Zapraszamy na spotkanie promujące nowe wydawnictwo ŚZŻAK Okręg Zamość pt. „Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej” – 28 grudnia 2022 r., Zamość

Zarząd i członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie zapraszają na konferencję prasową, która odbędzie się 28 grudnia 2022 r. (środa), o godz. 15.30 w Delegaturze LUW w Zamościu, w sali konferencyjnej A (ul. Partyzantów 3).

Tematem spotkania będzie promocja, wydanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość we współpracy z Wydawnictwem KUL, książki pt. „Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”. Publikacja powstała pod redakcją Ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza oraz Posła Sławomira Zawiślaka, Prezesa ŚZŻAK O/Z jako wydawnictwo o charakterze naukowym (jest punktowana).

W publikacji zostały zaprezentowane treści przygotowane przez: Ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza, Ks. dra Jerzego Króla, dra hab. Mieczysława Rybę – prof. KUL, dr Jacka Feduszkę, dra Łukasza Kota, Piotra Sobiło.

Monografia składa się z czterech rozdziałów:

  • Patriotyzm i jego filozoficzno-pedagogiczne podstawy;
  • Patriotyzm oparty na kategoriach chrześcijańskich narodu i ojczyzny a współczesne wyzwania globalnej rewolucji kulturowej;
  • Patriotyzm i aspekty prawno-ekonomiczno-ekologiczne;
  • Patriotyzm in concreto – wkład wybranych przedstawicieli Lubelszczyzny do kultury miłości narodu, ojczyzny oraz Rzeczpospolitej Polskiej.

Zadanie publiczne pn. „Wydanie publikacji zawierającej treść wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej wraz z promocją publikacji” sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN. Ww. publikacja uzyskała także wsparcie Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

W programie spotkania po ww. konferencji przewidziano:

  • wykład dra hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL pt. “Rola chrześcijańskiej Polski w laickiej Europie” – godz. 16.00,
  • wykład ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza pt. “O doniosłości patriotyzmu w kontekście promocji książki pt. Geniusz patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej” – godz. 18.00,
  • poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

Zaprezentowana pozycja monograficzna poświęcona patriotyzmowi w różnych jego aspektach powstała na podstawie wykładów wygłoszonych w ramach zrealizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość grantu pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”, współfinansowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach programu Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 „Wolność po polsku”– Priorytet I.

Więcej o ww. projekcie tutaj: https://akzamosc.pl/2021/12/11/relacja-z-realizacji-projektu-pn-uniwersytet-powszechny-w-bondyrzu-wartosci-ponadczasowe-cykl-wykladow-prezentujacych-dorobek-polskiej-mysli-narodowej-katolicko-spolecznej-i-kons/

Przypomnijmy, od 2018 r. ŚZŻAK O/Z prowadzi działalność Uniwersytetu Powszechnego funkcjonującego przy Muzeum w Bondyrzu jako nieformalnej, społecznej instytucji szerzenia oświaty, dostępnej dla wszystkich bez względu na wiek i wykształcenie. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy, rozwijanie aktywności obywatelskiej. Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu od początku swojej działalności szczególny nacisk kładzie na budowanie tożsamości narodowej. Prowadzone wykłady, zajęcia służyły kształtowaniu w słuchaczach postaw patriotycznych, rozwijaniu świadomości obywatelskiej i poczucia dumy z historii naszej Ojczyzny.

Ogólnodostępne spotkania dla słuchaczy w ramach ww. projektu miały charakter edukacyjny. Dotyczyły wartości wciąż aktualnych i ważnych w życiu człowieka jako jednostki oraz w życiu narodu, społeczeństwa. Celem przeprowadzonych wykładów, wydania tej publikacji była popularyzacja treści, które służyć będą poprawie wizerunku i obalaniu stereotypów formułowanych o osobach prezentujących myśli katolickie i narodowe. Treści prelekcji pozwalają także upowszechnić dorobek narodowego dziedzictwa, jak również popularyzują postaci wybitnych Polaków, przedstawicieli nurtu narodowego także tych związanych z Zamojszczyzną, takich jak Maurycy Zamoyski czy Leopold Skulski.

Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rzetelną i sprawną współpracę przy powstaniu tej monografii.

Szczególnie serdeczne podziękowanie i wdzięczność kierujemy do Fundacji ORLEN za udzielone wsparcie finansowe umożliwiające wydanie niniejszej publikacji.

Serdecznie zapraszamy!