Nowy projekt Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu – Kierunek Kultura” [BEZPŁATNE]

2020-07-02

plakat Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu - Kierunek Kultura.

Uprzejmie informujemy, że Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość rozpoczyna realizację zadania publicznego pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu – Kierunek Kultura”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2020.

Projekt jest rozwinięciem dotychczasowej oferty Uniwersytetu Powszechnego funkcjonującego przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu o postulowany przez jego słuchaczy kierunek „kultura ludowa i tradycyjna”. Zadanie będzie realizowane od lipca do listopada 2020 r. bieżącego roku i obejmie szereg działań służących kultywowaniu tradycji oraz wzbogacaniu życia kulturalnego lokalnych społeczności regionu.

Nasz projekt skierowany jest głównie do członkiń ośmiu Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie czterech powiatów Zamojszczyzny (powiat zamojski, hrubieszowski, tomaszowski i biłgorajski). Jednocześnie informujemy, że nie wykluczamy udziału w projekcie innych osób, których udział nie przekroczy 10 % ogólnej liczby beneficjentów. Wybór adresatów podyktowany jest deklarowanymi zainteresowaniami uczestników i zgłaszaną chęcią udziału w projekcie.

Zajęcia realizowane będą w wybudowanej w 2019 roku sali ekspozycyjnej Muzeum  w Bondyrzu (będącym siedzibą Uniwersytetu), jak również poza jego terenem, w miejscowościach będących siedzibą Kół Gospodyń Wiejskich oraz dodatkowo przewidziane są wyjazdy do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

W ramach projektu odbędzie się cykl wykładów teoretycznych, historycznych, zajęcia edukacyjne oraz warsztaty praktyczne o tematyce dotyczącej kultury ludowej i tradycyjnej. Wykłady teoretyczne prowadzone będą przez regionalistów z Muzeum Wsi Lubelskiej. Obejmą 36 czterogodzinnych, otwartych wykładów i warsztatów. W Muzeum Wsi Lubelskiej odbędą się 4 warsztaty edukacyjne (po jednym dla każdego powiatu). W obu tych formach uczestniczyć będzie min. 120 osób, po 30 osób z każdego powiatu. Warsztaty praktyczne realizowane będą w budynku Muzeum Historycznego  Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu, w siedzibach Kół Gospodyń Wiejskich  oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Pierwsze wykłady będą prowadzone w Muzeum Wsi Lubelskiej i pozwolą na zdobywanie wiedzy o kulturze ludowej regionu „u źródła” w naturalnych warunkach dawnej wsi polskiej z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i materiałów naturalnych. Organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów tematycznych będzie oparte o ekspercką wiedzę specjalistów, twórców ludowych i pracowników merytorycznych Muzeum Wsi Lubelskiej. Celem warsztatów jest poznanie warunków funkcjonowania miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich, ich zasobów osobowych i rzeczowych pod kątem możliwych do rozwijania konkretnych dziedzin kultury ludowej. Ocenę tych warunków jak i propozycję kierunków rozwoju kół sporządzą i przedstawią uczestnikom specjaliści z Muzeum Wsi Lubelskiej prowadzący wykłady i warsztaty. Poszczególne Koła będą miały możliwość wyboru swojej „specjalizacji” w określonej dziedzinie kultury, właściwej dla ich zainteresowań i zasobów jakie posiadają.

Zakres tematyczny warsztatów, zajęć edukacyjnych i wykładów w ramach niniejszego projektu obejmie m.in.:

– poznanie tradycyjnych, prostych metod wytwarzania oraz dawnych wytworów rękodzielniczych ze szczególnym uwzględnieniem regionu Roztocza w tym poznanie m.in. tajników pracy wiejskiego pszczelarza, nauka wytwarzania tradycyjnych wyrobów tkackich „pereborów”,

– plastykę obrzędową – warsztaty nt. historii i tradycji zdobienia jajek z wykorzystaniem tradycyjnych motywów regionalnych i tradycyjnych narzędzi,

 – plastykę obrzędową – warsztaty – nauka wyrobu tradycyjnych ozdób choinkowych,

 – plastykę obrzędową – warsztaty – wyrób tradycyjnych pająków ze słomy, kwiatów z bibuły i biżuterii zgodnie z tradycyjnymi wzorami i technikami,

– plastykę obrzędową – warsztaty – wyrób wycinanek na podstawie wzorów pochodzących z XIX i XX w. zgromadzonych w Muzeum wycinanek lubelskich,

– warsztaty wypieku podpłomyków w oparciu o tradycyjną recepturę z wykorzystaniem tradycyjnego pieca opalanego drewnem,

– warsztaty obrzędowe nawiązujące do kalendarza wiejskiej ludności chrześcijańskiej z przełomu XIX i XX w., m.in. obrzędy związane z Bożym Narodzeniem (przygotowanie tradycyjnej kolacji wigilijnej), z Wielkanocą (warsztaty z przygotowania tradycyjnego śniadania wielkanocnego, wypieku tradycyjnych bab wielkanocnych, wyrobu tradycyjnych przedmiotów obrzędowych)

– warsztaty rzemieślnicze z wykorzystaniem dostępnego materiału roślinnego w tym roślin włóknistych,

– wykłady tematyczne związane z rokiem obrzędowym, legendami, historią regionu,

– cykl praktycznych warsztatów kulinarnych opartych o stare regionalne przepisy, receptury z wykorzystaniem produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obejmujących również obrzędowość i zwyczaje związane z przygotowaniem tradycyjnych wiejskich posiłków,

– warsztaty kulinarne obejmą również wspomnienia i doświadczenia wszystkich uczestników warsztatów ( prowadzący, prelegenci, KGW) związane z poszukiwaniami produktów do wpisu na listę produktów tradycyjnych MRiRW, starych receptur, przepisów, zwyczajów i sposobów odtwarzania tradycyjnych potraw.

Dodatkowo planujemy organizację czterech festynów promujących kulturę ludową i tradycję (promocja wyrobów tradycyjnych, prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z Wielkanocą, Sobótką, Dożynkami) na terenie każdego z powiatów. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany festyn połączony z konkursem, którego celem będzie podsumowanie projektu i wybór najaktywniejszych kół i uczestników, prezentujących najciekawsze formy kultury ludowej. Zamierzamy również wydać publikację prezentującą przebieg projektu, która jednocześnie stanowić będzie przewodnik po kulturalnych zakątkach regionu Zamojszczyzny. Wydawnictwo zawierać będzie prezentację  Kół Gospodyń Wiejskich, ich „specjalności kulturowej”, opis zwyczajów i tradycji ludowych oraz przepisy kulinarne.

Projekt zakłada również organizację wykładów historycznych – lekcji historii dla młodzieży szkolnej ze szkół z terenu Zamojszczyzny. Spotkania prowadzone będą od poniedziałku do piątku. Scenariusz lekcji obejmie informacje historyczne dotyczące Powstania Zamojskiego i Żołnierzy Niezłomnych Zamojszczyzny. Formy przekazu informacji podczas lekcji historii zostaną wzbogacone o techniki multimedialne i gry terenowe dla uczestników.

Chęć udziału w tym zadaniu publicznym prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: akzam@tlen.pl, do sekretariatu Związku (tel. 84 677 65 56, ul. Partyzantów 3, Zamość, w godzinach od 9:00 – 13:00) lub bezpośrednio do członków Zarządu – Prezes: 501 589 888, Sekretarz: 508 257 914.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zachęcamy członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz wszystkie inne  zainteresowane osoby do udziału w naszym projekcie.

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO – POBIERZ

 

niw logo.fio logo.

 

Z poważaniem
Sekretariat Światowego
Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość