Witamy na stronie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość

Zaangażowanie członków naszej pozarządowej organizacji, mające na względzie dobro Ojczyzny, umacnianie jej integralności i suwerenności, obronę dobrego imienia i pamięci AK jest bardzo potrzebne naszej współczesnej Ojczyźnie. Zacieśnianie więzi koleżeńskiej między żołnierzami AK, ich rodzinami i młodym pokoleniem, badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie- umniejszanej decyzją władz państwowych – najnowszej historii Polski, tradycji i dziedzictwa ideowego AK, opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, czy wreszcie organizowanie licznych projektów patriotycznych, to nasz obowiązek wynikający z szacunku do pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą.

ŚZŻAK skupia aktualnie w swoich szeregach niewielką już ilość weteranów-żołnierzy Armii Krajowej. Jest to proces naturalny i nieunikniony. Przewidując taką kolej rzeczy, założyciele Związku wprowadzili do Statutu zapis umożliwiający wstąpienie w jego szeregi tym, którzy nie mając uprawnień kombatanckich chcą bezinteresownie podjąć pracę patriotyczną. Wprowadzeni do Związku -za zgodą weteranów- jako członkowie nadzwyczajni, mogą za aktywny udział w realizacji celów Związku, zgodnie ze Statutem, otrzymać także członkostwo zwyczajne uprawniające do zasiadania w jego władzach statutowych. Właśnie na tzw. Młode Pokolenie, następców weteranów- żołnierzy AK liczą władze naszej pozarządowej organizacji.

W strukturach organizacyjnych ŚZŻK Okręg Zamość działa kilkusetosobowa grupa członków nadzwyczajnych i zwyczajnych niebędących żołnierzami AK, chętnie społecznie pracująca na rzecz realizacji naszych celów statutowych. Tak więc to właśnie Młode Pokolenie staje się następcą, kontynuatorem przekazywania kolejnym pokoleniom etosu Armii Krajowej.

Rozpoczęcie oficjalnej działalności naszego Okręgu to początek 1990 roku. Od tego czasu powstawały na terenie jego działalności Koła Rejonowe, są przyjmowani nowi członkowie, którzy nie mieli szans na uznanie ich działalności konspiracyjnej za czasów PRL. Systematycznie rozbudowywano m.in kalendarz uroczystości patriotyczno-religijnych ku pamięci odrzuconych przez ustrój komunistyczny bohaterów- żołnierzy AK i wspierającej ich masowo ludności cywilnej. Przy organizacji obchodów wszystkich świąt Związek starał się zawsze współpracować także i dzisiaj z wszystkimi życzliwymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Bardzo ważne jest i było dla członków Związku wsparcie Kościoła, władz rządowych i samorządowych, Wojska Polskiego, Policji, organizacji niepodległościowych, jednostek oświatowych, sponsorów, mediów, osób fizycznych itp. Dzięki takim wspólnym przedsięwzięciom cele naszego Związku mogą być osiągane efektywniej poprzez dotarcie do szerokiej grupy naszego społeczeństwa. Ważnym elementem każdej uroczystości jest udział sztandarów Armii Krajowej, wykonanych z inicjatywy poszczególnych Kół Rejonowych i środków pozyskanych ze składek członkowskich.

Okręg posiada 31 zarejestrowane w ZG ŚZŻAK sztandary w tym 4 obwodowe, 1 pułkowy, pozostałe są w posiadaniu Kół Rejonowych. Niestety, ze względu na wiek weteranów, coraz mniej naszych pocztów sztandarowych bierze udział w uroczystościach. Jest więc to zadanie do realizacji dla Młodego Pokolenia naszych członków. Prosimy o pomoc w reprezentacji Kół na uroczystościach poprzez zgłoszenie się do pocztów sztandarowych tam, gdzie jest taka potrzeba. Piękne i dostojne sztandary AK z hasłem Bóg- Honor- Ojczyzna powinny być widoczne na wszystkich ważnych wydarzeniach i świętach na terenie naszego Okręgu.

Nasz zamojski Okręg należy do grupy najaktywniejszych jednostek ŚZŻAK funkcjonujących na terenie kraju i za granicą. Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele działań także w kierunku obrony godności i dobrego imienia Armii Krajowej i Jej żołnierzy, walki o prawdę historyczną, opieki nad członkami Związku.

W czasie ponad dwudziestoletniej działalności Związku cały czas dbano o upamiętnianie miejsc walk i męczeństwa. Budowano nowe pomniki, fundowane często tak jak pomnik AK Inspektoratu Zamość usytuowany w Zamościu przy ul. Partyzantów, z dobrowolnych składek członków ŚZŻAK naszego Okręgu oraz dzięki pomocy patriotycznych sponsorów. W ostatnich latach organizowano coraz liczniejsze uroczystości, podejmowano nowe inicjatywy.