Kalendarium – 2010 r.

02.01.2010 r. – w szkole podstawowej w Żółkiewce członkowie Koła Żółkiewka ŚZŻAK spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych i mieszkańcami gminy.

04.01.2010 r. – w kościele pw. św. Jana Bożego i Klubie Garnizonowym w Zamościu odbyło się spotkanie opłatkowe członków ŚZŻAK Okręg Zamość z udziałem ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, JE ks. bp. Wacława Depo, duchowieństwa, licznych przedstawicieli Wojska Polskiego oraz organizacji patriotyczno-niepodległościowych.

opłatek światowego związku żołnierzy armii krajowej 2010

Opłatek członków ŚZŻAK, fot. S. Zawiślak

05.01.2010 r. – na zebraniu członków Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie podsumowano dotychczasowe działania, które doprowadziły do zarejestrowania przez sąd Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie (23.12.2009 r.). Określono również plan pracy na 2010 r.

10.01.2010 r. – w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła i Zespole Szkół w Sitańcu uroczystoście obchodzono 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej i 68 rocznicę wysiedleń Zamojszczyzny w Sitańcu.

24.01.2010 r. – w 147 rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Zwierzyńcu odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne.

27.01.2010 r. – członkowie Koła ŚZŻAK w Starym Zamościu spotkali się z mieszkańcami gminy Stary Zamość.

02.02.2010 r. – na zaproszenie Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH oraz wójta Krynic, prezes Okręgu wziął udział w uroczystościach patriotyczno–religijnych związanych z 67 rocznicą bitwy pod Zaborecznem. W sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa członków Zarządu, Rady i Rady Programowej Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie, na której poinformowano o powołaniu fundacji, przedstawiono cele i plany bieżącej działalności. Od 2010 r. będzie organizowany przez Okręg konkurs historyczny pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

04.02.2010 r. – odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne związane z obchodami 67 rocznicy bitwy pod Lasowcami, którą oddziały AK stoczyły z Niemcami.

14.02.2010 r. – Koło ŚZŻAK w Biłgoraju zorganizowało uroczystości z okazji 68 rocznicy utworzenia siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego – Armii Krajowej.

26.02.2010 r. – w Urzędzie Gminy w Uchaniach mieszkańcy spotkali się z członkami Koła ŚZŻAK w Uchaniach.

10.03.2010 r. – odbyło się spotkanie mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego z członkami Koła Tomaszów Lubelski ŚZŻAK, na którym wręczono odznaczenia, przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz działalność na rzecz środowisk kombatanckich.

22.03.2010 r. – mieszkańcy gminy, władze samorządowe i członkowie Koła ŚZŻAK w Tyszowcach spotkali się w Urzędzie Miasta i Gminy Tyszowce. Na Rynku Wielkim w Zamościu kombatanci uczestniczyli w uroczystości pożegnania żołnierzy Polskich Sił Zadaniowych VII zmiany PKW Afganistan.

10.04.2010 r. – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce odbyło się spotkanie mieszkańców gminy z członkami Koła ŚZŻAK w Żółkiewce.

25.04.2010 r. – w Skierbieszowie uczestniczono w uroczystościach patriotyczno-religijnych poświęconych 28 rocznicy śmierci mjr. Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” oraz żołnierzom jego batalionu.

26.04.2010 r. – w Gminnym Ośrodku Kultury spotkali się mieszkańcy, członkowie ŚZŻAK i przedstawiciele innych organizacji kombatanckich z terenu gminy Grabowiec.

03.05.2010 r. – uczestniczono w miejskich obchodach 219 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja, które odbyły się w Sali Consulatus i na Rynku Wielkim w Zamościu.

09.05.2010 r. – w 65 rocznicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowanego przez NKWD dla żołnierzy AK odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne.

12.05.2010 r. – w Urzędzie Gminy w Biłgoraju mieszkańcy miasta i mieszkańcy gminy Biłgoraj spotkali się członkami ŚZŻAK.

24.05.2010 r. – w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem członków prezydium ŚZŻAK O/Zamość. Zaprezentowano na niej „Odznakę Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”.

Fot. S. Zawiślak

Konferencja prasowa
W dniu 24 maja 2010 r. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem
członków prezydium ŚZŻAK O/Zamość z prezesem zarządu Sławomirem Zawiślakiem na czele.

Przedmiotem konferencji była prezentacja honorowej „Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak poinformował, że odznaka będzie przyznawana za zasługi i aktywność w pracach Związku oraz szczególne osiągnięcia w realizacji jego celów statutowych. W zamyśle
inicjatorów ustanowienia ww. odznaki – grupy członków ŚZŻAK Okręg Zamość – weteranów walk o niepodległość Ojczyzny, odznaka ta ma dodatkowo stanowić także szczególne wyróżnienie dla przedstawicieli instytucji i osób licznie i owocnie współpracujących ze Związkiem w zakresie krzewienia etosu Armii Krajowej i postaw patriotycznych wśród społeczeństwa. Pozwoli ona także docenić społeczną pracę, wychowanego w tradycji patriotycznej, młodego pokolenia Polek i Polaków. Weterani wierzą, że możliwość jej przyznania wzmocni u ww. chęć jeszcze mocniejszego zaangażowania się i pracy w strukturach ŚZŻAK na Zamojszczyźnie.

Obecni na konferencji weterani członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość wyrazili radość z faktu, że pierwszą z numerowanych odznak, nadaną na mocy uchwały, zgodził się przyjąć ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. bp Wacław Depo. Wśród wyróżnionych są również najwyżsi stopniem przedstawiciele Wojska Polskiego w tym gen. bryg. Krzysztof Szymański – szef Zarządu Planowania Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP; gen. bryg. Jan Brzozowski – Dowódca 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie; ppłk. Apolinary Mizerski – Szef WKU Zamość; przedstawiciel sponsorów Zbigniew Tracichleb – prezes Zarządu, dyrektor Naczelny LHS sp. z o.o.; samorządowcy, w tym: wójt Skierbieszowa Mieczysław Bartoń, burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając, wójt Łabuń Wojciech Turczyn, żołnierz AK; weteranka walk o niepodległość Ojczyzny Sabina Wośkowiak, żołnierz AK Środowiska 9 pp Legionów AK Ziemi Zamojskiej Okręgu Warszawa; Witold Hryniewiecki – autor książek historycznych o tematyce partyzanckiej, a także członkowie Związku i przedstawiciele
młodego pokolenia.

Na zakończenie konferencji prezes Zawiślak poinformował także, iż w końcowym etapie znajdują się prace nad rozstrzygnięciem konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, zorganizowanego staraniem ŚZŻAK O/Zamość, w szkołach na terenie jego pracy organizacyjnej. Do konkursu zgłosiło się 13 szkół, wpłynęło 19 prac. W dniu dzisiejszym powołana w tym celu komisja pracuje nad wyborem najlepszych prac, które zostaną wyróżnione i nagrodzone.

Posiedzenie komisji konkursu historycznego, zorganizowanego przez ŚZŻAK O/Zamość, pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, składającej się z nauczycieli szkół, które zgłosiły się do tego konkursu. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, komisja obradowała nad wyborem najlepszych prac.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

25.05.2010 r. – zorganizowano spotkanie prezesa Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie Ryszarda Wichrowskiego i dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Zdzisława Strupieniuka, na którym podpisano list intencyjny w sprawie możliwości zlokalizowania siedziby Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie” w budowanym Roztoczańskim Centrum Naukowo-Dydaktycznym Zwierzyniec – Biały Słup.

30.05.2010 r. – uczestniczono w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Zwierzyńcu z okazji Święta 9 pp Legionów Armii Krajowej im. Ziemi Zamojskiej.

Komunikat prasowy
Honorowa „Odznaka Zasługi w pracach na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość” będzie przyznawana weteranom oraz osobom i instytucjom współpracującym ze związkiem. Pierwszą otrzyma w niedzielę ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Prace nad ustanowieniem odznaczenia trwały prawie dwa lata. Zarząd Główny ŚZŻAK na czele ze śp. prezesem Czesławem Cywińskim pozytywnie odniósł się do tej idei. Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała wzór odznaki i regulamin jej nadawania, a także MSZ, MSWiA oraz Kancelaria Prezydenta RP śp. L. Kaczyńskiego

Odznaka – w drodze uchwały Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK – przyznawana będzie za zasługi i aktywność w pracach związku oraz szczególne osiągnięcia w realizacji jego celów statutowych.

– Dodatkowo stanowić będzie szczególne wyróżnienie dla przedstawicieli instytucji i osób współpracujących ze związkiem w zakresie krzewienia etosu AK i postaw patriotycznych wśród społeczeństwa – informuje Sławomir Zawiślak, prezes zamojskiego okręgu ŚZŻAK.

Pierwszą z numerowanych odznak zgodził się przyjąć ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. bp Wacław Depo.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl

04.06.2010 r. – odbyło się rozstrzygnięcie i uroczyste zakończenie, zorganizowanego przez okręg zamojski ŚZŻAK, I konkursu historycznego pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

wręczenie podziękowania biskupowi wacławowi depo

Wręczenie podziękowania za objęcie patronatu honorowego oraz pomoc w realizacji konkursu
JE ks. biskupowi Wacławowi Depo Ordynariuszowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,
fot. Archiwum ŚZŻAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat
W dniu 4 czerwca br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie i rozstrzygnięcie zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość I konkursu historycznego pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP–ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Jego zasadniczymi celami były, m.in.: kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji
i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Uczestnicy mieli przygotować: zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik lub prezentację. Konkurs składał się z dwóch etapów – szkolnego i międzyszkolnego. W pierwszej jego części szkolne komisje konkursowe, powołane przez dyrektorów szkół, do dnia 1 lutego br. miały dokonać oceny prac, uwzględniając m.in.: poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu, kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę, dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie, kompozycję i język pracy. Najlepsze prace zostałyzakwalifikowane do etapu międzyszkolnego.

Uroczystość rozpoczęła się zebraniem uczestników konkursu, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości przed pomnikiem Żołnierzy Zamojskiego Inspektoratu AK. Odśpiewano hymn państwowy, po uczczeniu minutą ciszy poległych i zmarłych żołnierzy AK, delegacje weteranów oraz młodzież reprezentująca uczestników konkursu złożyli wiązanki kwiatów. Następnie zebrani przeszli do siedziby Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, gdzie przewidziano dalszą część uroczystości, m.in.: wystąpienie prezesa
ŚZŻAK O/Zamość Sławomira Zawiślaka, zaproszonych gości, część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom.

W uroczystości rozstrzygnięcia konkursu uczestniczyli JE ks. biskup dr Wacław Depo, sekretarz biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. dr Mariusz Trojanowski, ks. infułat Franciszek Greniuk, zaproszeni przedstawiciele organizacji niepodległościowych, członkowie Prezydium ŚZŻAK Okręgu Zamość, delegacje kół wraz z pocztami sztandarowymi. Przybyli: prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH w Zamościu Edward Zubrzycki, prezes Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska Pani Mieczysława Bełz, prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu Pani Janina Kalinowska.

Podziękowanie za objęcie patronatu honorowego oraz pomoc w realizacji przedsięwzięcia otrzymał ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. biskup Wacław Depo, który w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z podjęcia przez ŚZŻAK O/Zamość nowej formuły pracy, jaką jest organizacja ww. konkursu. Podkreślił wagę pielęgnowania pamięci historycznej i tradycji narodu polskiego. Stosowne podziękowania w formie dyplomów otrzymały również dyrekcje szkół laureatów, nauczyciele nagrodzonych i wyróżnionych uczniów za ich przygotowanie.

W czasie swojego wystąpienia prezes ŚZŻAK Okręgu Zamość Sławomir Zawiślak podkreślił z zadowoleniem liczny udział młodzieży w I konkursie organizowanym przez Związek, m.in. jako kolejny, dobrowolny element skutecznej realizacji, podpisanej dnia 6.04.2009 r. przez ŚZŻAK Okręgu Zamość, umowy o współpracy z Lubelskim Kuratorium Oświaty. Podziękował Kuratorium za pomoc w rozpropagowaniu konkursu w szkołach. Podkreślił, że liczy na współpracę z kuratorium w zakresie nowej formuły pracy zakładanej przez Związek, tj. tworzenia w szkołach klubów historycznych AK. Witając wszystkich obecnych, dziękując za ich przybycie uświetniające finał, podziękował wszystkim za wsparcie i pomoc. W imieniu weteranów – członków Związku i własnym podziękował także sponsorom, którzy wsparli ideę konkursu i umożliwili zakup nagród dla wszystkich uczestników.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

08.06.2010 r. – odbyła się uroczystość poświęcenia kapliczki upamiętniającej pobyt księdza dr. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa Polski, w Żułowie (Las Baraniec) w okresie okupacji (listopad 1941 – czerwiec 1942 r.).

13.06.2010 r. – w 66 rocznicę pacyfikacji Grabowca odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne.  W Rotundzie i kościele garnizonowym w Zamościu miały miejsce uroczystości patriotyczno-religijne w 67 rocznicę pomordowania Polaków mieszkających na trenie Wołynia.

19.06.2010 r. – w Zwierzyńcu spotkano się z władzami Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich.

20.06.2010 r. – uczestniczono w uroczystościach patriotyczno-religijnych przy pomniku ofiar poległych w czasie II wojny światowej we wsi Kolonia Staszic, gmina Uchanie.

26.06.2010 r. – w Radecznicy odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone działalności i 60 rocznicy likwidacji przez UB II Inspektoratu Zamojskiego AK i klasztoru oo. Bernardynów.

30.06.2010 r. – współorganizacja oraz udział w uroczystościach patriotyczno- religijnych w 66 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami. Spotkano się z mieszkańcami oraz członkami ŚZŻAK z terenu miasta i gminy Hrubieszów.

04.07.2010 r. – udział w uroczystości patriotyczno-religijnej w 66 rocznicę zamordowania w Rapach żołnierzy AK i BCH, aresztowanych po Bitwie pod Osuchami.

Artykuł
4 lipca, późnym popołudniem w biłgorajskim lesie Rapy odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych w czasie II wojny światowej partyzantów. Była to niezwykła okazja, żeby posłuchać wspomnień uczestników walk sprzed ponad 60 lat.

Do uczestnictwa w uroczystości z okazji 66 rocznicy mordu partyzantów dokonanego przez hitlerowców 4 lipca 1944 roku w lesie Rapy, zaprosił w imieniu własnym oraz biłgorajskich organizacji kombatanckich burmistrz Biłgoraja. O godz. 18.00 odbyła się msza święta w kościele WNMP w intencji Pomordowanych Partyzantów i Ich Rodzin. Udział w niej wzięły poczty sztandarowe, władze miasta i powiatu, wśród których znalazł się m.in. wicestarosta Stanisław Schodziński. Na tej niezwykłej uroczystości gościł również poseł ziemi zamojskiej, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu Sławomir Zawiślak. We mszy św. udział wzięła także młodzież szkolna. Następnie zabrani na uroczystości przejechali pod pomnik w lesie Rapy, gdzie można było wysłuchać hymnu narodowego w wykonaniu Chóru Ziemi Biłgorajskiej ECHO oraz wystąpienia prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Biłgoraju kapitana Stanisława Mazura. Na zakończenie złożone zostały wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze.

Źródło: http://www.bilgorajska.pl

06.07.2010 r. – odbyło się spotkanie mieszkańców z członkami ŚZŻAK z terenu gminy Skierbieszów.

25.07.2010 r. – w 66 rocznicę pacyfikacji Władysławina i Chłaniowa, miejscowości z terenu gminy Żółkiewka, odbyła się uroczystość patriotyczno–religijna.

01.08.2010 r. – w katedrze zamojskiej uczestniczono w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z 66 rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.

03.08.2010 r. – w Żułowie w gmina Kraśniczyn miały miejsce uroczystości patriotyczne. Odbyło się również spotkanie z inicjatorami i osobami wspomagającymi budowę, w Lesie Baraniec, kapliczki upamiętniającej pobyt ks. dr. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa Polski.

27.08.2010 r. – mieszkańcy gminy Gorzków spotkali się w Domu Kultury z członkami ŚZŻAK.

29.08.2010 r. – w Wolicy Śniatyckiej w gminie Komarów uroczyście obchodzono 90 rocznicę zwycięskiej bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko- bolszewickiej w 1920 r.

02.09.2010 r. – z członkami ŚZŻAK spotkali się mieszkańcy gminy Komarów.

07.09.2010 r. – prezes ŚZŻAK Okręgu Zamość S. Zawiślak wraz z członkami Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie odwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego. Celem spotkania było umożliwienie rozszerzenia działalności fundacji o gromadzenie relacji osób wysiedlonych.

12.09.2010 r. – w gminie Grabowiec uczestniczono w uroczystościach poświęconych 71 rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

16.09.2010 r. – na konferencji prasowej przedstawiono zakres przygotowań i program uroczystych obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, organizowanych przez okręg zamojski ŚZŻAK we współpracy z innymi podmiotami. Konferencja odbyła się w świetlicy Zakładu Karnego w Zamościu.

Projekt plakatu Attyla s.j. w Zamościu

Projekt Attyla s.j. w Zamościu

Komunikat prasowy
W świetlicy Zakładu Karnego w Zamościu przy ul. Okrzei 14 odbyła się konferencja prasowa przedstawiająca zakres przygotowań i program, organizowanych
przez ŚZŻAK O/Zamość we współpracy z innymi podmiotami, uroczystych obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, które odbędą się 27 września br. w Zamościu.

Konferencję prasową prowadził oraz uczestniczył w niej prezes ŚZŻAK Okręgu Zamość S. Zawiślak. Z ramienia naszego związku w konferencji wzięli również udział: Pani Czesława Lesiuk – sekretarz, Pan Andrzej Jaroszyński – wiceprezes, kpt. Tadeusz Kopeć – wiceprezes, kpt. Michał Kręglicki – skarbnik oraz Pan Marian Petryk i Pan Józef Psiuk – członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Zamość. Uczestniczyli w niej także: dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu Pan Mariusz Urban, Pan Tomasz Bordzań – prezes Biłgorajskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, Pan Marek Gwoździuk – wiceprezes i dowódca Stowarzyszenia Rekonstrukcyjno-Historycznego 9 Pułku Piechoty w Krasnobrodzie, członek stowarzyszenia – Pan Zbigniew Michalski oraz krewni rodziny dowódcy akcji z 8 maja 1946 r. żołnierzy AK-WiN na zamojskie więzienie por. Romana Szczura ps. „Urszula”, Pani Cecylia Szumska, Pani Teresa Kurkiewicz, Pan Stanisław Mazurek, Pan Adrian Mazurek.

Uprzejmie informujemy, iż patronat honorowy nad uroczystościami Dnia Polskiego Państwa Podziemnego objęli: biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. dr Wacław Depo, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Ciechanowski oraz prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan Stanisław Oleksiak.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

17.09.2010 r. – w Rotundzie zamojskiej odbyły się obchody 71 rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

26.09.2010 r. – uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły w SP im. Armii Krajowej w Kaczórkach – ślubowanie klas pierwszych.

27.09.2010 r. – w Zamościu uroczyście obchodzono Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

Artykuł
Rekonstrukcja akcji odbicia członków Polskiego Państwa Podziemnego z zamojskiego więzienia.

W nocy 8 maja 1946 roku kilkunastoosobowy oddział żołnierzy WiN (Wolność i Niezawisłość) zdobył budynek i uwolnił ponad 300 więźniów, głównie działaczy podziemia. Rekonstrukcja rozpoczęła się o 16.00 przy więzieniu na ul. Okrzei. Wzięli w niej udział członkowie grup rekonstrukcyjnych z Biłgoraja, Krasnobrodu, Tomaszowa Lubelskiego i Lubartowa.

Źródło: http://ezamosc.p

Fot. Piotr Błażewicz

Fot. Piotr Błażewicz

Artykuł
Patronat Honorowy nad uroczystościami Dnia Polskiego Państwa Podziemnego objęli: biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. dr Wacław Depo, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski oraz prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisław Oleksiak.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 mszą św. w katedrze celebrowaną przez bp. W. Depo. Po mszy św. uroczystości przeniosły się przed Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej (ul. Partyzantów 3, obok dawnego Urzędu Wojewódzkiego). O 12.15 w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Partyzantów 3) odbyła się konferencja naukowa
poświęcona akcji odbicia w dniu 8 maja 1946 przez żołnierzy AK-WiN więźniów przetrzymywanych w zamojskim więzieniu. W konferencji wzięli udział: prezes Okręgu Zamość ŚZŻAK Sławomir Zawiślak, przedstawiciel rodziny dowódcy akcji Cecylia Szumska, prof. Mieczysław Ryba (KUL), kierownik Referatu Badań Naukowych IPN Kazimierz Krajewski, dr Marcin Paluch
oraz dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu Mariusz Urban. Rekonstrukcja zdarzeń sprzed 64 lat miała miejsce w siedzibie Zakładu Karnego (ul. Okrzei 14). Po zakończeniu rekonstrukcji (ok. 16.45) na budynku Zakładu Karnego odsłonięto tablicę upamiętniającą uczestników brawurowej akcji odbicia więźniów z rąk UB. Po zakończeniu uroczystości organizatorzy zaprosili wszystkich na żołnierską grochówkę.

Źródło: http://fakty.interia.pl

19.10.2010 r. – w kościele garnizonowym pw. św. Jana Bożego w Zamościu odbyły się uroczystości pogrzebowe Jana Sitka, wiceprezesa zarządu ŚZŻAK O/Zamość.

Artykuł

Zmarł Jan Sitek, były żołnierz Armii Krajowej i WiN (za działalność konspiracyjną był więziony prawie 2 lata przez „bezpiekę”), wiceprezes zamojskiego związku AK oraz wieloletni dyrektor fabryki mebli w Bondyrzu.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu zorganizowano akademię z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.

11.11.2010 r. – w Zamościu odbyły się uroczystości związane z 92 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13.11.2010 r. – w kościele garnizonowym pw. św. Jana Bożego odprawiono mszę św. za Jana Sitka, wiceprezesa ŚZŻAK O/Zamość.

28.11.2010 r. – w związku z 68 rocznicą wysiedlenia Skierbieszowa i okolic zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne.

12.12.2010 r. – w kościele pw. św. Katarzyny w Zamościu, w trakcie uroczystości patriotyczno-religijnych związanych z 29 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, prezes udekorował sztandar Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny Krzyżem Semper Fidelis.

20.12.2010 r. – odbyło się spotkanie z mieszkańcami Biłgoraja i członkami ŚZŻAK.

29.12.2010 r. – w 355 rocznicę zawiązania konfederacji tyszowieckiej prezes uczestniczył w uroczystej mszy św., której przewodniczył ks. biskup Mariusz Leszczyński. W trakcie uroczystości członkowie prezydium ŚZŻAK O/Zamość wręczyli ks. kanonikowi Grzegorzowi Chabrosowi honorową Odznakę Zasługi w pracach na rzecz zamojskiego okręgu.