“Uniwersytet powszechny w Bondyrzu – kierunek zdrowie publiczne”

2022-02-01

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość realizuje kolejny projekt z funduszy przekazanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dofinansowanie uzyskało zadanie publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 pod tytułem „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu – kierunek zdrowie publiczne”.

Zadanie jest rozwinięciem dotychczasowej oferty dydaktycznej Uniwersytetu Powszechnego działającego przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu o kierunek „zdrowie publiczne”. Obejmuje realizację szeregu działań związanych z profilaktyką zdrowotną oraz promocją aktywności ruchowej i prawidłowego, zdrowego trybu życia.

Adresatami zadania są dorosłe osoby, mieszkańcy czterech powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, w tym uczestnicy dotychczasowych zajęć organizowanych w ramach Uniwersytetu.

W ramach projektu zaplanowane są wykłady teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. Działania nastawione są na popularyzację aktywności ruchowej, poznanie zasad prawidłowego żywienia, podniesieniu społecznej świadomości na temat zdrowia/zdrowego trybu życia i higieny psychicznej.

Zadanie publiczne jest współfinasowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.