Uroczyste otwarcie ekspozycji pn. Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 – 1953, 28.09.2018 [RELACJA, ZDJĘCIA]

2018-10-02

otwarcie muzeum w bondyrzu 2018 rokUprzejmie informujemy, że dnia 28 września br., w wyremontowanym budynku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, Gmina Adamów) k/ fabryki Mebli, odbyła się zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (właściciela ww. muzeum) uroczystość otwarcia ekspozycji pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległości w latach 1939-1953”, pod honorowym patronatem Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ww. wydarzenie uzyskało zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej wieloletniego rządowego programu Niepodległa i zostało zrealizowane w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama”, dowódcy 9. Pułku Piechoty AK Ziemi Zamojskiej w Bondyrzu powołane zostało do istnienia przez historyka, byłego żołnierza Armii Krajowej i WiN – Jana Sitka w 1972 roku. Przez lata funkcjonując z 5 letnią przerwą (zamknięte przez władze komunistyczne) pod różnymi nazwami było udostępniane licznie zwiedzającym muzeum pasjonatom historii, dzięki społecznej pracy ww. kustosza Muzeum. Muzeum jako miejsce pielęgnujące etos Armii Krajowej szczyci się cennymi walorami muzealnymi i historycznymi.

W uznaniu czynów tych, którzy przelewali krew w obronie ludności cywilnej w Powstaniu Zamojskim, czcząc poległych i pomordowanych przez okupanta niemieckiego, na wniosek Posła na Sejm RP – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomira Zawiślaka, Uchwałą Prezydium Zarządu, z dnia 24 lipca 2017 roku, podjęto decyzję o przeprowadzeniu generalnego remontu obiektu, konserwacji muzealiów oraz modernizacji stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa “Adama” w Bondyrzu. W odnowionym Muzeum dostępna jest m.in mała sala kinowa z możliwością obejrzenia wyprodukowanych przez Związek filmów, kiosk multimedialny, nagłośnienie, nowoczesna ekspozycja muzealna.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych i licznych uczestników przed budynkiem muzeum w Bondyrzu. Poczty sztandarowe wprowadził w-ce Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jarposeł zawiślak ak zamośćoszyński. Następnie miało miejsce podniesienie flagi państwowej – w asyście harcerzy z 10 drużyny harcerskiej Traperski Krąg z Suśca, oraz odegranie Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Wojskową z Rzeszowa. Meldunek o gotowości do przeprowadzenia uroczystości Weteranom Armii Krajowej, W-ce Prezesom ŚZŻAK Okręg Zamość: płk. Zbigniewowi Krukowi ps. „Witek”, mjr. Tadeuszowi Kopciowi ps. „Bratek”, oraz kpt Narcyzowi Krukowi ps. „Sokół” złożył por. A. Jaroszyński. W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – właściciela Muzeum zebranych na uroczystym otwarciu powitał Sekretarz Związku – Witold Marucha. Po powitaniu licznie przybyłych gości Sekretarz Związku poprosił o zabranie głosu S. Zawiślaka – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, Posła na Sejm RP.

W swoim wystąpieniu Poseł nawiązał do bogatej historii Muzeum, podziękował za pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji remontu muzeum. Podziękował też licznie zebranym za udział w uroczystości otwarcia Muzeum, zachęcał do jego bezpłatnego zwiedzenia także przez grupy szkolne. Szczegóły przygotowanej oferty zostaną przedstawione opinii publicznej m.in poprzez zamieszczenie na stronie internetowej ŚZŻAK O/Z

Po ww. wystąpieniu nastąpiło odczytanie przesłanego specjalnie z tej okazji listu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego. List odczytał Sekretarz Witold Marucha, który następnie poinformował zebranych, że list z okazji otwarcia muzeum skierował do uczestników uroczystości także Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki. Zaszczyt oczytania listu Premiera przypadł w udziale honorowemu patronowi uroczystości, Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi – Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W dalszej części uroczystości Agnieszka Skubis – Rafalska – zastępca Dyrektora Biura Wojewody odczytała list Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka.

odznaczenia ak zamośćKolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, podziękowań i dyplomów. W pierwszej kolejności odznaczenie przyznano Prezesowi ŚZŻAK Okręg Zamość, Posłowi na Sejm RP, Sławomirowi Zawiślakowi. Ww. z rąk Ministra J. J. Kasprzyka odebrał Medal Pro Bono Poloniae. Ww. odznaczenie ustanowione zostało Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych niedawno, bo dnia 25 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przyznawane jest osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.

Medalami ”Pro Patria” Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował członków ŚZŻAK O/Z: Sekretarza Witolda Maruchę, Skarbnika Andrzeja Skibę i Jerzego Blicharza. Po ceremonii wręczenia ww. odznaczeń uczestnicy wysłuchali wystąpienia Ministra Kasprzyka, który nawiązując do tradycji patriotycznych pielęgnowanych na Zamojszczyźnie podkreślił m.in. ogromny wkład pracy Posła S. Zawiślaka i członków ŚZŻAK O/ Z w ich kultywowanie. Następnie głos zabrał dr hab. Piotr Majewski prof. UKSW – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

W kolejnym punkcie programu w-ce Prezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński odczytał akt przyznania honorowej „Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Odczytanie Wręczenia honorowej odznaki dokonali Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, członkowie Prezydium Związku w tym reprezentujący Weteranów AK mjr. Tadeusz Kopeć. Odznaką uhonorowano Aleksandra Kalisza, Edmunda Sitka oraz dr hab. Piotra Majewskiego.

Dla osób, które w sposób szczególny wsparły remont Muzeum Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przygotował kunsztownie wykonane, m.in. z wiernie odwzorowanym odlewem odznaki 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, pamiątkowe podziękowania. Wśród wyróżnionych znaleźli się: dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu Grupy Azoty SA. w Tarnowie, Krzysztof Bednarz – Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy” S.A. Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A., Marian Żołyniak – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Dariusz Dumkiewicz – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Witold Słowik – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Jan Szymanik –ZDI sp. z o.o., Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Dariusz Czuk – Prezes PGE Obrót S. A. w Rzeszowie, dr Piotr Gawryszczak – Wojewódzki Komendant OHP w Lublinie, Prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Krzysztof Kowa – Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, Ryszard Weremczuk – właściciel firmy RYSTERM w Zamościu, Marek Skomorowski – Prezes Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych, Władysław Kasprzak – właściciel Van Taxi, mgr inż. Jerzy Sądel – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Jan Teterycz – właściciel firmy Usługi Transportowe – Ciężarowe, ppłk Dariusz Bernat – Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, Ryszard Montusiewicz – Dyrektor TVP 3 Lublin Telewizja Polska SA Oddział w Lublinie, Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Sławomir Dziura – właściciel D. S. P. Posadzki, Wojciech Adamczyk – Łowczy Okręgowy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, Leszek Tabiszewski – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, 25. Drukarnia Attyla s.j. – Władysław Kardasz, Jacek Kardasz (Właściciel), Parafia Wojskowa pw. Jana Bożego w Zamościu – Ks. kan. płk mgr Bogusław Romankiewicz (Proboszcz), Komendant 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy – ppłk Jerzy Muzyka, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany – ppłk Leszek Winogrodzki (Dowódca), 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubal” – płk mgr inż. Artur Jakubczyk (Dowódca), Janusz Poznański Prezes Meble Bondyrz, Prezes Zarządu Polski Koncern Naftowy ORLEN – Daniel Obajtek, Pani dr Beata Skrzydlewska, Pani mgr Elżbieta Kasprzyk-Kikut, Rodzina Państwa Sitków, Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP- Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Anna Bućkowska – Prezes Zarządu Fundacji PGE, ppłk. Krzysztof Stefanowski – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz Józef Pasieczny i Mirosław Garbula Firma Hydro-Gaz.

podziekowania ak zamosc bondyrzDyplomy za pomoc otrzymali: Krzysztof Gruszkiewicz – Kierownik Gazowni w Zamościu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Andrzej Skiba – Członek Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Dariusz Danilewicz – V-ce prezes Zarządu ZZZ w Zamościu, kpt. Piotr Burak – Zastępca Dyrektora Zakład Karny w Zamościu, Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia Bitwa Pod Komarowem, Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Zamość, Sławomir Zimosz, Zenon Wilkos Prezes Euro-Car sp. z o. o Zamość, Andrzej Tittenbrun Dyrektor Roztoczańskiego Parku narodowego, Andrzej Wojtyło – Zastępca Dyrektora Roztoczańskiego Parku narodowego, Kalisz Aleksander, Mariusz Nagadowski Nadleśniczy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce, Waldemar Czajka Nadleśniczy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krasnystaw, Piotr Mróz Nadleśniczy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biłgoraj, Stanisław Nawrocki – Nadleśniczy, Lucjan Bednarz – Nadleśniczy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwierzyniec, Krzysztof Pilip – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie, GRAFTET Michał Teterycz, Piotr Zawiślak, Adam Krzywosz Pstrąg Roztoczański – Restauracja Chata Rybaka Bondyrz, Anna Rojek Harcmistrz ZHP, Krzysztof Goch, Jan Kawałko, Roman Flaga, Andrzej Wiśniewski- Komendant OSP Suchowola, Druhowie z jednostki OSP Suchowola, Marian Derkacz – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Teresa Kręglicka, Łukasz Teterycz, Zbigniew Mazurek, Anna Zagdańska, Piotr Michalski, Mieczysław Bartoń – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość a także pracownicy Biura Poselskiego Posła Sławomira Zawiślaka. Podziękowania wręczył Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, w asyście członków Prezydium Związku.

Po wręczeniu ww. podziękowań, dyplomów delegacja uczestników uroczystości w osobach Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, członków ŚZŻAK Okręg Zamość, przedstawicieli Służb Mundurowych i Duchowieństwa złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze przed pomnikiem „Pamięci pracowników fabryki mebli w Bondyrzu poległych i zamordowanych w latach 1939-1944 za wolną Polskę”. Następnie przed budynkiem Muzeum głos zabrała dr Beata Skrzydlewska – współautorka wystawy, która razem z Panią mgr. Elżbietą Kasprzyk-Kikut przygotowała nową ekspozycję muzealną.

Uroczystego otwarcia wyremontowanego Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” dokonali: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele władz Związku, sponsorów, darczyńców, instytucji wspierających w tym wojska. Po wystąpieniu Pani dr i uroczystym przecięciu wstęgi ksiądz płk. Bogusław Romankiewicz, wieloletni przyjaciel ŚZŻAK Okręg Zamość oraz ks. Artur Sokół – proboszcz Parafii w Bondyrzu dokonali poświęcenia muzeum.

otwarcie muzeum ak bondyrz 2018

Po zakończeniu części oficjalnej i odprowadzeniu Pocztów Sztandarowych przez por. Andrzeja Jaroszyńskiego zgromadzeni goście udali się na wspólne zwiedzanie Muzeum. Zwiedzanie było tego dnia możliwe podczas całej uroczystości. Około godziny 16.30 Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Wir” z Biłgoraja zainscenizowała Przysięgę Żołnierzy Armii Krajowej. Po przysiędze harcerze z 10. dh Traperski Krąg zaprezentowali przygotowaną część artystyczną. Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem żołnierskim i wspólnym śpiewaniem przy ogniskach pieśni partyzanckich z udziałem ww. grupy rekonstrukcyjnej. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.

W uroczystości udział wzięło 20 pocztów sztandarowych w tym Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość min. z Zamościa, Komarowa, Krasnobrodu, Uchań, Zwierzyńca, Hrubieszowa, Żółkiewki, Tomaszowa Lubelskiego, Starego Zamościa, Szczebrzeszyna, Gorzkowa, Sitna, poczet Stowarzyszenia Dzieci ofiar obozów hitlerowskich w Zwierzyńcu, poczet Jednostki Strzeleckiej 1580 z Zamościa, poczty szkolne, m.in. Szkoły Podstawowej w Szewni, Szkoły Podstawowej w Suchowoli, Szkoły Podstawowej w Szczebrzeszynie oraz Szkoły Podstawowej w Ulhówku.

Zaproszenie ŚZŻAK Okręg Zamość na ww. uroczystości przyjęli m.in.: reprezentujący Premiera Mateusza Morawieckiego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, któremu towarzyszyli Wojciech Lesiak – Doradca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz ppłk Mariusz Tomalski – główny specjalista Wydziału Organizacji Uroczystości Departamentu Uroczystości Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Agnieszka Skubis Rafalska – reprezentująca Przemysława Czarnka – Wojewodę Lubelskiego, płk Leszek Winogrodzki – Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, płk Jerzy Muzyka – Komendant 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, płk mgr inż. Artur Jakubczyk – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Henryka Dobrzańskiego ps. „ Hubala”, Irena Łasocha Hucz Kierownik Klubu 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, mjr Wojciech Brykner – Zastępca Dowódcy 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, ppłk Dariusz Bernat – Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, mł. insp. Andrzej Mioduna – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu (reprezentujący Komendanta MP w Zamościu insp. Wiesława Pawluka), bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, kpt. mgr. Inż. Piotr Gronowicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, dr Beata Skrzydlewska, mgr Elżbieta Kasprzyk-Kikut – grupa Techne Lublin, autorki wystawy muzeum, ks. Kanonik płk Bogusław Romankiewicz Proboszcz Parafii Wojskowej św. Jana Bożego w Zamościu, ks. Artur Sokół Proboszcz Parafii p.w. Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu.

W uroczystym otwarciu udział wzięli także liczni przedstawiciele sponsorów, m. in. Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Andrzej Skiba – Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych PKP Linia Hutnicza, Marian Żołyniak – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Paweł Motyka – Z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Zakładu Gazowniczego (reprezentujący Mariana Żołyniaka – Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, oraz Dariusza Dumkiewicza – Dyrektora Lubelskiego Oddziału Zakładu Gazowniczego), Marek Skomorowski – Prezes Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych, Darek Danilewicz – V-ce prezes Zarządu ZZZ w Zamościu, Władysław Kardasz – Właściciel Drukarni Attyla, Ryszard Weremczuk – właściciel firmy RYSTERM w Zamościu, Jan Teterycz – właściciel firmy Usługi Transportowe – Ciężarowe, Andrzej Marcin Poznański – Prezes Zarządu Firmy Meble Bondyrz, Władysław Kasprzak – właściciel Van Taxi, Józef Pasieczny, Jan Szymanik – Prokurent ZDI sp. z o.o. oraz Leszek Tabiszewski Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu reprezentujący dr Piotra Gawryszczaka – Wojewódzkiego Komendanta OHP w Lublinie.

W uroczystości obok dr hab. Piotra Majewskiego, prof. UKSW – Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, mieliśmy zaszczyt gościć także Dariusza Kopciowskiego – Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Zabytków, Marie Gmyz – Zastępcę Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Generała Dywizji Krzysztofa Szymańskiego, Muzyków Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa na czele z młodszym chorążym Adrianem Sadowskim, płk. Tadeusza Nastarowicza – Dowódcę 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego, płk dyplomowanego Zbigniewa Winiarskiego, Stanisława Grześko – Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu, Wojciecha Adamczyka – Łowczego Okręgowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, Andrzeja Wojtyło Zastępcę Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, dr inż. Leszka Dmitrocę– Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski, Stanisława Nawrockiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów, Lucjana Bednarza – Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec, Andrzeja Urbańskiego – Dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Annę Cichosz Kierownik Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddziału Muzeum Zamojskiego, Jerzego Krzyżewskiego – Prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Grażynę Mirską – Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Wołyński, Środowisko Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie, Władysława Sitkowskiego – sybiraka, obywatela honorowego Zwierzyńca, kawalera wielu orderów i odznaczeń państwowych, Tomasza Dudka – Prezesa Stowarzyszenia Bitwa Pod Komarowem, Franciszka Sagana Członka KR Zamość ŚZŻAK Okręg Zamość, Edmunda Sitka Kustosza Muzeum wraz z rodziną, Piotra i Pawła Bartoszewskich – syna i wnuka „Wira”, Marka Franczaka syna Józefa Franczaka ps. „Lalek” ostatniego żołnierza niezłomnego, kombatantów – Narcyza Kruka , mjr Tadeusza Kopcia, druhów z jednostki OSP Suchowola z Andrzejem Wiśniewskim- Komendantem OSP Suchowola a także członków Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Prezesów Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z wraz z pocztami sztandarowymi, członków i sympatyków ŚZŻAK O/Z oraz przedstawicieli dyrekcji szkół, organizacji społecznych, lokalnych mediów oraz bardzo licznych mieszkańców gminy Adamów i regionu, w tym młodzieży współpracującej z ŚZŻAK O/Z z 10. Drużyny Harcerskiej „TRAPERSKI KRĄG”.

Prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak serdecznie dziękuje współfinansującemu uroczystość ŚZŻAK O/Z Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, rekonstruktorom grupy historycznej z Biłgoraja, sponsorom, darczyńcom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji projektu, zwłaszcza Edmundowi Sitkowi oraz jego rodzinie za wykazane obywatelskie i patriotyczne zaangażowanie na rzecz organizacji ww. uroczystości.

O kolejnych inicjatywach ŚZŻAK O/Z, mających na celu krzewienie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polek i Polaków, będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Z poważaniem
Sekretariat Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość

Wielu dobroczyńców tej inwestycji, również Wicepremier RP Piotr Gliński odebrali podziękowanie w swoim miejscu pracy. W tym przypadku, w siedzibie ministerstwa w Warszawie.

Gliński podziękowanie

 

Niezłomni Zamojszczyzny. Walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953

KATALOG ZBIORÓW

CZYTAJ    POBIERZ (.zip)

 

MEDIA

http://roztocze.net/bondyrz-otwarcie-ekspozycji-pn-niezlomni-zamojszczyzny-walka-zbrojna-o-niepodleglosci-w-latach-1939-1953-foto-video/

http://www.zamojska.pl/wiadomosci/3106,muzeum-w-bondyrzu