Kalendarium – 1994 r.

Ukazały się kolejne numery Biuletynu Informacyjnego. Zgromadzono już materiały do kilku kolejnych numerów.

04.02.1994 r. – Zarząd Okręgu skierował pismo do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marka Markiewicza, popierające wniosek Radia Maryja w Toruniu o przydział częstotliwości.

16.03.1994 r. – Okręg przekazał do druku dwa przewodniki dla turystów – Powstanie Zamojskie i Puszcza Solska.

04.03.1994 r. – zarząd Okręgu podjął decyzję o przekazaniu darowizny dla kościoła w Zwierzyńcu na zakup organów.

16.05.1994 r. – ukazały się przewodniki historyczne – Powstanie Zamojskie i Puszcza Solska.

25.05.1994 r. – zarząd Okręgu skierował prośbę do ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. bp. prof. Jana Śrutwy o wyrażenie zgody na to, by kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu był kościołem garnizonowym AK Okręgu Zamość. Kościół wybudowano na terenie byłego obozu przejściowego. Od 1989 r., co roku w ostatnią niedzielę maja (termin ustalony przez weteranów), odbywa się zjazd żołnierzy 9 pp Legionów AK Zamojszczyzny, w którym, w miarę możliwości, uczestniczą żołnierze, wraz z rodzinami, z całego kraju i spoza granic. W kościele znajduje się ściana pamięci, na której umieszczono tablice upamiętniające dowódców Armii Krajowej oraz szczególnie zasłużonych żołnierzy AK.

pismo w sprawie kościoła w zwierzyńcuPismo prezesa B. Sobieszczańskiego do JE ks. biskupa prof. J. Śrutwy o ustanowienie kościoła w Zwierzyńcu kościołem garnizonowym AK Okręg Zamość.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ściana Pamiątkowa – Kościół Garnizonowy Armii Krajowej Okręg Zamość w Zwierzyńcu

29.05.1994 r. – spotkanie żołnierzy 9 pp Legionów AK w Zwierzyńcu – odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej poświęconej śp. gen. Zbigniewowi Orlińskiemu, ps. „Sławian”.

26.06.1994 r. – w uroczystościach z okazji 50 rocznicy bitwy pod Osuchami udział wzięli: Premier RP Waldemar Pawlak, minister UdSKiOR Adam Dobroński, prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie płk Aleksander Tyszkiewicz, członkowie Rządu RP, generalicja.

29.06.1994 r. – do ks. bp. Jana Śrutwy skierowano prośbę o powołanie proboszcza parafii w Starym Zamościu ks. Aleksandra Siwka na kapelana AK.

31.07.1994 r. – zjazd żołnierzy 3 batalionu 9 pp Legionów AK z okazji 50 rocznicy walk w ramach akcji „Burza” w Skierbieszowie. Sierpień 1994 r. – ks. bp. prof. Jan Śrutwa wyraził zgodę, by kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu został kościołem garnizonowym AK Okręg Zamość.

03.08.1994 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do ŚZŻAK Zarządu Głównego w Warszawie w związku z 50-leciem akcji „Burza”. Stosownie do wytycznych Zarządu Głównego Okręg Zamość przystąpił do realizacji obchodów. Łącznie wydatki z zorganizowaniem obchodów rocznicy akcji „Burza”, jakie Okręg poniósł, wyniosły 51 milionów zł. W związku z powyższym ŚZŻAK Okręg Zamość poprosił o udzielenie stosownej dotacji.

22.08.1994 r. – protokół potwierdzający przyznanie Kołu Rejonowemu AK w Komarowie dotacji w kwocie 1 milion 500 tys. zł na cele związane z cmentarzem wojennym w Wolicy Śniatyckiej.

Protokół potwierdzający przyznanie Kołu Rejonowemu AK w Komarowie dotacji w kwocie 1 milion 500 tys. zł na cele związane z cmentarzem wojennym w Wolicy Śniatyckiej

Protokół potwierdzający przyznanie Kołu Rejonowemu AK w Komarowie dotacji w kwocie 1 milion 500 tys. zł na cele związane z cmentarzem wojennym w Wolicy Śniatyckiej

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.1994 r. – członkowie organizacji niepodległościowych Zamojszczyzny wystosowali apel do Sejmu Rzeczypospolitej o podjęcie uchwały uznającej struktury UB i SB oraz Informacji Wojskowej, które w okresie 1944–1956 przeznaczone były do zwalczania osób i organizacji działających na rzecz niepodległości i suwerenności państwa polskiego, za organizacje zbrodnicze.

05.10.1994 r. – wystosowano prośbę o powołanie ks. kanonika Czesława Galka na kapelana AK w Zamościu.

27.11.1994 r. – w Sitańcu k. Zamościa odbył się symboliczny pogrzeb Romana Szczura ps. „Urszula” z udziałem pocztów sztandarowych.