ŚZŻAK Okręg Zamość rozpoczyna realizację nowego projektu skierowanego do młodzieży szkolnej z terenu Zamojszczyzny – „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” [BEZPŁATNE]

2020-07-03

konkurs niezłomni, plakat.Uprzejmie informujemy, że Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość rozpoczyna realizację nowego projektu skierowanego do młodzieży szkolnej z terenu Zamojszczyzny pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zadanie realizowane jest na terenie Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu nr 183a, Gmina Adamów. Muzeum, którego właścicielem jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, to wyjątkowe miejsce pielęgnujące etos Armii Krajowej i mogące poszczycić się cennymi walorami muzealnymi i historycznymi, m. in. bronią białą, bronią palną, zbiorami artyleryjskimi, mundurami i sprzętem liturgicznym, znajdują się tu także archiwalia – około 800 zdjęć i dokumentów.

Już teraz zachęcamy młodzież oraz inne zainteresowane osoby do bezpłatnego odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca podczas wakacyjnych podróży:

Godziny otwarcia Muzeum:

ŚRODA – 8:00-16:00
CZWARTEK –  8:00-16:00
PIĄTEK – 10:00-18:00
SOBOTA – 10:00-18:00
NIEDZIELA  –10:00-18:00
(za wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca)

Istnieje także możliwość uzgodnienia terminu bezpłatnego zwiedzania Muzeum z Kustoszem – Panem Edmundem Sitkiem – tel. 696 273 788.

Zadanie adresowane do uczniów 40 szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny  (po 10 szkół z każdego powiatu). Chęć udziału w tym zadaniu publicznym prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: akzam@tlen.pl, do sekretariatu Związku (tel. 84 677 65 56, ul. Partyzantów 3, Zamość, w godzinach od 9:00 – 13:00) lub bezpośrednio do członków Zarządu – Prezes: 501 589 888, Sekretarz: 508 257 914.

Podstawowym elementem projektu będą lekcje historii walk Żołnierzy Niezłomnych na terenie Zamojszczyzny, koncentrujące się głównie na okresie Powstania Zamojskiego. Tym samym chcielibyśmy zainteresować młodzież szkolną historią Polskiego Podziemia Niepodległościowego i jego bohaterów, w tym bohaterskich czynów Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny. Według prof. Jerzego Markiewicza tylko powstanie warszawskie przewyższa Zamojszczyznę zarówno pod względem rozmiarów masowych zbrodni, jak i skali zbrojnego oporu przeciwko okupantowi. Skala ta była tak wielka, że sami Niemcy masowe wystąpienia polskiego podziemia nazwali powstaniem. Trzeba też przypomnieć, że powstanie to jako jedno z nielicznych należy uznać za udane. Przynajmniej częściowo. Całkowite zwycięstwo było niemożliwe, tak jak niemożliwe było zwycięstwo Polski w ówczesnej sytuacji politycznej. Mimo tak istotnego znaczenia Powstania Zamojskiego jest ono mało znanym faktem naszej historii. Innym czynnikiem stanowiącym o wyjątkowości powstania zamojskiego był jego chłopski charakter. Ponad 85 proc. żołnierzy AK stanowili chłopi, a ponadto na wszystkich szczeblach dowodzenia przeważali podoficerowie i oficerowie wywodzący się z rodzin wiejskich. Procentowy udział żołnierzy pochodzenia inteligenckiego lub ziemiańskiego był naprawdę znikomy i dotyczył z reguły wyższych oficerów. W działaniach edukacyjnych projektu podkreślamy rolę wsi polskiej, która nie tylko stanowiła bazę rekrutacyjną dla konspiracyjnego wojska. Była też dla niego zapleczem materiałowym i świadczyła wszelkie potrzebne usługi, od dostarczania kwater i środków transportu (furmanek), poczynając na wywiadzie i opiece nad chorymi i rannymi, kończąc. Bez wsi partyzantka nie mogła istnieć. Wiedzieli o tym dobrze dowódcy, zarówno Armii Krajowej, jak i Batalionów Chłopskich i dlatego wydali rozkazy bezwzględnie zabraniające rekwizycji artykułów żywnościowych we wsiach zamieszkałych przez ludność polską. Tylko w wyjątkowych wypadkach, kiedy zdobywanie żywności było połączone z dużym ryzykiem strat w ludziach, wolno było rekwirować ją u Polaków. Należało jednak zapłacić po cenach wyższych niż kontyngentowe. O zwycięskim charakterze powstania świadczy fakt, iż w dniu 22 lutego 1943 r. Hans Frank oficjalnie zarządził wstrzymanie akcji przesiedleńczej na Zamojszczyźnie. Stało się jasne, że miejscowe siły okupanta, nawet przy wsparciu z innych regionów Generalnej Guberni, nie są w stanie nie tylko pokonać polskiego ruchu oporu, ale i zapewnić bezpieczeństwa niemieckim nasiedleńcom.

W tym miejscu chcielibyśmy również nadmienić, że we wrześniu zainteresowane uczestnictwem w projekcie szkoły zaprosimy do udziału w lekcjach na terenie naszego Muzeum. W trakcie jej trwania przewidziany jest posiłek dla uczestników. Ponadto Związek będzie partycypował w kosztach transportu ze szkół do Bondyrza i z powrotem. Zainteresowane udziałem placówki oświatowe z wyprzedzeniem poinformujemy w jakich terminach będą odbywały ww. zajęcia.

W okresie wakacyjnym zachęcamy do udziału w konkursie historycznym „Wakacje z historią”.

Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wykonać pracę historyczną, zawierającą opis odwiedzonego miejsca pamięci narodowej, związanego z walkami o Niepodległą w okresie 1939 – 1953, wywiady z mieszkańcami i kombatantami walk.

Młodzież może korzystać z zasobów Związku takich jak: zbiory Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu, wydawnictw, aplikacji mobilnych.

Mamy nadzieję, że działania realizowane podczas projektu przyczynią się przede wszystkim do wzrostu świadomości narodowej uczestników oraz do większego zainteresowania historią lokalną. Zakładamy, iż wykłady historyczne dla szkół zostaną w przyszłości jednym z elementów nauki historii i podobnie jak to ma się rzecz w przypadku powstania warszawskiego, udział w wykładach o historii powstania zamojskiego prowadzonych w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK będzie jednym z ciekawszych sposobów zdobycia wiedzy historycznej.

Zadanie jest kontynuacją dotychczasowych działań Związku skoncentrowanych na popularyzacji i zachowaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych walczących na terenie Zamojszczyzny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

REGULAMIN KONKURSU – ZOBACZ

Serdecznie zachęcamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.

wojsko polskie logo.