Uroczyste otwarcie sal ekspozycyjnych przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu – 26.02.2020 [RELACJA, ZDJĘCIA]

otwarcie sal ekspozycyjnych bondyrz 2020.Uprzejmie informujemy, że dnia 26 lutego br. w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, Gmina Adamów) odbyła się zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (właściciela ww. muzeum) uroczystość otwarcia nowych sal ekspozycyjnych.

Zakończona inwestycja pn. „Budowa sali ekspozycyjnej przy Muzeum Historycznym AK w Bondyrzu” została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 360 tys. zł (całkowity koszt inwestycji wyniósł 484 717,42 zł) oraz innych życzliwych sponsorów.

Zrealizowane działania inwestycyjne stanowią kontynuację prac podjętych w 2018 roku, kiedy to staraniem Prezesa ŚZŻAK O/Z posła Sławomira Zawiślaka, przeprowadzono generalny remont muzeum i jego otoczenia, obejmujący m.in. remont budynku, konserwację muzealiów i unowocześnienie ekspozycji stałej pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953”.

Muzeum w Bondyrzu funkcjonuje od 1972 r. i od początku jest bezpłatnie udostępniane dla zwiedzających. To wyjątkowe miejsce upowszechniające działalność Armii Krajowej na terenie Zamojszczyzny, mogące poszczycić się wieloma cennymi i unikatowymi eksponatami historycznymi, w tym m.in. cennymi militariami (czołg T 34, broń palna, broń biała, amunicja, itp.), licznymi fotografiami, dokumentami, kompletnym umundurowaniem oraz unikalnym w skali kraju kompletnym Ołtarzem Polowym WP z 1939 r. W muzeum znajduje się również ekspozycja poświęcona Powstaniu Zamojskiemu.

Związek jako właściciel obiektu w miarę swoich możliwości stara się, aby stało się ono miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym i nowoczesnym (multimedia, sale – kinowa i konferencyjna), zwłaszcza dla młodych odbiorców.

W ubiegłym roku główny budynek Muzeum został rozbudowany o dodatkowe, piętrowe skrzydło, w którym w dwóch dużych salach ekspozycyjnych zostaną umieszczone eksponaty dotąd nie udostępniane dla zwiedzających. Uzyskana poprzez budowę nowego budynku dodatkowa powierzchnia pozwoli na ekspozycję większej ilości muzealiów oraz intensywniejsze wykorzystanie muzeum do celów wystawienniczo-dydaktyczno-kulturalnych. Na piętrze nowego budynku część powierzchni została przeznaczona na salę konferencyjną. Przypomnijmy decyzja o podjęciu nowej inwestycji została przedstawiona opinii publicznej podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 26 kwietna 2019 r. z udziałem Prezydium i członków Związku na, której został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, w ramach zadania: Budowa sali ekspozycyjnej przy Muzeum Historycznym AK w Bondyrzu. Do przetargu zgłosiły się trzy firmy. Wykonawcą została firma Atos Spółka z o.o. z Biłgoraja (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- z dnia 4.06.2019 r.)

Był to jeden z większych i ważniejszych w ostatnim czasie dla Związku projektów, powstających z myślą o gościach muzeum i poszerzeniu dotychczasowej oferty kulturalnej i edukacyjnej. W ramach, której obok zwiedzania nowoczesnej ekspozycji poświęconej działalność Armii Krajowej na terenie Zamojszczyzny, istnieje możliwość organizacji wykładów historycznych, obejrzenia projekcji filmowych w małej sali kinowej, spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. weteranami AK oraz uzgodnienia wyboru terminu indywidualnego bądź grupowego, bezpłatnego zwiedzania z kontynuującym patriotyczne tradycje rodzinne Kustoszem Muzeum, Panem Edmundem Sitkiem, synem założyciela i głównego pomysłodawcy utworzenia muzeum, działacza niepodległościowego – Jana Sitka.

Uroczystość otwarcia nowych sal rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych i licznych uczestników przed budynkiem muzeum w Bondyrzu. Poczty sztandarowe wprowadził wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyński. Następnie miało miejsce podniesienie flagi państwowej oraz odegranie Hymnu Państwowego.

W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – właściciela muzeum zebranych na uroczystym otwarciu powitał Sekretarz Związku – Witold Marucha. Po powitaniu licznie przybyłych gości, Tomasz Książek, Prezes Koła Rejonowego w Biłgoraju poprosił o zabranie głosu S. Zawiślaka – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość posła na Sejm RP.

W swoim wystąpieniu Prezes Związku nawiązał do bogatej historii Muzeum, podziękował za pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji rozbudowy muzeum. Podziękował także licznie zebranym gościom za udział w uroczystości otwarcia nowych sal ekspozycyjnych, zachęcając do jego bezpłatnego zwiedzenia i skorzystania z poszerzonej oferty muzeum.

Po okolicznościowym wystąpieniu Prezesa ŚZŻAK O/Z i uroczystym przecięciu wstęgi przez honorowych gości: prof. dr hab. Piotra Glińskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lecha Sprawkę – Wojewodę Lubelskiego oraz Prezes ŚZŻAK O/Z – Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, ks. płk. Bogusław Romankiewicz kapelan WP dokonał poświęcenia nowego obiektu muzeum. W tej części swoje wystąpienia okolicznościowe wygłosili również goście honorowi Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński i Wojewoda Lubelski. Po ww. wystąpieniach Komendant Hufca ZHP Tomaszów Lubelski – Anna Rojek odczytała przesłany specjalnie z tej okazji list gratulacyjny Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jana Józefa Kasprzyka. Stosowne listy przesłane zostały również przez Dowódcę 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego –  płk. Jakuba Garbowskiego oraz  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Marka Kamolę.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie postanowienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczącego odznaczeń medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Uhonorowani zostali Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz na wniosek Prezesa aktywni społecznicy, członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość: Jerzy Blicharz, Marian Derkacz, Franciszek Duda, Bolesław Gruszczyński, Anna Hawryluk, Józef Konopka, Józef Łaba, Anna Łukaszczyk, Jerzy Marucha, Jerzy Nizio, Władysław Rybaczuk, Eugeniusz Stąsiek, Karolina Szady, Andrzeja Wojtyło. Ceremonii wręczenia w imieniu Prezydenta RP dokonali Minister Piotr Gliński i Wojewoda Lubelski.  

Medal Stulecia Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości,  kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2021. 

Następnie wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński odczytał akt przyznania honorowej „Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”.  Wręczenia honorowej odznaki dokonali Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak i członkowie Prezydium Związku. Odznaką uhonorowano: prof. dr hab. Piotra Glińskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lecha Sprawkę – Wojewodę Lubelskiego, Tomasza Dudka – Prezesa Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, Krzysztofa Bednarza – Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Jana Szymanika – Prokurenta ZDI sp. z o.o.

W tej części uroczystości zostały wręczone także okolicznościowe podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do pomyślnego zrealizowania inwestycji rozbudowy muzeum. Okolicznościowe podziękowanie otrzymali: prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Kamola – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Edward Sidoruk Dyrektor Lubelskiego Oddziału Totalizatora Sportowego, Krzysztof Bednarz – Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Anna Borkowska-Kniołek Prezes Zarządu Fundacji PGE, Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP LHS Sp. z o.o, Katarzyna Różycka Prezes Zarządu Fundacji Orlen – Dar Serca, Zbigniew Chmiel – Prezes Zarządu Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza,  Artur Wasil – Prezes Zarządu Lubelski Węgiel Bogdanka S.A, Tadeusz Badach – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, Stanisław Grześko – Starosta Powiatu Zamojskiego, Zdzisław Ostasz  -Prezes Zarządu ZDI Sp. z o.o., Ireneusza Krupy Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa, Dariusz Danilewicz Prezes Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o., Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Jan Szymanik Prokurent ZDI Sp. z o. o., Andrzej Cielica – Prezes Firmy ATOS Sp. z o. o. z Biłgoraja.

Wśród uhonorowanych specjalnie z tej okazji przygotowanymi okolicznościowymi grawertonami znaleźli się: Leszek Dmitroca Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski, Krzysztof Dźwierzyński Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm, Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Zamościu, Krzysztof Litwin – Prezes Eko-Kras Sp. z o.o., Zenon Wilkos Prezes Zarządu Euro-Car Sp. z o.o., Tomasz Szewczak – Prezes Pro-Tech Technika Grzewcza Sp. z o.o., Stanisław Nawrocki Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, Lucjan Bednarz Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, Waldemar Kuśmierczyk Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski, Jan Dworzycki, Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, Wojciech Adamczyk – Łowczy Okręgowy Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu, Witold Marucha – Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Jacek Jabłoński Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa, Maciej Jaroni Właściciel Firmy Jaroni Konserwacja Żurawi, Krzysztof Kowa – Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Kazimierz Kopeć  Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik, Renata Miziuk – Prezes PGKiM Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski, Grzegorz Bukała Prezes Spółki INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o, Marcin Wojewoda Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy, Edmund Sitek Społeczny Kustosz Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps „Adam” w Bondyrzu, Jan Dudek, Władysław Kardasz –Właściciel Drukarni Attyla. Podziękowania wręczył Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak w asyście członków Prezydium Związku.

Dodatkowo w ramach uhonorowania wszystkich podmiotów zaangażowanych w pomoc przy rozbudowie muzeum, decyzją Prezydium informacje o ww. została umieszczone na tablicy pamiątkowej znajdującej się na budynku obiektu oraz wymienione na stronie internetowej Związku.

tablica pamiątkowa bondyrz 2020.
Po ceremonii wręczenia powyższych podziękowań zaprzyjaźniony ze ŚZŻAK O/Z młodzieżowy zespół wokalny „Ku-chwale” z Józefowa zaprezentował swoje autorskie utwory.

Po zakończeniu części oficjalnej i odprowadzeniu Pocztów Sztandarowych przez por. Andrzeja Jaroszyńskiego zgromadzeni goście udali się na wspólne zwiedzanie muzeum.

Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem żołnierskim.

Zaproszenie ŚZŻAK Okręg Zamość na ww. uroczystości przyjęli m.in.: prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, por. Jan Jabłoniec ps. „Fiat” – żołnierz Uskoka, Kpt. Longin Rozwadowski ps. „Wilk”, Jerzy Chróścikowski Senator RP – reprezentowany przez p. Joannę Jabłońską, Przemysław Czarnek Poseł na Sejm RP – reprezentowany przez asystenta p. Jakuba Koper, Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Sebastian Paul – Dyrektor Delegatury w Zamościu LUW, Waldemar Podsiadły – Z-ca Dyrektora Biura Wojewody, Maria Gmyz – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty – reprezentowana przez p. Monikę Żur Dyrektora Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Zamościu, ppłk Leszek Winogrodzki, kpt. Dariusz Tujaka – w imieniu Dowódcy Garnizonu Zamość, ppłk Wojciech Brykner – Dowódca 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, płk Jakub Garbowski – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego reprezentowany przez st. chor. Andrzeja Leśko i Irenę Łasochę – Chucz, płk Dariusz Bernat  – Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu – reprezentowany przez p. Piotra Rypinę, st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, st. kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, ks. kan. płk Bogusław Romankiewicz, ks. Ryszard Ostasz – Kapelan Jednostki Strzeleckiej JS 2020 Hrubieszów proboszcz parafii pw. św. Anny  w Tuczępach, Witold Marucha – Wicestarosta Zamojski, Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lub., Krzysztof Bednarz – Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Ireneusz Krupa – Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – reprezentowany przez p. Jacka Janiszek, Krzysztof Kowa  – Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. reprezentowany przez p. Zdzisława Salus – Członka Zarządu KSC S.A. i p. Edwarda Wyłupka – Pełnomocnika Zarządu KSC S.A. ds. strategii inwestycyjnej, Andrzej Cielica – Prezes Zarządu Firmy „Atos” Sp. z o.o., Paweł Rybicki – Wiceprezes Zarządu Fundacji PGNiG S.A.  im. Ignacego Łukasiewicza, Agnieszka Wołoch Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy, Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny  PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Zamościu, Zdzisław Ostasz Prezes Zarządu ZDI Sp. z o.o, Jan Szymanik – Prokurent ZDI sp. z o.o., Andrzej Skiba – Wiceprezes Zarządu PKP LHS Sp. z o. o., Renata Miziuk – Prezes PGKiM Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski, Piotr Mróz – Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Stanisław Nawrocki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, Andrzej Tittenbrun – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, Andrzej Wojtyło – Z-ca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, Piotr Gawryszczak – Wojewódzki Komendanta OHP w Lublinie, Jan Teterycz – Właściciel firmy Usługi Transportowe – Ciężarowe, Władysław Kasprzak – Właściciel Firmy Van Taxi, Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia Bitwa Pod Komarowem, Wojciech Adamczyk – Łowczy Okręgowy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, Leszek Tabiszewski – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, Harcmistrz Anna Rojek – Komendanta Hufca ZHP Tomaszów Lubelski oraz harcerze z 10 drużyny harcerskiej Traperski Krąg z Suśca, Jan Dworzycki – Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Edmund Sitek Społeczny Kustosz Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu oraz  Kombatanci AK i BCh,  rodziny Żołnierzy AK, Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość, Prezesi i członkowie Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Zamość z pocztami sztandarowymi z Hrubieszowa, Starego Zamościa, Zamościa, Józefowa,  Tyszowiec, Biłgoraja, Uchań, Komarowa, Zwierzyńca, Suśca, Rudnika, Skierbieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Grabowca, Mircza, Trzeszczan, Żółkiewki, Gorzkowa, a także przedstawiciele Dyrekcji Szkół, Burs Międzyszkolnych, ośrodków młodzieżowych, młodzież szkolna, harcerze, pracownicy samorządowi, przedstawiciele instytucji społecznych i lokalnych mediów.

Prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak serdecznie dziękuje , sponsorom, darczyńcom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji projektu, zwłaszcza Edmundowi Sitkowi oraz jego rodzinie za wykazane obywatelskie i patriotyczne zaangażowanie na rzecz organizacji ww. uroczystości.

Prezes ŚZŻAK O/Z przekazał również zebranym dobrą informację dotyczącą poszerzenia istniejącej oferty dla szkół z regionu, i w związku z tym pozytywnie zaaprobowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej z zapewnionym finansowaniem wniosek dotyczący nowego projektu. Zadanie pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” będzie realizowane na terenie muzeum, po rozbudowie o dodatkowe sale ekspozycyjne muzeum posiada idealne warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jest wyposażone w sprzęt multimedialny, komputerowy i konferencyjny umożliwiający prowadzenie zajęć z 30 osobową grupą słuchaczy. Zadanie adresowane do uczniów 40 szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z czterech powiatów Zamojszczyzny (po 10 szkół z każdego powiatu) dotyczy historii Żołnierzy Niezłomnych na terenie Zamojszczyzny, koncentrując się głównie wokół tematu Powstania Zamojskiego. Placówki oświatowe zainteresowane udziałem w tym projekcie mogą zgłaszać się do sekretariatu Związku (tel. 84 677 65 56, ul. Partyzantów 3, Zamość) lub bezpośrednio do członków Zarządu – Prezes:501 589 888, Sekretarz: 508 257 914.

W ramach projektu zaplanowany jest również wakacyjny konkurs historyczny pn. „Wakacje z historią”, podczas którego uczestnicy zadania będą samodzielnie poznawać i opisywać historię Wyklętych, bazując na informacjach uzyskanych podczas lekcji historii, korzystając z zasobów Związku tj.: zbiorów muzeum, wydawnictw i aplikacji mobilnych. Celem projektu jest m.in. zwiększenie zainteresowania młodego pokolenia lokalną historią.

Na zakończenie poseł S. Zawiślak  zaprosił wszystkich zainteresowanych, w tym szkoły i inne instytucje do podjęcia współpracy i skorzystanie z oferty bezpłatnego zwiedzania Muzeum w Bondyrzu. Więcej informacji na temat działalności muzeum i jego oferty na stronie ŚZŻAK Okręg/Zamość: www.akzamosc.pl/muzeum

Folder o Muzeum

Wydawca: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

CZYTAJ    POBIERZ (.zip)

https://www.gov.pl/web/kultura/otwarcie-nowej-sali-ekspozycyjnej-muzeum-ak-w-bondyrzu-to-nasze-wspolne-dobro

https://lublin.tvp.pl/46846272/muzeum-ak-w-bondyrzu-z-nowoczesnymi-salami-ekspozycyjnymi  

https://lublin.onet.pl/bondyrz-glinski-dziekuje-mieszkancom-za-muzeum-poswiecone-ak/bm7l36d  

https://roztocze.net/pl/690_polityka/341059_prof-piotr-glinski-z-wizyta-w-bondyrzu-i-zamosciu.html  

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo_i_patriotyzm/341060_medal-dla-posla-zawislaka.html  

https://www.radio.lublin.pl/news/muzeum-w-bondyrzu-po-kolejnym-etapie-modernizacji

https://www.radio.lublin.pl/news/wicepremier-glinski-w-bondyrzu-wsparcie-muzeum-bylo-dla-rzadu-obowiazkiem

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wicepremier-gli%C5%84ski-w-muzeum-historycznym-ak-w-bondyrzu