Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość rozpoczyna realizację projektu pn. „Koło Kultury 2020 – 2021” – rusza nabór [BEZPŁATNE]

2020-07-06

Uprzejmie informujemy, że Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość we współpracy z partnerem wydarzenia Polskim Związkiem Łowieckim Zarządem Okręgowym w Zamościu  rozpoczyna realizację zadania publicznego pn. „Koło Kultury 2020 – 2021”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020.

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim ożywienie i aktywizacja środowisk Kół Gospodyń Wiejskich w kontekście propagowania tradycji ludowej, wzmocnienia tożsamości kulturowej i społecznej oraz podniesienie świadomości dotyczącej bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu.

Adresatami nowego projektu są kobiety zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny (biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego). Nasza oferta obejmuje organizację warsztatów tematycznych opartych o wiedzę specjalistów, twórców ludowych i pracowników Muzeum Wsi Lubelskiej, wykłady tematyczne, pokazy i zajęcia edukacyjne oraz festyny regionalne. Miejscem realizacji będzie przestrzeń ekspozycji Muzeum Wsi Lubelskiej oraz teren działalności poszczególnych Kół. W ramach projektu w czterech powiatach zostanie przeprowadzonych  48 czterogodzinnych, otwartych wykładów i warsztatów. W Muzeum Wsi Lubelskiej odbędzie się 16 warsztatów edukacyjnych. W obu tych formach organizatorzy przewidują uczestnictwo min. 160 osób, po 40 osób z każdego powiatu.

Zakres tematyczny warsztatów, zajęć edukacyjnych i wykładów obejmie m.in.:

– poznanie tradycyjnych, prostych metod wytwarzania oraz dawnych wytworów rękodzielniczych ze szczególnym uwzględnieniem regionu Roztocza, w tym poznanie m.in. tajników pracy wiejskiego pszczelarza, nauka wytwarzania tradycyjnych wyrobów tkackich „pereborów”;

– plastyka obrzędowa – warsztaty – historia i tradycja zdobienia jajek z wykorzystaniem tradycyjnych motywów regionalnych i tradycyjnych narzędzi;

– plastyka obrzędowa – warsztaty nauka wyrobu tradycyjnych ozdób choinkowych;

– plastyka obrzędowa – warsztaty – wyrób tradycyjnych pająków ze słomy, kwiatów z bibuły i biżuterii zgodnie z tradycyjnymi wzorami i technikami;

– plastyka obrzędowa – warsztaty – wyrób wycinanek na podstawie wzorów pochodzących z XIX i XX w. zgromadzonych w Muzeum wycinanek lubelskich;

– warsztaty wypieku podpłomyków w oparciu o tradycyjną recepturę z wykorzystaniem tradycyjnego pieca opalanego drewnem;

– warsztaty przygotowywania potraw z dziczyzny;

– warsztaty obrzędowe nawiązujące do kalendarza wiejskiej ludności chrześcijańskiej z przełomu XIX i XX w. m.in. obrzędy związane z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą. Obrzędy związane z przygotowaniem tradycyjnej kolacji wigilijnej. Obrzędy związane z przygotowaniem tradycyjnego śniadania wielkanocnego. Warsztaty z wypieku tradycyjnych bab wielkanocnych. Warsztaty z wyrobu tradycyjnych przedmiotów obrzędowych;

–  warsztaty rzemieślnicze z wykorzystaniem dostępnego materiału roślinnego w tym roślin włóknistych;

– wykłady tematyczne związane z rokiem obrzędowym, legendami, historią regionu;

– cykl praktycznych warsztatów kulinarnych opartych o stare regionalne przepisy, receptury z wykorzystaniem produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obejmujących również obrzędowość i zwyczaje związane z przygotowaniem tradycyjnych wiejskich posiłków;

– warsztaty kulinarne obejmą również wspomnienia i doświadczenia wszystkich uczestników warsztatów (prowadzący, prelegenci, KGW) związane z poszukiwaniami produktów do wpisu na listę produktów tradycyjnych MRiRW, starych receptur, przepisów, zwyczajów i sposobów odtwarzania tradycyjnych potraw. Cykl warsztatów kulinarnych poprowadzi także znany lubelski kucharz, kulinarny ekspert, promotor produktów i kuchni regionalnej – Kamil Kotarski.

Warsztaty realizowane w miejscu działalności poszczególnych Kół  będą miały za zadanie poznanie warunków ich funkcjonowania, zasobów osobowych i rzeczowych pod kątem możliwych do rozwijania konkretnych dziedzin kultury ludowej. Ocenę tych warunków jak i propozycję kierunków rozwoju kół sporządzą i przedstawią uczestnikom specjaliści z Muzeum Wsi Lubelskiej prowadzący wykłady i warsztaty.

W ramach przewidzianych festynów regionalnych odbędą się w bieżącym roku Festyn Bożonarodzeniowy, prezentujący twórczość, zwyczaje i obrzędy związane z tym okresem, zaś w 2021 roku będą to festyny dotyczące Wielkanocy, Sobótki, Dożynek. Każdy festyn będzie organizowany w innym powiecie, co pozwoli uczestnikom projektu z poszczególnych powiatów m.in. wcielić się w rolę gospodarza i dodatkowo nabyć doświadczenia organizacyjne.

Na zakończenie projektu planujemy organizację festynu połączonego z konkursem, którego celem będzie podsumowanie projektu oraz wybór najaktywniejszych kół i uczestników, prezentujących najciekawsze formy kultury ludowej. Zostanie wydana również publikacja, w której oprócz kronikarskiego zapisu przebiegu projektu, opisane będą tradycje i zwyczaje ludowe Zamojszczyzny oraz zebrane przepisy kuchni regionalnej.

Chęć udziału w tym zadaniu publicznym prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: akzam@tlen.pl, do sekretariatu Związku (tel. 84 677 65 56, ul. Partyzantów 3, Zamość, w godzinach od 9:00 – 13:00) lub bezpośrednio do członków Zarządu – Prezes: 501 589 888, Sekretarz: 508 257 914. Więcej informacji na: www.akzamosc.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin realizacji zadania: lipiec 2020 r.-listopad 2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ

 

Serdecznie zachęcamy członkinie Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w naszym przedsięwzięciu.