów oraz współfinansował część na prośbę zarządów kół, finansował też drzewce i okucia do sztandarów. Aktywnie pracowano nad upamiętnieniem wydarzeń i miejsc pamięci narodowej, pomagano członkom w różny ważnych dla nich sprawach (zapomogi, sanatoria itp.). Okręg ściśle współpracował z władzami administracji państwowej, samorządowej, z wojskiem i duchowieństwem.

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do ŚZŻAK Zarządu Głównego Warszawa w sprawie upoważnienia do wydawania opinii o swoich członkach.Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego  do ŚZŻAK Zarządu Głównego Warszawa w sprawie upoważnienia  do wydawania opinii o swoich członkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo Prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do wojewody zamojskiego Janusza Różyckiego w sprawie weryfikacji Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti MilitariPismo Prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do wojewody zamojskiego Janusza Różyckiego w sprawie weryfikacji Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatka z dn. 19.11.1991 r. w sprawie pobytu delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość na posiedzeniu zarządu gm. Adamów

Notatka z dn. 19.11.1991 r. w sprawie pobytu delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość na posiedzeniu zarządu gm. Adamów

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo – instrukcja prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego z dn. 6 grudnia 1991 r. w sprawie prac nad upamiętnieniem walk w latach 1939–1956 r.Pismo – instrukcja prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego z dn. 6 grudnia 1991 r. w sprawie prac nad upamiętnieniem walk w latach 1939–1956 r.