Zamieszczono: 8 maja 2018

72 rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu 72 lata temu oddział żołnierzy AK – WIN dowodzony przez por. Romana Szczura ps. “Urszula” podczas brawurowej akcji odbił więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu. Z tej okazji ŚZŻAK o/Zamość, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, Zakład Karny w Zamościu i Parafia Wojskowa pw. św. Jana Bożego, przy udziale grup rekonstruktorskich i dzięki pomocy sponsorów kolejny już raz zorganizowały uroczystości upamiętniające te ważne wydarzenia. WIĘCEJ

Zamieszczono: 27 kwietnia 2018

W dniu 18 kwietdyplom uznania szzak okreg zamoscnia 2018 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych.

W ramach w/w wydarzenia miały miejsce targi pod hasłem „Cudze chwalicie, swojego nie znacie”, podczas których organizacje z województwa lubelskiego mogły przedstawić swoją ofertę oraz promować usługi i wyroby.

Głównym punktem Kongresu było uhonorowanie osób i organizacji działających na terenie naszego regionu. WIĘCEJ

Zamieszczono: 23 kwietnia 2018

W niedzielę 22 kwietnia w Skierbieszowie odbyły się uroczystości upamiętniające 36 rocznicę śmierci mjra. Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” oraz poległych i zmarłych żołnierzy z jego oddziału. W uroczystościach, których organizatorem było Koło Rejonowe ŚZŻAK w Skierbieszowie uczestniczyli Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu poseł na Sejm RP pan Sławomir Zawiślak, Sekretarz Zarządu Okręgu Pan Witold Marucha – Dyrektor Delegatury UW w Zamościu oraz przedstawiciele Samorządu Gminy Skierbieszów. Środowisko ŚZŻAK reprezentowały delegacje i poczty sztandarowe Zarządu Okręgu w Zamościu oraz Kół Rejonowych z Uchań, Grabowca i Starego Zamościa. Na uroczystości przybyły również poczty sztandarowe z terenu Gminy Skierbieszów reprezentujące miejscowe szkoły, organizacje kombatanckie i straże pożarne. Uroczystości rozpoczęła msza św. sprawowana w miejscowym kościele parafialnym. Po mszy świętej uczestnicy udali się na miejscowy cmentarz parafialny gdzie przy grobie mjra Józefa Śmiecha przemawiali p. Sławomir Zawiślak oraz  p. Andrzej Jaroszyński. Następnie zebrani złożyli wieńce i kwiaty na grobie „Ciąga” , a także  przy pomniku upamiętniającym poległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej Rejonu Skierbieszów.

Mjr Józef Śmiech ps. „Ciąg” szlak bojowy zakończył jako dowódca 1 baonu 9 pp. Legionów AK.  Za działalność w okresie wojny w strukturach ZWZ i następnie Armii Krajowej aresztowany w 1946 roku został skazany pierwotnie na karę śmierci zamienioną później na   15 lat więzienia, z których w więzieniu spędził lat 10. Za udział w walkach z hitlerowskim, niemieckim okupantem został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Kawalerem Orderu Virtuti Militari. Zmarł w Skierbieszowie dnia 18 kwietnia 1982 r.

Zamieszczono: 14 kwietnia 2018

plakat spartakiada 2018Uprzejmie informujemy, iż dnia 9 kwietnia 2018 r. na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w Tomaszowie Lubelskim odbyła się VII Spartakiada Dzieci i Młodzieży – Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka.

Spartakiada rozpoczęła się uroczystą ceremonią otwarcia, którą poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus. Do uczestników uroczystości został odczytany list przesłany przez Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, póżniej wygłoszono okolicznościowe przemówienia. W uroczystości otwarcia uczestniczyli zawodnicy, przedstawiciele szkół, sędziowie, trenerzy, działacze sportowi z regionu oraz:

 

  • pomysłodawca, główny organizator Spartakiady Dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski;
  • Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego;
  • Sebastian Paul – Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego;
  • Stanisław Pryciuk – Dyrektor OSiR TOMASOVIA – gospodarz obiektu;
  • Daniel Tereszczuk – Radny Rady Miasta Tomaszów Lubelski;
  • Wojciech Adamczyk – Przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość;
  • Jan Fila – Dyrektor PGE Tomaszów Lubelski;
  • Witold Pitura – Dyrektor SP nr 1 w Tomaszowie Lubelskim;
  • Jarosław Korzeń – Dyrektor SP nr 2 w Tomaszowie Lubelskim;
  • Leszek Kodymowski – Dyrektor SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim.

WIĘCEJ

Zamieszczono: 11 kwietnia 2018
Uprzejmie informujemy, że 8 kwietnia w Deszkowicach odbyły się uroczystości upamiętniające poległych 6 kwietnia 1943 roku w walce z Niemiecką żandarmerią żołnierzy Armii Krajowej z oddziału Adama Piotrowskiego “Doliny”. Uroczystości poświęcone pamięci tragicznej i bohaterskiej śmierci młodych żołnierzy AK (w wieku od 18 do 28 lat) odbyły się z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Koła Rejonowego ŚZŻAK w Szczebrzeszynie po raz pierwszy.

O godzinie 13.00 w kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Deszkowicach, gdzie rozpoczęły się uroczystości, stawili się licznie zebrani uczestnicy, m.in. Poseł na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, poczty sztandarowe ŚZŻAK Okręgu Zamość i kół rejonowych z Starego Zamościa i Tyszowiec, Wójt gminy Sułów Leon Bulak, pracownicy Urzędu Gminny i Biblioteki Publicznej w Sułowie, dyrekcja, nauczyciele i młodzież z szkół podstawowych z Michalowa, Sułowa, Szczebrzeszyna wraz ze sztandarami (delegacja szkoły z Szczebrzeszyna przybyła z Sztandarem ŚZŻAK koła Szczebrzeszyn, którym się opiekuje). Z województwa podkarpackiego dotarli przedstawiciele Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej z Panem Romanem Zegarlickim na czele. Bardzo liczną grupę stanowili także Druhowie OSP z Deszkowic i innych miejscowości Gminy Sułów pod dowództwem komendanta Gminnego OSP Zbigniewa Goleniaka, którzy również wystawili kilka pocztów sztandarowych, a także mieszkańcy Deszkowic i innych miejscowości.
 

WIĘCEJ

Zamieszczono: 11 kwietnia 2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2018 r. przy tablicy pamiątkowej w miejscowości Ameryka odbyły się zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe w Mirczu uroczystości poświęcone 74 Rocznicy Pacyfikacji wsi Ameryka, Łasków, Smoligów i Olszynka.

W ww. uroczystościach udział wzięli: Poseł na Sejm RP, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, V-ce Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, dowódca pocztów sztandarowych por. Andrzej Jaroszyński, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Jerzy Bzdek, Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, przedstawiciele Rady Gminy Mircze oraz przedstawiciele służb mundurowych, tj. Wojska Polskiego (2 Pułk Rozpoznawczy im mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Hrubieszowie), Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, Straży Granicznej w Dołhobyczowie i Kryłowie, Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Nadleśnictwa Mircze a także Harcerze z ZHP Susiec i ZHR Mircze oraz poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i kół rejonowych w: Starym Zamościu, Hrubieszowie, Uchaniach, Tyszowcach, Grabowcu, Trzeszczanach, Dołhobyczowie i Mirczu, nauczyciele i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Mirczu oraz mieszkańcy Gminy Mircze. Gościem honorowym uroczystości była Pani Helena Żuk, naoczny świadek tych wydarzeń i inicjatorka powstania tablicy pamiątkowej w Ameryce. Uroczystości prowadzili Maria Małek, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Mirczu oraz Robert Kukiełka Radny Rady Gminy Mircze oraz członek ŚZZAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Mirczu. WIĘCEJ

Zamieszczono: 6 kwietnia 2018

Uprzejmie informujemy, że Przewodniczący – powstałego ponad 2 lata temu – Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tomasz Włodarczyk, niedawno wystąpił z pisemną prośbą do ŚZŻAK Okręg Zamość o wsparcie inicjatywy budowy pomnika.  Poseł Sławomir Zawiślak, który od wielu lat pełni społeczną funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość nie tylko objął to przedsięwzięcie honorowym patronatem. Mając na uwadze szczytną ideę przywrócenia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu, kultywowanie pamięci i okazywanie szacunku dla bohaterów walki o niepodległość naszej Ojczyzny, jak również ważny bezpośredni związek powyższego przedsięwzięcia z historią i tradycją oręża polskiego w tym zamojskiego garnizonu WP, jednocześnie wspierając zasadność podjętej przez społeczeństwo inicjatywy Parlamentarzysta wystosował do Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka pismo interwencyjne. Ww pismo zawiera prośbę o wyrażenie zgody na inwestycyjne zaangażowanie się Wojska Polskiego na rzecz wsparcia budowy pomnika poprzez realizację robót budowlanych mających na celu przygotowanie, zabezpieczenie placu na posadowienie pomnika, jako zadania inwestycyjnego Resortu Obrony Narodowej.

Skan pisma:

WIĘCEJ