Cykl wykładów – projekt pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”

Powyższa wystawa jest dostępna w formie elektronicznej oraz w celach edukacyjnych będzie bezpłatnie wypożyczana na potrzeby szkół, a także wszystkich zainteresowanych instytucji. Wystawa składa się z 31 plansz, na których prezentowane są informacje dotyczące walk zbrojnych na Zamojszczyźnie w latach 1939-44, w tym działalności Armii Krajowej i Powstania Zamojskiego – uznawanego za drugi największy po Powstaniu Warszawskim akt zbrojny przeciw niemieckiej okupacji.

Zaangażowanie mieszkańców naszego kraju, zrzeszonych m.in. w pozarządowych organizacjach, mające na względzie dobro Ojczyzny, umacnianie jej integralności i suwerenności jest ważne także we współczesnej Rzeczypospolitej. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, jego członkowie społecznie wykonują ww. misję także poprzez pamięć i obronę dobrego imienia  Armii Krajowej. Jak się okazuje, w czasach współczesnego podważania prawdy historycznej o okresie II wojny światowej i czasach powojennych jest to bardzo potrzebne dla obrony pamięci o naszych przodkach, a także interesu narodowego. Zacieśnianie więzi koleżeńskiej między żołnierzami AK, ich rodzinami i młodym pokoleniem Polek i Polaków, badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie najnowszej historii Polski, tradycji i dziedzictwa ideowego AK, opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, czy wreszcie organizowanie licznych projektów patriotycznych, to nasz obowiązek wynikający z szacunku do pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą.

Najnowsze aktualności

wirtualny spacer, muzeum bondyrz, baner.
aplikacja zamojskie drogi do niepodleglosci

Nasze Filmy

Nasze Projekty

Nasze Publikacje