Kolejne inwestycje w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im.Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu. Informacja o wykonaniu systemów zabezpieczających zbiory Muzeum.

Uprzejmie informujemy, że Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość w ramach działań Związku na rzecz modernizacji będącego własnością Związku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu w bieżącym roku pozyskał środki zewnętrzne na wykonanie nowoczesnej instalacji systemów zabezpieczających zbiory w Muzeum.

W dniu 12.11.2021 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu miała miejsce konferencja prasowa z udziałem władz Związku, na której przekazano do wiadomości publicznej m.in. informacje o podjętym przedsięwzięciu i podmiotach udzielających wsparcia.

Więcej tutaj:

Nowa inwestycja realizowana jest dzięki środkom zewnętrznym i własnym.

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa zbiorów Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. Adama w Bondyrzu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (obecnie MKiDN) pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

mkidn logo ak zamosc

Zadanie prewencyjne polegające na poprawie bezpieczeństwa zbiorów Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu jest współfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sponsorem Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa “Adama” w Bondyrzu.

„Modernizacja Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu oraz kontynuacja projektu pn. „Koło Kultury 2020-2021”, dofinansowana przez Bogdankę spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny”.

Inwestycje wsparły także Fundacja PKO Banku Polskiego i zamojska spółka ZDI Sp. z o.o.

Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu w ostatnim czasie było terenem realizacji ważnych inwestycji, m.in. generalnego remontu starego budynku (https://akzamosc.pl/2018/10/02/uroczyste-otwarcie-ekspozycji-pn-niezlomni-zamojszczyzny-walka-zbrojna-o-niepodleglosc-w-latach-1939-1953-28-09-2018-relacja-zdjecia/), budowy nowego obiektu Muzeum (https://akzamosc.pl/2020/02/28/uroczyste-otwarcie-sal-ekspozycyjnych-przy-muzeum-historycznym-inspektoratu-zamojskiego-armii-krajowej-im-stanislawa-prusa-adama-w-bondyrzu-26-02-2020-relacja-zdjecia/), unowocześnienia ekspozycji muzealnych, zakupu nowego wyposażenia, nowej aranżacji sal wystawowych.

W tym roku Zarząd podjął decyzję o wykonaniu nowoczesnej instalacji systemów zabezpieczających zbiory Muzeum, które zastąpią te zainstalowane przed laty. Na terenie obiektu planowana jest wymiana i rozbudowa systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

W lipcu wykonano projekty systemów zabezpieczających (opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiary robót), pozwalających na realizację inwestycji.

W sierpniu ŚZŻAK Okręg Zamość złożył ofertę na wykonania systemów zabezpieczających zbiory Muzeum. W przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wpłynęło 5 ofert, wybrana została najkorzystniejsza, którą przedstawiła – Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Zamościu.  W dn. 13.09.2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą nowej inwestycji pomiędzy stronami: Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – reprezentowanym przez Prezesa Związku Posła Sławomira Zawiślaka i Skarbnika Andrzeja Skibę oraz Wojewódzką Usługową Spółdzielnią Inwalidów w Zamościu.

Na przełomie października i listopada rozpoczęły się pierwsze prace na terenie Muzeum. Został zakupiony sprzęt do montażu instalacji. Stara instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego została zdemontowana a na jej miejsce już wkrótce zostanie wykonana nowa. W związku z prowadzonymi pracami zakupiono materiały, które pozwolą na wymianę i rozbudowę istniejącego systemu alarmowego, przeciwpożarowego, systemu monitoringu opartego na systemie kamer IP.

Powyższa inwestycja ma na celu nie tylko zwiększenie poprawy bezpieczeństwa zbiorów przed kradzieżą, pożarem i innym niebezpieczeństwem, ale jednocześnie pozwoli unowocześnić obiekt oraz, w nawiązaniu do współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, umieścić Muzeum w Bondyrzu na stronie internetowej Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, do którego należą placówki gromadzące zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury, spełniające wysokie kryterium działalności merytorycznej. Muzeum, dzięki podjętym działaniom na rzecz jego unowocześnienia, spełniać będzie warunki i standardy, które umożliwią  umieszczenie w powyższym wykazie.

Aktualny, wysoki status naszego Muzeum podkreśla fakt, iż w ostatnim czasie zostało ono umieszczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na liście miejsc w województwie lubelskim rekomendowanych do organizacji szkolnych wycieczek w ramach projektu pn. „Poznaj Polskę”. Zapraszamy do jego bezpłatnego zwiedzania uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Placówka stanowi doskonałe miejsce nauki historii i odkrywania własnego dziedzictwa w procesie edukacji patriotycznej młodego pokolenia. Bardzo cieszy nas fakt, że jego potencjał został dostrzeżony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2021/09/10/ministerstwo-edukacji-i-nauki-w-ramach-dofinansowania-wycieczek-z-programu-poznaj-polske-zacheca-uczniow-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Muzeum Historycznego w Bondyrzu. Oferta bezpłatnego zwiedzania dostępna jest tutaj: https://akzamosc.pl/muzeum