Centralne, państwowe uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego – 20 listopada 2022 r. Warszawa